ENERGI

Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft

Etter massiv motstand fra kommunene vil regjeringen skrote NVEs forslag om en nasjonal ramme for vindkraft på land. Energiministeren varsler at nye konsesjoner ikke vil bli behandlet.

 Statsminister Erna Solberg (H) varsler at regjeringen ikke vil gå videre med en rammeplan for norsk vindkraft, som NVE har utarbeidet. Protestene fra kommunene ble for sterke.
Statsminister Erna Solberg (H) varsler at regjeringen ikke vil gå videre med en rammeplan for norsk vindkraft, som NVE har utarbeidet. Protestene fra kommunene ble for sterke. Foto: Eirik Helland Urke
17. okt. 2019 - 10:31

– Det skulle være et konfliktdempende tiltak, det har det ikke vært med de svarene vi ser. Derfor har vi tenkt å legge vekk denne nasjonale rammen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Det har kommet over 5.000 høringssvar om forslaget til nasjonal ramme for vindkraftutbygging på land som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la fram i april.

Unison motstand mot 13 vindkraftområder

Der pekte NVE ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene.

En gjennomgang TU.no gjorde i sommer, viste allerede da at det nærmest var unison motstand mot forslaget, fra kommunene som til da hadde uttalt seg.

– Da vi fikk Nasjonal ramme i vår må vi si at debatten tok helt av, særlig i sosiale medier, sier energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp).

– Det er viktig med engasjement og det er lov å ha sterke følelser. Men når det går ut over enkeltpersoner som gjør en jobb de er satt til, har det gått for langt, og det er ikke akseptabelt.

I likhet med hva NVE-direktøren forklarte da planen ble lagt fram, har også Freiberg forsøkt å forklare at NVEs forslag ikke er en utbyggingsplan.

– Tanken bak en nasjonal ramme var at den skulle dempe konfliktene. Det kan vi slå fast at vi ikke har oppnådd. Defor ønsker ikke regjeringen å gjennomføre forslaget med de utpekte områdene. I det videre arbeidet vil vi gå gjennom konsesjonsprosessen. Vi ser at den kan forbedres, sier Freiberg.

En illustrasjon av skepsis blant jobbsøkere som må konkurrere med en KI-robot. Artikkelforfatteren mener 90 prosent av de administrative oppgavene innen helse og omsorg kan automatiseres.
Les også

Helse og omsorg: 90 prosent av admin-oppgavene kan automatiseres

Venter med nye konsesjoner

Han nevner hvordan natur- og miljøhensyn kan ivaretas, men peker på at det i dag tar for lang tid fra det blir gitt konsesjon, til vindkraften bygges ut.

– Vi vil korte inn på denne tida. Selv om NVE har skjerpet inn detaljplanene, vil vi også se på dette.

Energiministeren varsler at arbeidet med nye konsesjoner blir satt på vent.

– Vi skjønner at utbyggerne er utålmodige, men jeg mener dette vil være til det beste for bransjen, sier Freiberg.

Det er ikke Norsk Industri fornøyd med.

Stein Lier-Hansen og Norsk Industri er ikke fornøyde med ta regjeringen legger behandlingen av alle vindkraft-søknader på is. <i>Bilde:  Peder Qvale</i>
Stein Lier-Hansen og Norsk Industri er ikke fornøyde med ta regjeringen legger behandlingen av alle vindkraft-søknader på is. Bilde:  Peder Qvale

– Vi er ikke fornøyde med at regjeringen stopper saksbehandling av omsøkte prosjekter fram til nye regler er på plass. Det er feil av hensyn til dem som har utviklet prosjekter, sier Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk Industri.

Han mener likevel at det er en riktig beslutning å legge bort Nasjonal ramme for vindkraft.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Planen skulle være konfliktdempende, men har hatt motsatt effekt. Rammeplanen var helt mislykket - bortkastet - men du trenger ikke en rammeplan for å godkjenne gode vindprosjekter, sier Lier-Hansen.

Heller ikke vindkraftutbygger Trønderenergi er skuffet over at Nasjonal Ramme ikke blir en realitet.

– Nei. Vi i bransjen har aldri bedt om nasjonal ramme. Det er mer et politisk ønske. Det er helt riktig å ta en pust i bakken og se hvor vi går videre herfra, sier konsernsjef Ståle Gjersvold.

– Gråter ikke over at kartet forsvinner

Rådgiver Daniel Willoch i Norsk vindkraftforening sier de ikke gråter over at kartet over hvor det kan bygges vindkraftverk, nå forsvinner.

– Vi griner ikke over at kartet blir borte, men det vi er veldig opptatt av at man ikke legger bort de andre delene av nasjonal ramme, kunnskapsgrunnlaget man har opparbeidet seg og som er viktig for forvaltningen og bransjen.

Rådgiver Daniel Willoch i Norsk vindkraftforening. <i>Foto:  Norwea</i>
Rådgiver Daniel Willoch i Norsk vindkraftforening. Foto:  Norwea

Willoch peker på at NVE i forarbeidet til forslaget gikk igjennom 43 ulike områder, og utredet hvilke konflikter som kan finnes mellom vindkraft og andre samfunnsinteresser.

– Legger man alt dette i en skuff vil det ikke gi økt forutsigbarhet for oss i bransjen, og heller ikke noen verdi for lokalsamfunnene.

