Skal passe på oljebransjen - eier Statoil-aksjer for millioner

Har vært saksbehandlere og deltatt på tilsyn.

Skal passe på oljebransjen - eier Statoil-aksjer for millioner
Oljebyråkratene eier Statoil-aksjer. Her fra Statoils hovedkvarter på Fornebu. Bilde: Junge, Heiko/NTB Scanpix

26 ansatte i Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet eier Statoil-aksjer for 3,5 millioner kroner. Ledelsen i Petroleumstilsynet anbefaler sine ansatte å holde seg unna oljeaksjer.

Det skriver de to nettstedene Sysla og Offshore.no torsdag.

Les også: Fagforening mener kritikk av 2-4-ordningen kan være «avtalt spill»

Strenge krav

Sysla og Offshore.no har fått innsyn i dokumenter som viser at flere ansatte i disse etatene som eier Statoil-aksjer, har vært saksbehandlere og deltatt på tilsyn i saker der Statoil er involvert.

Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet understreker at ingen i lederposisjoner eier aksjer i selskaper de har vedtaksmyndighet for.

– Det er viktig at ansatte ikke har en slik tilknytning til selskapene som vi fører tilsyn med at det kan stilles spørsmål ved vår upartiskhet. Vi har blant annet derfor gjennom våre interne retningslinjer stilt strenge habilitetskrav til Ptil-ansatte, sier hun.

Les også: Norsk selskap henter ut enorm energi fra tomrommet på store dyp

Tillit

Eivind Smith, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, mener regelverket burde vært strengere.

– I en bransje med så store verdier involvert er både faren for korrupsjon og behovet for tillit til det offentlige styringssystemet særlig stort. Det beste ville være om Petroleumstilsynet (Ptil) og Oljedirektoratet (OD) nektet sine ansatte å eie oljeaksjer, sier Smith til Sysla.

Les også: Statoil sliter med å finne partnere til leteboring: – Alle sparer

Har ikke oversikt

Petroleumstilsynet opprettet for ett år siden et internt register over aksjeinvesteringer. Oljedirektoratet har ikke en tilsvarende oversikt.

– Utgangspunktet er at ansatte i staten kan eie og handle med verdipapirer. Dette prinsippet gjelder også hos oss. Vi ønsker ikke å gripe for langt inn i enkeltansattes privatøkonomi, sier Inger Lise Strømme, direktør for dataforvaltning og organisasjon i Oljedirektoratet (OD).

I direktoratets interne regelverk heter det likevel at «ansatte i OD må imidlertid utvise særskilt varsomhet i slike forhold da de lett kommer i konflikt med hensynet til tillit, habilitet og taushetsplikt i den enkelte stilling».