OLJE OG GASS

Reiten valgt - mot fire stemmer

GODT HUMØR: Generaldirektør Eivind Reiten mener at det er særskilt god å være i Hydro
GODT HUMØR: Generaldirektør Eivind Reiten mener at det er særskilt god å være i Hydro

Bedriftsforsamlingen i StatoilHydro sitter nå i møte i Statoils lokaler på Forus i Rogaland. En av postene er å bestemme styresammensetning i det fusjonerte konsernet.

Gikk mot Reiten

Mye spenning har vært knyttet til hvorvidt de ansattes representanter i Statoil-styret vil støtte Hydro-sjef Eivind Reiten.

Da stemmene skulle avgis for kort tid siden gikk alle imot Reiten som styreleder. Det påvirket imidlertid ikke det endelige resultatet, siden de åtte aksjonærvalgte medlemmene ville ha Reiten på topp.

I en pressemelding ramser ansatterepresentantene opp tre grunner til at de stemte i mot Reiten:

  • Mulig interessekonflikt mellom vervet som styreleder for StatoilHydro og konsernsjef for Hydro.
  • Krevende for én og samme person å inneha to så viktige verv som styreleder for Norges største selskap (StatoilHydro) og konsernsjef for et av Norges største industrikonsern (Hydro).
  • Eivind Reitens holdning til nivå på lederlønninger

Disse skal styre

I tillegg til Eivind Reiten ble følgende personer valgt inn i styret.

  • Marit Arnstad, nestleder (styremedlem i Statoil)
  • Elisabeth Grieg (styreleder i Hydro)
  • Grace Reksten Skaugen (styremedlem i Statoil)
  • Kjell Bjørndalen (forbundsleder, Fellesforbundet)
  • Roy Franklin (konsernsjef i olje- og gasselskapet Paladin Resources til 2005)
  • Kurt Anker Nielsen (styremedlem i Hydro)

De ansattevalgte representantene i Statoils nåværende styre, Lill-Heidi Bakkerud, Claus Clausen og Morten Svaan, vil også være styremedlemmer i StatoilHydro.

I tillegg vil to representanter fra de ansatte i Hydro, Ragnar Fritsvold og Geir Nilsen, møte i styret.

Styremedlemmene vil i henhold til avtalen mellom Statoil og Hydro sitte i styret frem til 2010.

Mot tross råd

Etter et møte mellom tillitsvalgte i Statoil og Hydro tirsdag fikk representantene et samlet råd om hvordan de skal forholde seg på bedriftsforsamlingen.

De fire ansatterepresentantene fra Statoil i bedriftsforsamlingen i det nye selskapet har tidligere gått mot at Eivind Reiten skal velges til styreleder i det nye selskapet.

Det viser seg nå at de har stått på sitt, til tross for at flere har advart dem mot at åpenbar motstand kan føre til uro i det nye selskapet.

Les mer om: