Rederier presses til å velge grønne løsninger – diesel gir dårligere vilkår i banken

Sparebank Vest hadde to kunder som ville ha lån til å bygge vindserviceskip. Rederiet som ville bygge med dieselmotorer, fikk dårligere betingelser enn rederiet som valgte hybrid og er forberedt for nullutslipp.

Rederier presses til å velge grønne løsninger – diesel gir dårligere vilkår i banken
Havvindselskapene stiller krav om mest mulig miljøvennlige skip. De som stiller med gammel teknologi, får neppe kontrakter i framtida. Illustrasjonsfoto: TU

Arendal: Bank- og finansinstitusjoner er med på å presse rederier til å velge framtidsrettet teknologi. Det vil lønne seg å velge lavutslippsteknologi og være forberedt for nullutslipp. Om Sparebank Vest ikke akkurat sa plent nei, så var beskjeden til rederiet ikke til å misforstå.