Snorre A kan havarere i 100-årsstorm

Snorre A-plattformen kan ha alvorlig designfeil. Statoil har visst det i over ett år uten å gjøre noe.

Snorre A kan havarere i 100-årsstorm
Bilde: Rune Johansen/Statoil

OM SAKEN:

  • Ptil fastholder at det er usikkert hvor stor belastning Snorre A tåler.
  • Statoil fremsender et nytt notat fra DNV utarbeidet etter tilsynet (16. november 2011). I DNV-notatet vises til de lokale spenningskonsentrasjoner som ble beregnet til over 315 MPa i analysen fra 2008.
    Notatet angir at detaljeringsgraden i analysemodellen gir urealistisk høye skjærspenninger i strekkstaginnfestet.
    Notatet inneholder videre en forenklet håndberegning av skjærspenninger i «mooring flat»-platen (40–120 mm tykk stålplate).
  • Den forenklede beregningen utført av DNV i etterkant av tilsynet er derfor ikke nødvendigvis tilstrekkelig til å verifisere at konstruksjonsdetaljer ved strekkstag innfestet har tilstrekkelig kapasitet til å tåle en 100-årsstorm.
  • Ptil tolker tilbakemeldingen fra Statoil slik at driftsorganisasjonen for Snorre er overbevist om at konstruksjonens sikkerhet er ivaretatt.
    Ptil fastholder likevel avvik i tilsynsrapporten siden verken informasjon fra tilsynet eller det senere utarbeidede notat fra DNV gir en fullstendig dokumentasjon av at driftsorganisasjonens oppfattelse er korrekt.

 

 

Den flytende plattformen Snorre A ble satt i drift i 1992. Nå legger Statoil planer for at den skal brukes i den værharde nordlige delen av Nordsjøen i ytterligere 30 år.

Men det er usikkert om den tåler en såkalt 100-årsstorm. Det vil si en storm som er så sterk at det er forventet at det går 100 år mellom hver gang den kommer.

Bestrider egne funn

I 2010 skrev Statoil at reanalyser viser at områder i skroget på Snorre A-plattformen ikke har tilstrekkelig kapasitet. Nå tar Statoil avstand fra dette, men Ptil mener fremdeles at det mangler dokumentasjon på at plattformen tåler en 100-årsstorm.

– Uenigheten mellom Statoil og Ptil gjelder et avvik som er beskrevet i Ptils rapport etter tilsyn med teknisk integritet av bærende konstruksjoner på Snorre. Dette avviket er Statoil uenig i. Ptil fastholder imidlertid avviket, skriver pressetalsmann i Ptil, Øyvind Midttun, i en e-post til Teknisk Ukeblad.

Les også:

Det blåser ikke mer enn før

Varsler mer ekstremvær 

Uenige

Statoil mener Ptil tar feil.

– Vi opplever at Petroleumstilsynet og Statoil har forskjellig oppfatning av grunnlaget for å hevde at plattformen tåler en 100-årsstorm. Statoil har tidligere diskutert dette punktet med DNV fordi reanalysemodellen var ansett å være for grov ved forankringsdekk, sier pressetalsmann i Statoil, Ola Anders Skauby.

Ptil fastholder kritikken mot Statoils forsøk på å dokumentere at plattformen er robust nok. Tilsynet mener at det på tross av Statoils innsigelser, og nye DNV-analyser, ikke er dokumentert at Snorre A tåler en 100-årsstorm.

– Den forenklede beregningen, utført av DNV i etterkant av tilsynet, er ikke tilstrekkelig til å verifisere at konstruksjonsdetaljer ved strekkstag innfestet har tilstrekkelig kapasitet til å tåle en 100-årsstorm, skriver tilsynet i en e-post til Statoil.

Skauby mener Statoils nye beregninger er tilstrekkelige, men han sier at selskapet gjennomfører nye analyser.

– Statoil har sammen med DNV gjort en ny vurdering om hvorvidt staginnfestning ved «mooring flat»-platen er overbelastet i en hundreårskondisjon eller ikke. Resultatet fra dette arbeidet konkluderer med at kapasiteten er akseptabel. Vi er i gang med en mer detaljert reanalyse av nevnte område for å dokumentere den strukturelle integriteten ytterligere.

Les også: – Plattformen er på vei ut

Kjente til funnet

Statoil får også kraftig kritikk for at de lenge har kjent til funnet uten at det er blitt gjort noe med det.

– Ptil påpeker at det, uansett konstruksjonens faktiske tilstand, er bekymringsfullt at et funn med så alvorlig tekst i over ett år har stått som et kjent funn i Statoils interne systemer, uten å ha blitt verifisert ved hjelp av analysemodeller med en – til formålet – egnet detaljeringsgrad, skriver Ptil.

Fikk du med deg disse sakene?

Veritas-godkjent utstyr virker ikke 

Yme kan bli skrotet 

Ansatte og myndigheter refser sikkerhetsnivået

Statoilkonflikt nær bristepunktet

– Fryktkultur, underbemanning og kompetansemangel

Kritisk til oljeknøttenes kompetanse