IKT

Sjekker veier fra det fjerne

2. okt. 2000 - 07:12

I Nordland kan ekspertene nå bli sittende på sine kontorer i Mosjøen mens de samtidig tar del i beslutninger på Vandve.

Forskningssamarbeidet om fjernbefaring prøves nå ut av Statens vegvesen, Nordland som utbedrer veien på Vandve vest for Dønna. Som en del av forskningsprosjektet har Telenor FoU etablert et mobilt bredbåndsnett på øya, og tester nå løsningen mot Vegvesenets eksperter i Mosjøen.

– Vi studerer reelle brukersituasjoner for det vi kaller «mobildetelefonen». Det innebærer kommunikasjon i sann tid med toveis lydforbindelse og en eller toveis videooverføring, opplyser prosjektleder Bjørn Hestnes i Telenor FoU.

Fjernbefaring kan benyttes i en rekke arbeidssituasjoner der det av ulike årsaker oppstår behov for eksperthjelp. Det medfører at en medarbeider ute i felten som trenger assistanse, kan kommunisere med en annen person som har nødvendig kompetanse for å hjelpe, men som befinner seg et helt annet sted, for eksempel på kontoret. Førstnevnte har mobil terminal, mens eksperten vanligvis har en stasjonær terminal.

I et forprosjekt fant Telenor FoU og Statens vegvesen fram til situasjoner for fjernbefaring der brukerne selv så potensialet for innsparinger. De mest aktuelle områdene for vegvesenet er innen beslutningsstøtte, veiledning og inspeksjon.

– Fjernbefaring kan gi effektivisering og store besparelser. Det kan for eksempel være geologen som slipper å reise en hel dag for å komme fram til et rassted, det kan være besiktigelse av skader på fergekaier og bruer for å avgjøre hva vi bør gjøre, det kan være ferdigbefaring eller befaring før man lukker en konstruksjon. I løpet av pilotforsøket blir vi godt kjent med teknologien og får førstehånds kjennskap til hvordan den kan utnyttes. Det gir spennende perspektiver framover, sier anleggsleder Arnt Fagerli i Statens vegvesen.

For Telenor FoU inngår feltforsøket som et ledd i arbeidet med neste generasjons Internett, som også inkluderer mobilitet. Innen fjernbefaring har FoU tidligere arbeidet i forhold til oljebransjen. Man ser at fjernbefaring også vil kunne ha stort potensiale for en rekke andre bransjer, som luft- og skipsfart, politi, brann, medisin og byggebransjen.

Bilder fra feltforsøket, se www.telenor.no/fou/

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.