INDUSTRI

Renseteknologi øker kvotekostnadene

UT GJENNOM TAKET: 226 tonn ulovlig støv har i mange år blitt sluppet ut gjennom åpninger i taket til Celsa Armeringsstål (tidligere). Utslippet har aldri vært innrapportert.
UT GJENNOM TAKET: 226 tonn ulovlig støv har i mange år blitt sluppet ut gjennom åpninger i taket til Celsa Armeringsstål (tidligere). Utslippet har aldri vært innrapportert. Bilde: Mo industripark/Reidar Ryssda
Mona Sprenger
26. sep. 2008 - 07:10

Klimakvoteloven må endres, slik at det ikke gjøres forskjell mellom gammel og ny industri.

Årsaken er at regjeringen har bestemt seg for å ikke gå til sak mot ESA, som hadde flere innvendinger mot det norske systemet.

Celsa Armeringsstål risikerer likevel å falle mellom alle stoler.

– Investeringen vår ble tatt i bruk i juli 2008 og vi er nå midt inne i innkjøringsperioden. Regjeringen leverte sitt forslag til kvotesystem til EU i mars og det betyr at vi ikke ikke kommer med der. Vi må derfor kjøpe alle CO2-kvotene i Kyoto-perioden, sier økonomidirektør Eivind B. Hansen i Celsa Armeringsstål.

Ny renseteknologi

Celsa Armeringsstål har nettopp oppgradert stålverket i Mo i Rana med den senest tilgjengelige renseteknologien for å tilfredsstille kravene i EU’s IPPC direktiv fra høsten 2007 og pålegg om kvikksølvrensing.

– Vi er, så vidt vi kjenner til, det første stålverk i verden som har utviklet den aktuelle typen renseteknologi for å fjerne kvikksølv under smelting av skrapjern, blant annet ved hjelp av et verdifullt statlig bidrag til ny miljøteknologi, forteller Hansen.

Ettersom disse teknologiene er mer effektive øker utslippene av CO2.

– Dels øker produksjonskapasiteten som følge av mer effektive prosesser, og dels øker andelen av karbonholdige energibærere noe. Så selv om kraftforbruket pr enhet går ned og betydelige mengder energi frigjøres til samfunnet, så øker bedriftens CO2-utslipp noe, sier Hansen.

Faller mellom alle stoler

Det norske kvotesystemet har lagt opp til at landbasert virksomhet skal få tildelt kvoter basert på sine utslipp i perioden 1998-2001 når det knyttes til EUs kvotesystem for 2008-2012. Regjeringen ville derimot ikke at bedrifter som startet opp etter 1. januar 2002 skulle få noen gratis kvoter. Det har ESA slått ned på, men det hjelper ikke Celsa Armeringsstål.

– Andre bedrifter som øker sin produksjon etter basisperioden 1998 – 2001 får kompensert slike endringer gjennom økt tildeling av gratis CO2 kvoter. Men våre investeringer kom for sent, sier Hansen, som har vært i et møte med miljøverndepartementet om saken.

- Hold av en reserve

– Vi tror at denne saken kan løses dersom norske myndigheter kan holde av en reserve av gratis CO2-kvoter til bedrifter som er i samme situasjon som oss. Det er et politisk problem, hvis bedrifter som vurderer å gjøre lignende miljøinvesteringer lar være fordi det blir for dyrt. Kvotekostnadene kan gjøre miljøinvesteringer ulønnsomme, frykter økonomidirektøren.

Norsk Industri er enig i dette.

– Regjeringen må rigge til loven slik at også Celsa Armeringsstål får konkurransedyktig tildeling. Moderniseringen som er gjort faller innen for definisjonen av ny industri, og regjeringen må sette av en pott for industri som oppgraderer i denne perioden, sier fagsjef Ronald Fagernes i Norsk Industri.

En slik generell kvotereserve er ett av tre alternativer regjeringen har når den skal imøtekomme ESAs innvendinger.