INDUSTRI

Så langt er arbeidet med Stad skipstunnel kommet

Maritime og geologiske undersøkelser er i gang.

Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
10. jan. 2016 - 19:00
Vis mer

Kystverket jobber ufortrødent videre med forberedelser for bygging av den 1,7 kilometer lange skipstunnelen gjennom Stadlandet. Arbeidet er i rute.

I løpet av våren neste år skal de utarbeide forprosjekt, reguleringsplan og konsekvensutgreiing (KU) for Stad skipstunnel.

Kvalitetssikres

Den skal leveres Samferdselsdepartementet i løpet av våren 2017. Deretter skal et uavhengig konsulentselskap kvalitetssikre investeringen, såkalt KS2, før Stortinget kan bevilge de nødvendige midler.

Tunnelen ble i 2011 beregnet å koste ca. 2,1 milliarder kroner.

– Vi er godt i gang med forprosjektet og arbeidet som danner grunnlag for den endelige beslutningen, sier prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket.

Dykker og borer

Nå jobbes det med geotekniske og maritime undersøkelser på sjøbunnen ved begge sider av tunnelmunningen.

Det skal også gjøres ved Saltasundet ved Selje, der farleden må utdypes for å få tilstrekkelig seilingsbredde.

Det skal snart foretas kjerneboringer og grunnprøver for å avgjøre bergets stabilitet ved de to planlagte tunnelpåslag.

Mange av oppgavene utføres av selskaper Kystverket har rammeavtaler med, deriblant Multiconsult, Norconsult og Asplan Viak.

AnbudStad skipstunnel på 1,7 kilometer vil bli 37 meter høy over havet og 12 meter under havnivå. Den sprenges ut i 36 meters bredde. For å unngå at skip slingrer inn i fjellsida, blir det 3,5 meters fendere på hver side slik at bredden blir 26,5 meter ved havoverflaten.
AnbudStad skipstunnel på 1,7 kilometer vil bli 37 meter høy over havet og 12 meter under havnivå. Den sprenges ut i 36 meters bredde. For å unngå at skip slingrer inn i fjellsida, blir det 3,5 meters fendere på hver side slik at bredden blir 26,5 meter ved havoverflaten.

Anbud

Stad skipstunnel-prosjektet vil også nyte godt av den nye rammeavtalen med Dr. Techn Olav Olsen, som er kommet inn i stedet for Norconsult, for ingeniørtjenester i forbindelse med utbyggingsoppgaver.  

Prosjektet trenger imidlertid hjelp med teknisk forprosjekt og har lyst ut anbud på Doffin.  

Norconsult var konsulent for utarbeiding av planprogrammet. Planprogrammet er ferdig og vedtatt i Selje kommunestyre.

Reguleringsplan

Kystverket er tiltakshaver for reguleringsplan med konsekvensutredning, mens Selje kommune er planeier. Norconsult var konsulent for utarbeiding av planprogrammet.

Reguleringsplanen skal legge til rette for Stad skipstunnel mellom Moldefjorden og Kjødepollen. Planen omfatter tilførselsveier, omlegging av eksisterende veier, styringskaier og areal til rigg og permanent eller foreløpig massedeponi.

Reguleringsplanen skal ut på høring og vil antakelig vedtas i løpet av høsten eller tidlig 2017.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.