Sommerintervju: Harald Solberg i Norges Rederiforbund

Rederiforbundet: Teknologigjennombrudd innen tre-fire år

Rederiforbundet har tro på gjennombrudd for ny teknologi og drivstoff på vei mot lav- og nullutslippskip innen få år.

Store, havgående skip står for store det meste av utslipp fra shipping. Hvilken type drivstoff og teknologi kan bidra til lav- og nullutslipp?
Store, havgående skip står for store det meste av utslipp fra shipping. Hvilken type drivstoff og teknologi kan bidra til lav- og nullutslipp? (Foto: Tore Stensvold)

Rederiforbundet har tro på gjennombrudd for ny teknologi og drivstoff på vei mot lav- og nullutslippskip innen få år.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund er teknologioptimist.

Han tror det er mulig å finne fram til og skalere nye løsninger som får også havgående, store skip til å tilfredsstille lavutslippskrav.

– Hvordan tror du koronakrisen vil endre din bransje internasjonalt?
– Det er for tidlig å si noe bestemt om hvordan krisen vil påvirke skipsfarten. Men som en gjennom-globalisert næring som er bygget opp rundt internasjonal handel er det åpenbart at vår bransje vil kunne bli sterkt påvirket av endringer i produksjons- og handelsmønstre internasjonalt. Vi er særlig på vakt mot proteksjonistiske tiltak, eller tegn på redusert internasjonalt samarbeid. Det vil i verste fall kunne sette verdensøkonomien langt tilbake i tid.

Les også

– Hvordan vil det påvirke Norge?

Administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet. Foto: Tore Stensvold

– Norge er en liten, åpen økonomi som lever av å selge våre produkter på et verdensmarked. Økt proteksjonisme og mindre internasjonalt samarbeid vil ramme norsk økonomi svært negativt. Omfattende kriser har tidligere ført til en erkjennelse av at vi trenger mer, og ikke mindre, samarbeid. Forhåpentligvis skjer det samme også denne gangen.

– Hva ser du på som største utfordring i din bransje og for din bedrift/organisasjon nå?

– For øyeblikket gjør stengte grenser og strenge nasjonale smitteverntiltak i mange land det svært vanskelig for sjøfolk å reise til og fra skipene de jobber på. I skrivende stund er det 200.000 sjøfolk som venter på å komme hjem og 200.000 sjøfolk som trenger å komme seg på jobb. Det er en enorm utfordring for hele næringen og kan i sin ytterste konsekvens føre til at internasjonal handel stopper opp.

– Hva tror du kan bli den største teknologiske nyvinningen i bransjen de neste tre årene, som kan bli tatt i bruk i stor skala?

– I skipsfarten er det stort fokus på utvikling av ny teknologi og løsninger som reduserer utslipp fra skip vesentlig. Vi tror denne utviklingen vil skyte ytterligere fart de nærmeste årene. Utvikling og skalering av nye løsninger for å drive skip med lavere utslipp er helt avgjørende for å sikre lønnsomhet. Forhåpentligvis får vi her viktige gjennombrudd de neste tre årene.

Fornybar energi og hydrogen

– Regjeringen utvides med en teknologi-minister, og du blir utnevnt. Hva blir din første ministergjerning?

– Setter en klar ambisjon om å utvikle Norge som energinasjon også innenfor ny fornybar energi. Her har vi stort potensial for å utvikle løsninger som også kan eksporteres.

– Hvilket teknologi-buzz-ord er du mest lei av å høre – og hvorfor?

– Influenser! Et helt ubrukelig ord og tittel som både er dårlig norsk og gir liten mening.

– Hvilken klimateknologi er den viktigste å satse på nå?

– Kombinasjon av ny fornybar energi, som sol og vind, som kan brukes til å produsere hydrogenbaserte energibærere er spennende. Karbonfangst og lagring vil også være et interessant område hvor vi kan bruke mye kompetanse vi allerede har innenfor eksisterende verdikjeder i Norge.

– Har du et forslag til en kandidat til Norwegian Tech Awards, som TU deler hvert år. Hva er i så fall begrunnelsen?

– Uten å nevne enkeltselskaper vil jeg peke på at en rekke norske rederier er ledende i verden på å utvikle og ta i bruk ny teknologi som reduserer utslipp vesentlig. Jeg synes denne offensive holdningen fortjener både pris og oppmerksomhet.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå