Ja eller nei til vindkraft? Svaret kan påvirke strømprisen med 20 prosent

Mens prisen på klimakvoter i EU drar strømprisen opp, vil vindkraft gi billigere strøm i Norge, ifølge NVEs nye kraftmarkedsanalyse.

Ja eller nei til vindkraft? Svaret kan påvirke strømprisen med 20 prosent
Vindkraft ventes å ta over for atomkraften som den nest største kilden til kraftproduksjon i Norden. Den største produksjonsøkningen kommer trolig i Sverige. Bildet viser Lista vindpark. Foto: Øyvind Lie

Ifølge Norsk vassdrags- og energidirektorat (NVE) ligger det an til en storstilt utbygging av ny kraftproduksjon i Norden, og det meste vil være vindkraft.