INDUSTRI

Så langt er arbeidet med Stad skipstunnel kommet

Maritime og geologiske undersøkelser er i gang.

Kjerneboringen ved Mannseidet. Grunnundersøkelser over og under vann pågår nå samt undersøkelser av marine forhold.
Kjerneboringen ved Mannseidet. Grunnundersøkelser over og under vann pågår nå samt undersøkelser av marine forhold.Foto: Bjarne Eldevik/Kystverket
Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
10. jan. 2016 - 19:00

STAD SKIPSTUNNEL

 

  • Lengde: 1700 meter
  • Høyde mellom bunn og tak: 49 meter
  • Dybde 12 meter (lavvann)
  • Bredde mellom veggene: 36 meter, 26,5 meter mellom fendrene
  • Arealet på tverrsnitt: 1625 m²
  • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 million m³. Tilsvarer cirka 7,5 million tonn med sprengt fjell.
  • Totale kostnader: Ca. 2,1 milliard kroner (2011-verdi)
  • Byggetid: Ca. 3-3,5 år

Kystverket jobber ufortrødent videre med forberedelser for bygging av den 1,7 kilometer lange skipstunnelen gjennom Stadlandet. Arbeidet er i rute.

I løpet av våren neste år skal de utarbeide forprosjekt, reguleringsplan og konsekvensutgreiing (KU) for Stad skipstunnel.

Kvalitetssikres

Den skal leveres Samferdselsdepartementet i løpet av våren 2017. Deretter skal et uavhengig konsulentselskap kvalitetssikre investeringen, såkalt KS2, før Stortinget kan bevilge de nødvendige midler.

Tunnelen ble i 2011 beregnet å koste ca. 2,1 milliarder kroner.

– Vi er godt i gang med forprosjektet og arbeidet som danner grunnlag for den endelige beslutningen, sier prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket.

Dykker og borer

Nå jobbes det med geotekniske og maritime undersøkelser på sjøbunnen ved begge sider av tunnelmunningen.

Det skal også gjøres ved Saltasundet ved Selje, der farleden må utdypes for å få tilstrekkelig seilingsbredde.

Det skal snart foretas kjerneboringer og grunnprøver for å avgjøre bergets stabilitet ved de to planlagte tunnelpåslag.

Mange av oppgavene utføres av selskaper Kystverket har rammeavtaler med, deriblant Multiconsult, Norconsult og Asplan Viak.

Stad skipstunnel på 1,7 kiometer vil bli 37 meter høy over havet og 12 meter under havnivå. Den sprenges ut i 36 meters bredde. For å unngå at skip slingrer inn i fjellsida, blir det 3,5 meters fendere på hver side slik at bredden blir 26,5 meter ved havoverflaten.
AnbudStad skipstunnel på 1,7 kilometer vil bli 37 meter høy over havet og 12 meter under havnivå. Den sprenges ut i 36 meters bredde. For å unngå at skip slingrer inn i fjellsida, blir det 3,5 meters fendere på hver side slik at bredden blir 26,5 meter ved havoverflaten. TU/Kjersti Magnusssen/Kystverket

Anbud

Stad skipstunnel-prosjektet vil også nyte godt av den nye rammeavtalen med Dr. Techn Olav Olsen, som er kommet inn i stedet for Norconsult, for ingeniørtjenester i forbindelse med utbyggingsoppgaver.  

Prosjektet trenger imidlertid hjelp med teknisk forprosjekt og har lyst ut anbud på Doffin.  

Norconsult var konsulent for utarbeiding av planprogrammet. Planprogrammet er ferdig og vedtatt i Selje kommunestyre.

Reguleringsplan

Kystverket er tiltakshaver for reguleringsplan med konsekvensutredning, mens Selje kommune er planeier. Norconsult var konsulent for utarbeiding av planprogrammet.

Reguleringsplanen skal legge til rette for Stad skipstunnel mellom Moldefjorden og Kjødepollen. Planen omfatter tilførselsveier, omlegging av eksisterende veier, styringskaier og areal til rigg og permanent eller foreløpig massedeponi.

Reguleringsplanen skal ut på høring og vil antakelig vedtas i løpet av høsten eller tidlig 2017.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.