OLJE OG GASS

Rådyr norsk gass gir blodrøde tall

Mens tyske gasselskaper blør på grunn av langsiktige gassavtaler med Norge, vil Ola Borten Moe ha garantier for at de skal kjøpe mer gass.

17. apr. 2012 - 16:18

EUs Roadmap 2050

 • Dekarbonisering er mulig og vil ikke koste mer enn å fortsette gjeldende energipolitikk.
 • Dekarbonisering vil medføre høye investeringskostnader, men drivstoffpriser vil bli lavere. Nødvendig med store inves­teringer i infrastruktur; 1,5–2,2 billiarder euro 2011–2050.
 • Elektrisitet vil bli viktigere, nesten 40 % av etterspørselen i 2050.
 • Elektrisitetspriser vil stige til 2030, og deretter falle utenom i scenarioet med høy andel fornybar. Prisene stiger pga. investeringer i infrastruktur og teknologier. Prisene vil også stige uten dekarbonisering.
 • Husholdningsutgiftene til energi vil stige.
 • Mye energieffektivisering i alle scenarioer, fra 32 % til 41 % reduksjon i primærenergibruk i 2050 i forhold til 2005.
 • Stor vekst i fornybar energi i alle scenarioer, fra 55 % til 75 % av sluttbrukerkonsum i 2050, mot 10 % i dag.
 • CCS spiller en viktig rolle i de fleste scenarioer, særlig fra 2030. Må da brukes for alle typer fossil energi.
 • Atomkraft nødvendig i noen medlemsland.
 • Sentraliserte og desentraliserte systemer må arbeide sammen. Et effektivt indre energimarked blir avgjørende for dekarboni­sering.

Gasseksport fra norsk sokkel

 • Gassvirksomheten utgjør en økende del av petroleumssektoren, og gir staten store inntekter.
 • Den norske gasseksporten dekker bortimot 20 prosent av det europeiske gassforbruket.
 • Størstedelen av eksporten går til Tyskland, Storbritannia, Belgia og Frankrike, der norsk gass utgjør mellom 20 og 35 prosent av det samlede forbruket.
 • OD forventer at gassalget vil et nivå på mellom 105 og 130 milliarder Sm3 rundt 2020.
 • Salget er forventet å ligge mellom 80 og 120 milliarder Sm3 i 2025.

 

Gasskraftverket Halle-Trotha har blitt oppgradert til et topp moderne gasskraftverk.

Investeringer på 23,5 millioner euro har økt energieffektiviteten for elektrisitetsproduksjonen fra 45 prosent til 52 prosent.

Dermed reduseres både produksjonskostnadene og CO2-utslipp.

Sliter med lønnsomheten

Men i stedet for å være et strålende eksempel for fremtidens energiproduksjon i Europa, sliter gassleverandørene med lønnsomheten.

Etter finanskrisen har strømprisene vært så lave at strøm produsert av norsk gass har blitt ulønnsomt i Europa.

– Det er mange fordeler med naturgass. Det er en fleksibel og effektiv energikilde, og det finnes mye av den. Vi har utmerket infrastruktur på plass her i Tyskland. Og den fører til reduserte CO2-utslipp. Men bygging av gasskraftverk ligger ikke øverst på prioriteringslisten i Europa, sier dr. Stephan Krein, direktøren for gasskraftverket.

Article464_Image700.jpg

Store tap

Tyske VNG (Verbundnetz Gas), som eier gasskraftverket sammen med Stadtwerke Halle, kjøper årlig fire milliarder kubikkmeter gass fra Statoil.

På presentasjonen av årsresultatet må direktørene og styrerepresentantene ydmykt forklare kritiske tyske journalister hvorfor selskapet tapte 260 millioner euro i fjor.

Det er langsiktige gasskjøpsavtaler med Norge og Russland som får skylden.

– De langsiktige kontraktene ligger over markedsprisen. Dette går utover importører som VNG, sier konsernsjef dr. Karsten Heuchert.

Selskapet er i forhandlinger med både Statoil og Gazprom om å justere avtalene. Ifølge VNG er fremtiden til det norske gasseventyret avhengig av at Norge tilpasser seg markedssituasjonen.

Les også: Statnett foreslår mer gasskraft i Finnmark

Statoil borer i marerittreservoar 

Positive til naturgass

– Norge har i det siste ved flere anledninger gitt uttrykk for at de ønsker at den tyske regjeringen skal forplikte seg til kjøp av naturgass. Det vil ikke skje på den måten, sier Michael Ludwig, styremedlem i Verbundnetz Gas og styreleder i VNG Norge.

Han sier det ikke er grunn til å tvile på den tyske regjeringens holdning til naturgass.

– Tyske myndigheter har ved flere anledninger i det siste uttrykt seg positive til naturgass Og for å sikre at salget av norsk naturgass fortsatt skal være vellykket i Tyskland, kreves det ikke noe særlig annet enn det som var tilfellet på begynnelsen av 90-tallet. Da var det konkurransedyktige priser og en utmerket salgsstruktur gjorde gass til vinneren, sier energitoppen til Teknisk Ukeblad.

Usikkert gassmarked

Hjemme i Norge råder det for tiden stor usikkerhet for gassmarkedets fremtid.

I sin årsrapport skriver statens olje- og gasselskap Petoro at strukturelle endringer i gassmarkedene og økt tilgang på gass fra USA, har ført til reduksjon i prisnivået for gass i forhold til olje.

