BRENSELCELLE – AMMONIAKK

Skal teste ammoniakk og brenselceller på to skip

Rederiet Eidesvik har planer om å teste ammoniakk brenselcelle fra Alma på to forsyningsskip.

Viking Lady har siden skipet ble levert i 2009 blitt brukt til forskning og utvikling mens det har vært i full drift.
Viking Lady har siden skipet ble levert i 2009 blitt brukt til forskning og utvikling mens det har vært i full drift. (Foto: Tore Stensvold)

Rederiet Eidesvik har planer om å teste ammoniakk brenselcelle fra Alma på to forsyningsskip.

Skipene Viking Lady og NS Frayja skal etter planen få installert brenselceller som på sikt skal produsere det meste av kraften om bord.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå