KARRIERE

Sjekk om bedriften din har 67-års aldersgrense

Det kan være ulovlig.

En ny dom skaper diskusjoner om det er lovlig å innføre bedriftsinterne aldersgrenser.
En ny dom skaper diskusjoner om det er lovlig å innføre bedriftsinterne aldersgrenser. Bilde: Colourbox
24. mars 2014 - 13:14

Andre spørsmål å huske på: Sjekk om man bruker begrepet aldersgrense eller pensjonsalder. Aldersgrense er det tidspunkt du har plikt til å fratre. Men pensjonsalder er da du har rett til å fratre, men det er ikke plikt. For at aldersgrense på 67 år skal være lovlig, må denne grensen ha blitt praktisert konsekvent over tid. Er det noen som har blitt engasjert som konsulenter fra det tidspunkt de fyller 67 år? Det kan innebære at aldersgrensen ikke er praktisert konsekvent.

 

Ifølge Tekna har mange bedrifter 67 års aldersgrense og de forventer at ansatte slutter når de fyller 67 år.

Praksisen kan være ulovlig, ifølge Tekna.

Les også: – Å gå av med pensjon kan forkorte livet

Må være konsekvent

Arbeidstakere kan jobbe til fylte 70 år og utover det hvis arbeidsgiver aksepterer dette, ifølge arbeidsmiljøloven. Likevel praktiserer mange bedrifter 67 års aldersgrense.

Hvorvidt slike aldersgrenser er tillatt, er imidlertid avhengig av hvordan bedriftene praktiserer og informerer om aldersgrensen.

– Mange arbeidsgivere er ikke oppmerksomme på disse kravene, sier Tore Lerheim, advokat ved Teknas juridiske kontor. Han legger til at det er ulovlig å praktisere bedriftsinterne aldersgrenser dersom ikke kravene blir fulgt.

Les også: Fire sjekkpunkter før du vurderer å bytte jobb

Tre krav

Her er de tre kravene som må være oppfylt for at bedriftsintern aldersgrense skal være gyldig.

  • Ansatte har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjon
  • Ansatte er kjent med at det finnes en 67-års aldersgrense
  • Aldersgrensen praktiseres konsekvent

Startet med høyesterettsdom

Det startet med en dom i 2010. Da avgjorde Høyesterett at selskapet Gjensidige har rett til å si opp ansatte ved 67 år.

– Etter den dommen trodde mange at det var fritt fram for å sette en aldersgrense på 67 år. Mange selskaper innførte det over natten og praktiserer det fortsatt, sier Lerheim.

Får 800.000 i erstatning

En ny dom som igjen setter søkelys på problematikken kom i mars i år. Kjellaug Oddveig Nilsen vant i lagmannsretten mot sin tidligere arbeidsgiver Sparebank 1 Skadeforsikring.

Hun er tilkjent en erstatning på over 800.000 kroner for tapt arbeidsinntekt. 

Ifølge dommen fant lagmannsretten at aldersgrensen på 67 år ikke var allment kjent blant de ansatte.

Dommen er ikke rettskraftig ennå, fordi Sparebank 1 Forsikring ikke har bestemt seg for om de vil anke videre til Høyesterett.

Siler ansatte

Lerheim sier at flere arbeidsgivere må skjerpe sine rutiner for aldersgrenser.

Han erfarer at mange bedrifter ser utelukkende eller uforholdsmessig mye på antatte kostnader.

– Det kan være høye lønns- og pensjonskostnader knyttet til det, men det utgjør ikke hele bildet. Kostnader til rekruttering og opplæring må også tas med. Samtidig har seniorene viktig kompetanse som bedriften kan ha stor nytte av.

Lerheim sier at inntrykket gjennom de saker Tekna blir involvert i er at aldersgrensen ofte brukes for å sile ut de ansatte man ikke ønsker å ha med videre.

– De som man ønsker å beholde får fortsette til de er 70 år.

Les også: – Veldig mange ingeniører ble utdannet på 70-tallet, og er i ferd med å pensjonere seg

Sjekk retningslinjer

Lerheim anbefaler å undersøke aldersgrensen på din arbeidsplass. Hvis det er en aldersgrense, bør du sjekke om ansatte er informert om det, gjerne i skriftlig form.

Det kan for eksempel være gjennom personalhåndbok og retningslinjer, eller annen skriftlig dokumentasjon.

Han oppfordrer de av Teknas medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor som er i tvil om deres bedrift har en lovlig aldersgrense under 70 år om å ta kontakt med Teknas juridiske kontor.

– Arbeidsgiverne kan med fordel selv også vurdere kritisk om de nevnte vilkår er oppfylt, og om det er et reelt behov for en aldersgrense på 67 år i deres virksomhet. Kanskje er de bedre tjent med å sette i gang egne prosesser om dette fremfor å bli påtvunget endringer som arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har varslet, sier Lerheim.

Målet med disse endringene er snarlig fjerning av adgang til bedriftsinterne aldersgrenser.

Les også: – Å gå av med pensjon kan forkorte livet

Endret aldersgrensen

I fjor ble det slått fast i Nordre Vestfold tingrett at den bedriftsinterne aldersgrensen på 67 år hos Kongsberg Maritime var ulovlig.

Det var to ingeniører i Kongsberg Maritime og Nitos advokater som gikk til sak og begge fikk full erstatning og jobbene tilbake.

Det har ført til en endring og aldersgrensen er nå hevet til 70 år. De som ønsker kan fortsette å jobbe til de er 70 år eller pensjonere seg før det.

– Vi valgte å ikke anke saken. I stedet samlet vi alle tillitsvalgte og drøftet aldersgrensen i bedriften med dem. Den er nå hevet til 70 år, og det er ganske mange som velger å fortsette i jobb etter at de har fylt 67 år, sier HR-direktør i Kongsberg Maritime Ingeborg Sivertsen.

Les også: I denne sektoren melder 4 av 5 om ingeniørmangel

Lærer opp andre

– Mange av dem har jobbet i bedriften i flere år og har utrolig viktig kompetanse som vi ønsker å ta vare på. Det er en del som bruker de siste årene av arbeidslivet på kompetanseoverføring til de som skal ta over, sier Sivertsen.

Sivertsen sier at de har gjort en rekke grep for å forbedre seniorpolitikken i selskapet. Tilbakemeldingene fra seniorene og lederne har vært positive.

– Et halvt år før de fyller 67 år kaller vi ansatte inn til en avklaringssamtale. På den måten har vi en viss forutsigbarhet og får vite om de kan tenke seg å slutte eller fortsette. Den samtalen er også viktig for de ansatte.

I tillegg har de årlig orientering og kurs for alle seniorene om pensjonsordninger.

Les også: Dette blir vinnerne i fremtidens arbeidsmarked

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.