ENERGI

Skyhøy strømpris: – Disse to kablene har ikke skylden alene

– Nå bruker vi nesten ikke kablene til Tyskland og England, men prisen er likevel høy, sier kraftanalytiker.

Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Analyse sier at Norge ville hatt høy strømpris også uten de to nyeste kablene.
Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Analyse sier at Norge ville hatt høy strømpris også uten de to nyeste kablene.
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Arendal: Hva ville kraftprisen i Sør-Norge vært nå uten kraftkablene til Tyskland og England?

Dette spørsmålet har det vist seg svært vanskelig å få svar på. Verken Statnett, NVE, Thema Consulting eller Volue har gjort nye simuleringer av kraftmarkedet uten kapasiteten i Norges to nyeste kraftkabler.

Statnett har tidligere estimert at Nordlink (Tyskland) og North Sea Link (England) forklarte cirka 10 prosent av snittprisen i Sør-Norge i fjor. En analyse fra Refinitiv viste en effekt på 10 øre av kabelen til Storbritannia alene.

Større priseffekt i tørrår

Også Volue Analyse gjorde simuleringer før krigen i Ukraina. De viste også et prisutslag for de to kablene på maksimalt 10 øre. 

– Men simuleringene tar utgangspunkt i et basisscenario for vær, og været nå er ikke normalt. Det er svært lite vann, og derfor kan kablene bety mer nå fordi vi må spare vann, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Analyse.

Les også

Han deltok tirsdag i et panel om forskjeller i kraftpris i Norge. Utenfor revnet himmelen over Arendal. Det er gode nyheter i det prisområdet hvor strømmen er aller dyrest; NO2 Sørvest-Norge. 

Selv om kablene bidrar til det, kan de ikke få hovedskylden, sier Lilleholt: 

– Det er ikke disse to kablene alene som har skylden, kraften finner uansett en vei.

Norge hadde 15 kabler og linjer til utlandet før Nordlink og NSL ble bygget. Blant annet fire sjøkabler til Danmark, som igjen er koblet til Tyskland og Nederland. Norge er tett koblet sammen med Sverige, som har kabler til Litauen, Polen og Finland.

Selv om det regner i Arendal tirsdag, er det fortsatt et uvanlig tørt år. Foto: Ellen Synnøve Viseth

Ute av drift, likevel høy pris

– Vi har hatt kraftutveksling i 50 år, med både tørre og våte år. Men de ekstreme utslagene kommer først nå når gassprisen er under press. Det er der prisnivået kommer fra. Europa er i ubalanse, sier Lilleholt.

Han påpeker at det nå koster 4,50 – 5 kroner å produsere strøm fra gass. 

– Det setter prisen for hva vannet i kraftmagasinene er verdt. Om vi hadde hatt store eller små forbindelser, ville det vært samme pris. Nå bruker vi nesten ikke kablene til Tyskland og England, men prisen er likevel høy, sier Lilleholt.

Både Nordlink og NSL har vært delvis ute av drift siden henholdsvis 1. og 7. august. Ifølge Statnett er det nå halv kapasitet til England på grunn av reparasjon av en konverter. Planlagt vedlikehold gir varierende kapasitet til Tyskland.

Også før august har det vært varierende kapasitet på disse to kablene. NSL kom i oktober og har vært i en innkjøringsfase. Også kapasiteten til Tyskland er ofte redusert, fordi de ikke ønsker å ta imot kraft fra Norge når de produserer mye vindkraft selv.

– Kraften kommer nordfra

Også NorNed–kabelen til Nederland har vært ute i snart fire måneder. Den skal etter planen i drift igjen 1. september. 

Les også

– Hva vil det ha å si for strømprisen?

– Det kommer an på hvilke prisforskjeller det er mellom Norge og Nederland. I dag er ikke forskjellen så stor, så da vil det bare flyte mer kraft. Hadde prisforskjellene vært større, ville utslagene vært større, sier Lilleholt.

Alle Norges sjøkabler til utlandet går ut fra prisområdet NO2, Sørlandet. Men selv om kraften sender ut derfra, kommer strømmen i realiteten nordfra, sier Lilleholt:

– Det er feil å si at NO2 eksporterer. De har netto import, fra Nord–Norge, via Vestlandet eller via Sverige og Østlandet. Det er denne kraften som faktisk går ut av landet. Strømmen finner altså veien fra det billige Nord–Norge til Paris. 

– Det går fortsatt kraft ut fra NO2 til Danmark og Tyskland, men det er ikke vannet fra regionen som går ut. Der er produksjonen mye lavere enn normalt. 

Eksportstans gir høyere pris

Lilleholt bor selv i nærheten av Arendal, i det prisområdet hvor strømmen er aller dyrest; i NO2. 

– Prisen her er høy fordi det er import. Folk tror at hvis man stopper eksporten, synker prisen. Men det er motsatt: Man må øke prisen dersom eksporten skal stoppes, sier Lilleholt.

Han mener at beregningene fra i fjor er mer relevante enn nye simuleringer ville vært. 

– Vi kan ikke se på simuleringer gjort akkurat nå for å vurdere 20 år fram i tid. Den hydrologiske situasjonen er ikke normal nå. Vi er i den ene ekstreme enden av variasjonene. Nå er utslagene av kablene større, men i en vanlig situasjon er utslagene mindre. I snitt er det ikke mer enn 10 øre. 

– Når man har et ekstremt tørrår er det ikke kablene som betyr noe, for man måtte hatt inn kraft fra alle andre steder. Hvis det ikke kommer nedbør, må vi snu på flisa. Da blir vi avhengige av import.

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.