OLJE OG GASS

Snorre A kan havarere i 100-årsstorm

Snorre A-plattformen kan ha alvorlig designfeil. Statoil har visst det i over ett år uten å gjøre noe.

Bilde: Rune Johansen/Statoil
20. apr. 2012 - 07:15

OM SAKEN:

  • Ptil fastholder at det er usikkert hvor stor belastning Snorre A tåler.
  • Statoil fremsender et nytt notat fra DNV utarbeidet etter tilsynet (16. november 2011). I DNV-notatet vises til de lokale spenningskonsentrasjoner som ble beregnet til over 315 MPa i analysen fra 2008.
    Notatet angir at detaljeringsgraden i analysemodellen gir urealistisk høye skjærspenninger i strekkstaginnfestet.
    Notatet inneholder videre en forenklet håndberegning av skjærspenninger i «mooring flat»-platen (40–120 mm tykk stålplate).
  • Den forenklede beregningen utført av DNV i etterkant av tilsynet er derfor ikke nødvendigvis tilstrekkelig til å verifisere at konstruksjonsdetaljer ved strekkstag innfestet har tilstrekkelig kapasitet til å tåle en 100-årsstorm.
  • Ptil tolker tilbakemeldingen fra Statoil slik at driftsorganisasjonen for Snorre er overbevist om at konstruksjonens sikkerhet er ivaretatt.
    Ptil fastholder likevel avvik i tilsynsrapporten siden verken informasjon fra tilsynet eller det senere utarbeidede notat fra DNV gir en fullstendig dokumentasjon av at driftsorganisasjonens oppfattelse er korrekt.

 

 

Den flytende plattformen Snorre A ble satt i drift i 1992. Nå legger Statoil planer for at den skal brukes i den værharde nordlige delen av Nordsjøen i ytterligere 30 år.

Men det er usikkert om den tåler en såkalt 100-årsstorm. Det vil si en storm som er så sterk at det er forventet at det går 100 år mellom hver gang den kommer.

Bestrider egne funn

I 2010 skrev Statoil at reanalyser viser at områder i skroget på Snorre A-plattformen ikke har tilstrekkelig kapasitet. Nå tar Statoil avstand fra dette, men Ptil mener fremdeles at det mangler dokumentasjon på at plattformen tåler en 100-årsstorm.

– Uenigheten mellom Statoil og Ptil gjelder et avvik som er beskrevet i Ptils rapport etter tilsyn med teknisk integritet av bærende konstruksjoner på Snorre. Dette avviket er Statoil uenig i. Ptil fastholder imidlertid avviket, skriver pressetalsmann i Ptil, Øyvind Midttun, i en e-post til Teknisk Ukeblad.

Les også:

Det blåser ikke mer enn før

Varsler mer ekstremvær 

Uenige

Statoil mener Ptil tar feil.

– Vi opplever at Petroleumstilsynet og Statoil har forskjellig oppfatning av grunnlaget for å hevde at plattformen tåler en 100-årsstorm. Statoil har tidligere diskutert dette punktet med DNV fordi reanalysemodellen var ansett å være for grov ved forankringsdekk, sier pressetalsmann i Statoil, Ola Anders Skauby.

Ptil fastholder kritikken mot Statoils forsøk på å dokumentere at plattformen er robust nok. Tilsynet mener at det på tross av Statoils innsigelser, og nye DNV-analyser, ikke er dokumentert at Snorre A tåler en 100-årsstorm.

– Den forenklede beregningen, utført av DNV i etterkant av tilsynet, er ikke tilstrekkelig til å verifisere at konstruksjonsdetaljer ved strekkstag innfestet har tilstrekkelig kapasitet til å tåle en 100-årsstorm, skriver tilsynet i en e-post til Statoil.

Skauby mener Statoils nye beregninger er tilstrekkelige, men han sier at selskapet gjennomfører nye analyser.

– Statoil har sammen med DNV gjort en ny vurdering om hvorvidt staginnfestning ved «mooring flat»-platen er overbelastet i en hundreårskondisjon eller ikke. Resultatet fra dette arbeidet konkluderer med at kapasiteten er akseptabel. Vi er i gang med en mer detaljert reanalyse av nevnte område for å dokumentere den strukturelle integriteten ytterligere.

Les også: – Plattformen er på vei ut

Kjente til funnet

Statoil får også kraftig kritikk for at de lenge har kjent til funnet uten at det er blitt gjort noe med det.

– Ptil påpeker at det, uansett konstruksjonens faktiske tilstand, er bekymringsfullt at et funn med så alvorlig tekst i over ett år har stått som et kjent funn i Statoils interne systemer, uten å ha blitt verifisert ved hjelp av analysemodeller med en – til formålet – egnet detaljeringsgrad, skriver Ptil.

Fikk du med deg disse sakene?

Veritas-godkjent utstyr virker ikke 

Yme kan bli skrotet 

Ansatte og myndigheter refser sikkerhetsnivået

Statoilkonflikt nær bristepunktet

– Fryktkultur, underbemanning og kompetansemangel

Kritisk til oljeknøttenes kompetanse 

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.