KRAFT

Sikrer offentlig eierskap til vannkraften

olje og energiminister Odd Roger Enoksen og LO-leder Roar Flåthen
olje og energiminister Odd Roger Enoksen og LO-leder Roar Flåthen Bilde: Mona Sprenger
10. aug. 2007 - 15:38


Oslo (NTB-Per Christensen): Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) sier at fredagens vedtak betyr at norsk rett bringes i samsvar med EØS-avtalen. I slutten av juni kom EFTA-domstolen til at Norges praktisering av de såkalte hjemfallsreglene ikke var i overensstemmelse med avtaleverket.

I løpet av de seks ukene som er gått, har regjeringen gjennom hyppige kontakter med miljøer i Brussel kommet fram til en ordlyd som skal bevare den nasjonale kontrollen med vannkraften.

Enoksen dro selv til EU-hovedstaden to dager etter at dommen var falt i Luxembourg for å drøfte med overvåkingsorganet ESA de muligheter Norge så for seg. Det var ESA som i 2006 klaget Norge inn for EFTA-domstolen, med henvisning til manglende likebehandling av konsesjonene for offentlig eide og privateide kraftverk.

Venter ingen motstand

– Vi har hatt flere møter med ESA, og det er ingen grunn til å tro at de har innvendinger mot de justeringer vi nå har vedtatt, sier Enoksen. Etter å ha vært svært langt nede den dagen dommen falt, er olje- og energiministeren nå i oppløftet stemning og full av ros over at EØS-systemet kan være en venn i nøden. Sp vil under normale omstendigheter avskaffe hele EØS.

Det avgjørende poenget, som departementets jurister raskt så som et mulighetens vindu, var at domstolen aksepterte at offentlig eierskap er et mål i seg selv. Dommerne fulgte ikke ESAs klage på punktet som gjelder forskjellsbehandling mellom offentlige og private eiere.

Dette betyr igjen at regjeringen opprettholder evigvarende vannkraftrettigheter for kommuner, fylkeskommuner og Statkraft, mens private konsesjoner løper tiden ut, men blir ikke fornyet. Dette er gjeldende regelverk i dag, og det kan regjeringen fortsette med.

De eneste private som ikke blir underlagt hjemfall, altså vederlagsfri tilbakeføring til staten, er de som fikk rettigheter før konsesjonsloven ble innført i 1909. Men deres andel av den samlede kraftproduksjonen er rundt 6 prosent.

Strakstiltak

For å avverge ytterligere usikkerhet og spekulasjoner om salg av andeler fra kommuner til private eiere innfører regjeringen en såkalt provisorisk anordning, hvilket betyr at vedtaket straks trår i kraft.

Arbeidet med selve loven vil ta noe tid, men Enoksen forsikrer at den selvsagt skal sendes på høring og legges fram for Stortinget på normal måte.

– Men ved bruk av den provisoriske anordningen sikrer vi stabilitet og forutsigbarhet i perioden fram til de nødvendige lovendringene er på plass, sier olje- og energiministeren.

Ett av punktene i den «konsolideringsmodellen» som regjeringen presenterte fredag, er at private eiere fortsatt kan eie inntil en tredel av offentlige eide vannkraftverk.

– Rundt 2050 vil det bare være offentlig eide vannkraftverk i Norge, bortsett fra dem som fikk rettigheter før 1909, sier Enoksen. Staten vil ikke nødvendigvis øke sine eierandeler. De som tilfaller staten gjennom hjemfall, ser Enoksen for seg kan leies ut.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) er godt fornøyd og sier at offentlig eierskap er fullt forenlig med EØS-avtalen. LO-leder Roar Flåthen roser regjeringen for rask handling og sier det viktigste er offentlig kontroll med den evigvarende vannkraften. (©NTB)

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.