Willoch frykter også for konsekvensene om regjeringen nå også legger til side konsesjoner som allerede er gitt.

– Hvis vi havner i en situasjon hvor det skapes stor usikkerhet om allerede tildelte og lovlige konsesjoner, som det allerede er investert penger i, så er det noe man aldri ville gjort på andre investeringsområder. Norge er en åpen og sårbar økonomi. VI er helt avhengig av tillit. Det er viktig at man ikke skaper en situasjon der investorer må legge in politisk risiko før de investerer her til lands.

Naturvernforbundet: Sporet tidlig av

Leder i Norges Naturvernforbund, Silje Lundberg, mener arbeidet med nasjonal ramme sporet av veldig tidlig.

– Utfordringen med rammen som ble lagt, er at den la opp til utbygging i store urørte naturområder. I stedet burde man sett på hvordan man kunne fått til utbygginger i allerede utbygde eller industrialiserte områder. Man burde kartlagt områder der naturen allerede var forringet, men det har ikke vært NVE sitt mandat.

Lundberg sier til TU at Naturvernforbundet i utgangspunktet er for en nasjonal ramme.

– Ja, men vi er uenig i måten regjeringen har gjort det på. Men uten noe rammeverk i det hele tatt, risikerer vi at utbyggingene får fortsette like planløst og uhemmet som det har vært.

Organisasjonen er positiv tli at regjeringen varsler en gjennomgang av konsesjonssystemet med tydeligere og klarere krav.

– Men konfliktene vi ser nå handler ikke bare om nye konsesjoner, men mer om gitte konsesjoner som er gitt på dårlig kunnskapsgrunnlag. Derfor trenges det en full miljøfaglig gjennomgang av de gitte konsesjonene.

Lundberg påpeker at forbundet har bedt om klarere kriterier for å ekskludere prosjekter.

– I stedet ble det åpnet opp for å bygge i urørt natur. Man burde jobbe for å få til utbyggingen i områder der naturen var forringet allerede, sier Lundberg.

 CO2 injiseres på Sleipner-feltet på norsk sokkel. Dette var det første kommersielle prosjektet for lagring av CO2.
Les også

CO2-lagring: Varsellampene blinker i norsk olje- og gassnæring

ZERO: Bedre å jobbe videre

Marius Holm i Miljøstiftelsen ZERO sier det nå er viktig at man tar vare på kunnskapsgrunnlaget i prosessen.

– Jeg mener det ville vært fornuftig å jobbe videre med å snevre inn hvilke arealer som var aktuelle for vindkraft, framfor å avslutte prosessen helt og holdent. Nasjonal ramme er et kunnskapsgrunnlag, og jeg forutsetter at selve kunnskapen ikke legges i en skuff

Holm mener det blir viktig framover å få på plass endringer i konsesjonssystemet og ikke minst skattesystemet, for å sikre de beste prosjektene og lokal oppslutning.

Mathilde Tybring-Gjedde vil gjøre søknadsprosessen for solkraftverk enklere og mer forutsigbar.
Les også

Mathilde Tybring-Gjedde: Vil bygge ut mindre kraftverk på «allerede rasert natur»

Sprikende syn på Stortinget

Blant partiene på Stortinget er det ulike meninger om saken. Både Frp, Senterpartiet og KrF mener kommunene må ha vetorett, mens Ap vil tillegge kommunens syn stor vekt, men ikke gi kommunene vetorett.

Rødt mener Stortinget må trekke i nødbremsen og be regjeringen stoppe alle vindkraftutbygginger inntil den nye nasjonale planen er på plass. Også SV vil ha en pause i vindkraftutbygging til den nasjonale rammen for vindkraft er på plass.

Også Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner (LNVK) mener NVE-planen «i foreliggende form bør skrinlegges.» LNVK samler 47 kommuner som har eller hvor det er planlagt eller gitt konsesjon for vindkraftverk.

Hovedvekt på Sør-Norge

Regjeringens beslutning kan påvirke kraftprisen, hvis det innebærer mindre utbygging av vindkraft framover. Mens prisen på klimakvoter i EU drar strømprisen opp, vil vindkraft gi billigere strøm i Norge, ifølge NVEs nye kraftmarkedsanalyse.

Til tross for at mange arealer i Nord-Norge har de beste produksjonsforholdene for vindkraft, pekte NVE ut flest områder i Sør-Norge. «Det kommer av at vi har lagt mye vekt på hensynet til samisk reindrift og begrenset nettkapasitet i Nord-Norge», skrev NVE da direktoratet la fram sitt forslag.

De utpekte områdene hadde et samlet areal på cirka 29.000 km2, eller 7,5 prosent av Norges areal.

– Dette kartet må ikke leses som at her mener NVE at det er fritt fram for vindkraft. Dette er ikke en utbyggingsplan. Om lag en tredel av disse områdene er uaktuelle allerede, fordi de er naturreservat, har dårlige vindforhold og andre grunner, sa NVE-direktør Kjetil Lund til TU da planen ble lagt fram.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, som nå er satt på pause, vil kreve inngrep i mye natur.  Artikkelforfatterne mener at Norge trenger mer avanserte analysemodeller for å få en oversikt over hvilke inngrep som gjøres ved alle utbygginger.
Les også

Utbygginger bør rangeres etter samlet effekt av inngrep i sjelden natur

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.