– Den økonomiske situasjonen i Europa forventes å føre til svakere etterspørsel etter gass i det europeiske markedet. Det er også stor usikkerhet knyttet til tilbudet av LNG til Europa fordi dette er avhengig av etterspørselen fra Asia. Samlet er det stor usikkerhet rundt utviklingen av markedsbalansen for gass i Europa. I tillegg er det på lengre sikt stor usikkerhet knyttet til gassens rolle i det fremtidige europeiske energibildet som følge av pågående prosesser innenfor EU på det energi- og klimapolitiske området, skriver Petoro.

Article464_Image688.jpg

Ønsker garantier

Usikkerheten har ført til at olje- og energiminister Ola Borten Moe ved flere anledninger har bedt EU-landene om garantier for at de også i fremtiden vil kjøpe norsk gass.

VNG-styrelederen mener Norge, og spesielt Statoil, må gjøre gassen attraktiv i stedet for å kreve garantier fra importørlandene.

– Naturgass vil ha en viktig rolle i den tyske energiforsyningen i mange år framover. Det er den perfekte partner for fornybar energi. Dette gjelder både i markedet for oppvarming, men også i elektrisitetsmarkedet hvor naturgassen kan spille en større rolle etter at Tyskland har valgt å stenge ned atomkraftverkene. Konkurransen fra andre energibærere og økende effektivisering og energisparing gjør det nødvendig å jobbe aktivt med markedsføring og markedstilpasning, understreker han.

Les også: Total om Elgin: Et inferno i jordens indre

Her er Statoils nye superrigg 

Nye produkter

Han vil gjøre gass mer attraktivt for forbrukerne gjennom utvikling av nye produkter og innovasjon.

– Eksempler på slike produkter er gassvarmepumper og mikrokraftverkene som nå er kommet på markedet. Mikrokraftverk gjør at huseierne kan produsere strøm og varme ved bruk av gass i en forbrenningsmotor. Elektrisitet som blir til overs, kan sendes inn på strømnettet, og huseieren får betalt for den strømmen han selger. Dermed blir han uavhengig av den strømprisen, samtidig som han tjener penger på den ekstra strømmen han produserer, slår Ludwig fast.

1200003673.jpg

EU-dokument skaper forventning

15. desember i fjor la EU-kommisjonen fram Energy Roadmap 2050. Det er en melding som gjennom scenarioer ser på mulige energisammensetninger på lang sikt for å nå lavkarbonsamfunnet.

Tidlig i utformingen av meldingen var naturgass viet liten plass, noe som bekymret norske myndigheter. Men i den endelige versjonen blir gass definert som kritisk for transformasjonen av energisystemet.

Derfor må energitransformasjonen gjøres i nært partnerskap med store produsenter som Norge og Russland, konkluderer kommisjonen.

Erstatter kull

Man ser for seg at gass skal erstatte kull på kort til mellomlang sikt.

I meldingen ser man også for seg bruk av gass over en lengre periode, men fra 2030 er det nødvendig med karbonfangst og lagring for å sikre gassens posisjon på lengre sikt.

Det er vanskelig å si hva dette dokumentet vil bety for fremtiden til norsk gass. Norges delagasjon til EU rapporterer til norske myndigheter at det er stor uenighet om meldingen.

– For eksempel synes det lite sannsynlig i dag at et vedtatt nytt energieffektiviseringsdirektiv vil bli så ambisiøst som kommisjonens forslag. Videre legger kommisjonen til grunn over 1000 milliarder euro i investeringer i energisektoren fram mot 2020, hvorav 200 milliarder euro i overføringsnett og -rør. I dagens finansielle situasjon må dette kalles meget ambisiøst. Kommisjonen legger også til grunn at forslag til nytt Energiskattedirektiv vil bli vedtatt. Det er lite som tyder på det i dag, selv om danskene vil gjøre et forsøk under sitt formannskap, skriver Norges delegasjon til EU i et brev til Olje- og energidepartementet.

Les også: Slik kan Norge forsyne Europa med energi

Norges oljeressurser eser ut 

Article464_Image707.jpg

Suksessoppskriften

Ludwig i VNG sier at vinnerne i Europas fremtidige energimiks vil være de som posisjonerer seg best.

– Produksjon og transport av naturgass må foregå på en effektiv og prisgunstig måte. Vi trenger fremdeles langsiktige avtaler som innebærer investeringssikkerhet for produsenten og forsyningssikkerhet til konkurransedyktige priser for importøren. Det var denne rollefordelingen mellom produsent og importør som gjorde at naturgass gikk sin seiersgang i Øst-Tyskland tidlig på 90-tallet, slår han fast.

Han forteller at leveringen av norsk gass til Øst-Tyskland startet i 1996.

– Og etter det har VNG kunnet tilby sine kunder gass fra norske kilder ved siden av russisk gass. Hemmeligheten bak denne suksessen var et langsiktig partnerskap med en rollefordeling som bygger på styrken hos hver av partene og konkurransedyktige priser. VNG ønsker derfor å fortsette å markedsføre norsk naturgass og å intensivere det gode samarbeidet med norske politikere, norske myndigheter og norske produsenter som Statoil, understreker han.

Les også: – Olje og gass må finansiere klimafond

– Planlegger gassturbiner til gigantfunnet

– Norge har et forsprang på flytende vind

Norsk teknologi skal gi gass-suksess i Australia 

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.