LUFTFART

Droneforbud avblåst: – Nå må eiere av kritisk infrastruktur gjøre sin del av jobben

UAS-direktør Anders Martinsen mener det er på tide å investere i dronedeteksjon. - Ingen tvil om at teknologien er klar, sier han.

Anders Martinsen, daglig leder i dronebransjens interesseorganisasjon UAS Norway, er fornøyd med at regjeringen ikke vil ha droneforbud i Norge. Nå mener han at eierne av kritisk infrastruktur må komme på banen.
Anders Martinsen, daglig leder i dronebransjens interesseorganisasjon UAS Norway, er fornøyd med at regjeringen ikke vil ha droneforbud i Norge. Nå mener han at eierne av kritisk infrastruktur må komme på banen. Foto: Eirik Helland Urke
Tia KarlsenTia KarlsenJournalist
7. nov. 2022 - 11:27

Mandag ettermiddag ble det klart at det ikke blir noe droneforbud i Norge. 

– Det finnes allerede på plass flere restriksjoner som begrenser adgangen til hvor man kan fly drone, opplyser samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ifølge Dronemagasinet.

– Det er ikke per i dag nødvendig å komme med nye begrensninger. Myndighetene vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere restriksjonsområder. I tillegg kan politiet innføre umiddelbare forbudssoner dersom det vurderes som nødvendig.

Samferdselsdepartementet mener at det er behov for styrket kommunikasjon til dem som opererer droner om allerede eksisterende restriksjoner. Det vil si hvor dette gjelder, og hva slags type restriksjoner det er snakk om.

Vil ha andre tiltak enn droneforbud

Uttalelsen kommer etter at departementet ba Luftfartstilsynet om å vurdere ulike restriksjoner mot bruk av droner. Både nasjonale forbud og forbud i nærheten av viktig infrastruktur skulle vurderes.

At et forbud kunne være på trappene, vakte reaksjoner i dronemiljøet. Blant dem var UAS Norway, interesseorganisasjonen for norsk dronebransje.

Anders Martinsen, direktør i UAS Norway, sier til TU at han ikke er overrasket over meldingen fra samferdselsministeren.

– Når politikerne fikk litt mer tid til å puste med magen, så de vel også at dagens regelverk er veldig godt.

Etterlyser handling fra eiere av kritisk infrastruktur

Politiet har gode kontroll- og sanksjonsmuligheter for å begrense dronebruk allerede i dag, sier Martinsen.

– Nå venter vi bare på at de som har behov for luftromskontroll også gjør sin del av jobben.

– Hvem tenker du på da?

– Da tenker vi at alle som er eiere av eller drifter kritisk infrastruktur. De må komme på banen og vurdere om de har behov for mer kontroll enn det de har hatt frem til nå.

Han stiller seg dermed bak utspillet som Nils Håheim-Saers, flytryggingsleder for droner i forskningsinstituttet Norce i Tromsø, kom med til TU i oktober.

– Det virker å være en gjengs misforståelse at det skal være politiets oppgave å gjøre grunnsikring for ulike aktører og virksomheter. Det er åpenbart at alle virksomheter som kan påvirkes av en dronetrussel, burde sikre seg for å spille politiet gode når noen bryter forskriften, sa Håheim-Saers til TU.

– I lys av diskusjonen om droner som vi har hatt nå, er det en kjensgjerning at man har sittet veldig lenge på gjerdet, sier Martinsen.

– Noen har sagt at ansvarsforholdene har vært uklare, men politiet sier at de har definert veldig tydelig hvilken rolle de og andre aktører skal ha.

Ikke lenger noen diskusjon om teknologien er klar

UAS-direktøren mener at det i hovedsak har kommet to gode ting ut av dronesituasjonen.

– Det er ikke lenger så mye diskusjon om hvem som har ansvaret. Og kanskje aller viktigst: Det er ikke lenger noen diskusjon om teknologien er klar til å detektere droner, sier han.

Dronedeteksjon kan blant annet utføres ved hjelp av radarsystemer som fanger opp signaler eller andre av dronens signaturer, elektrooptisk deteksjon og radiosignaler. Det meste av dette er hyllevare, forteller han.

I følge Martinsen vil en kombinasjon av flere virkemidler være mest optimalt. Dronebrukere med dårlige intensjoner vil ofte forsøke å skjule sine spor best mulig, med mindre intensjonen bak dronebruken er å fremprovosere en reaksjon eller oppmerksomhet.

– Droner er ofte små, så det er et komplisert teknologisk bilde, sier Martinsen.

– Verktøykassa må være ganske bred.

Vil fjerne muligheten til å være anonym i luftrommet

UAS Norway foreslo nylig tre tiltak som de mener vil bedre situasjonen langt mer effektivt enn et droneforbud:

  • Å etablere et norsk fartøyregister for droner
  • Registrering av flyvninger i Avinors droneapp Ninox
  • Økt satsing på deteksjon og mottiltak

– Jeg må være ærlig og si at vi skulle ønske at ministeren også hadde iverksatt noen av tiltakene som vi har foreslått. Det ville vært med på å få oss til å komme enda raskere mot dit vi ønsker å komme, som blant annet er å fjerne muligheten til å være anonym i luftrommet, sier Martinsen.

Martinsen ønsker ikke å kommentere om han vet hvorvidt myndighetene planlegger å innføre noen av grepene eller ikke.

Da TU nylig spurte Samferdselsdepartementet om de har bedt Luftfartstilsynet vurdere andre tiltak enn forbud, var svaret at oppdraget er unntatt offentlighet.

TU har også spurt om å få tilsendt pressemeldingen der det fremgår at det ikke blir droneforbud i Norge. Samferdselsdepartementet svarer at de jobber med saken.

Les også

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.