Skal teste ammoniakk og brenselceller på to skip

Rederiet Eidesvik har planer om å teste ammoniakk brenselcelle fra Alma på to forsyningsskip.

Skal teste ammoniakk og brenselceller på to skip
Viking Lady har siden skipet ble levert i 2009 blitt brukt til forskning og utvikling mens det har vært i full drift. Foto: Tore Stensvold

Skipene Viking Lady og NS Frayja skal etter planen få installert brenselceller som på sikt skal produsere det meste av kraften om bord.