Havvind i Norge

Skal utrede norsk havvind. Får 10 millioner fra regjeringen

Norsk Industri skal utrede hva som må til for å utvikle havvind i Norge.

Norsk Industri vil utrede leveransemodeller for havvind. Her fra en utbygging på dansk sokkel.
Norsk Industri vil utrede leveransemodeller for havvind. Her fra en utbygging på dansk sokkel. (Foto: Vattenfall.)

Norsk Industri skal utrede hva som må til for å utvikle havvind i Norge.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Hvordan kan norsk leverandørindustri best samarbeide for å utvikle leveransemodeller for utbygging av havvind? Det er et av spørsmålene som nå skal utredes av bransjeorganisasjonen Norsk Industri, sammen med norsk leverandørindustri.

I sommer fikk utredningsprosjektet 10 millioner kroner i støtte fra regjeringen og mandag ble arbeidet kickstartet under et arrangement på Bristol Hotel i Oslo

Vil ha konkurranse

– Det handler om å identifisere de mulighetene som ligger i havvind for industrien i Norge. For hovedgrunnen til at vi vil løfte havvind i Norge per i dag er for å bygger industri her, ikke for å produsere mer kraft, sier Olje- og energiminister Tina Bru til Teknisk Ukeblad (TU). Hun peker på at regjeringen også har bevilget penger til et forskningssenter for havvind, et såkalt FME, og har åpnet nye områder for utbygging av havvind.

Norsk Industri er naturlig nok glad for bevilgningen.

– Norsk Industri er svært glad for at myndighetene gir støtte til prosjektet, en drahjelp som viser at myndighetene er med på å hjelpe store miljøer over i nye og grønnere næringer, uttaler bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri i en pressemelding.

Runar Rugtvedt mener norsk leverandørindustri kan ta store markedsandeler innenfor havvind. Foto: Norsk Industri

Bakgrunn for prosjektet er ifølge Norsk Industri mangelen på store konkrete utbyggingsprosjekter for havvind på norsk sokkel. Samtidig har norske verft bred erfaring i å utvikle, produsere og levere installasjoner til olje- og gassektoren. Målet med prosjektet er å utvikle en liknende «leveransemodell» for havvind.

– Prosjektet skal medvirke til at norsk leverandørindustri skal få mer muskler og innsikt i å kunne konkurrere både i et kommende hjemmemarked og et raskt voksende internasjonalt marked, sier Rugtvedt i en kommentar til TU.

– Flytende havvind har fremover et ekstra stort potensiale for norsk leverandørindustri. Med store muligheter for kompetanse- og erfaringsoverføring fra olje og gass og maritim industri, har vi mange teknologi og tjenesteområder som er i verdensklasse, sier han til TU.

Ole- og energiminister Tina Bru mener potensialet er stort.

– Vi mener potensialet er stort, ikke minst på grunn av den store kompetansen vi har på olje og gass og maritime klynger, for å kunne brukes innen et nytt industrisegment. Sårlig innen flytende havvind, er vi har vært med på å utviklet teknologien og vi har store norske selskaper som allerede er involvert, er potensialet stort, sier hun.

Gjennom prosjektet skal man blant annet kartlegge relevante utstyrs- og teknologileverandører, kompetanse, ressurstilgang, teknologi, verfts- og montasjefasiliteter. Et tilsvarende totalbilde for konkrete leveransemodeller og leverandørkjeder er ikke analysert og utviklet i Norge før, skriver Norsk Industri i en pressemelding. Målet er også å øke norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i internasjonale farvann.

Etterlyser hjemmemarked

Arbeidet vil være et industriklyngesamarbied, der arbeidsgrupper vil bli etablert innenfor relevante områder. Det er nedsatt styre som skal lede prosjektet. Prosjektstyret består av Sofie Olsen Jebsen, fra Norges Rederiforbund, Runar Rugtvedt i Norsk Industri, Sjur Bratland i Norwegian Energy Partners, Bjørn Einar Barth i Siemens og Borhild Lunde i Aibel.

Rugtvedt i Norsk Industri mener det er viktig at selskapene som ønsker å videreutvikle seg mot havvindmarkedet setter seg sammen, bygger nettverk og deler kompetanse.

– En god norsk dugnadsånd og stor egeninnsats utover bidrag fra det offentlige, har tidligere vist store resultater, bare se på olje- og gassektoren, hvordan vi gikk fra å stå med lua i hånda, til å bli verdensledende på mange områder, sier Rugtvedt til TU.

Markedet for offshore vind er i raskt utvikling verden over. Land som Storbritannia, Tyskland og Nederland har flere store prosjektert under utbygging. I tillegg er Japan og USA voksende markeder. Ifølge blant annet BVG Associates vil havvindindustrien omsette for 200 milliarder kroner de neste fem årene.

Det har lenge vært kjent at Norsk Industri etterlyser et hjemmemarked for havvind.

– Et hjemmemarked er veldig viktig for at vi skal bli gode på dette her, her hjemme i Norge, gjentok Sofie Olsen Jebsen, fra Norges Rederiforbund, under dagens lansering.

Regjeringen har gitt milliardstøtte til Hywind Tampen, et flytende vindkraftanlegg som skal forsyne olje- og gassfeltene Snorre og Gullfaks med kraft, men leverandørindustrien mener det er behov for langt mer.

Les også

500 milliarder investeres

Ifølge NORWEPs siste markedsrapport vokste havvindmarkedet i gjennomsnitt med 26 prosent hvert år de siste fem år. NORWEP mener markedert vil fortsette å vokse med 29 prosent per år, de neste fem år. I gjennomsnitt investeres det nå 500 milliarder kroner i nye havvindprosjekter og drift hvert år, ifølge NORWEP.

– Hvordan bør regjeringen følge opp Rugtvedt?

– Dette kommer vi tilbake til. Norsk Industri arbeider med et sett av klare anbefalinger og råd som blir lansert senere i høst, svarer han.

Arvid Nesse, leder for Norwegian Offshore Wind Cluster, mener satsinger er posetiv.

– Vi ser dette som et viktig kartleggings og analysearbeid av den norske leverandørkjeder og hvordan vi kan etablere norske leverandørkjeder. Norwegian Offshore WInd Cluster vil bruke resultatene av dette prosjektet i sin visjon om å etablere globalt ledende leverandørkjeder innen flytende havvind, sier han til TU.

– Det er et svært viktig skritt at regjeringen har åpnet for 2 områder (Utsira Nord og Sørlige Nordsjø) for søknader om tildeling av areal. Neste skritt vil være å få på plass en finansieringsordning som gjør at disse områdene blir bygget ut og at Norge beholder sitt fortrinn som ledende nasjon innen flytende havvind, sier han.

 
 
Les også

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå