FAGARTIKLER

Produktutvikling er en læringsprosess

18. juni 2004 - 13:46

DEN STADIGE BRUKEN av innovasjon i massemediene utvanner begrepet. Det er lett å glemme hva innovasjon er, hva som kreves for å være innovativ og hvilken sammenheng det er mellom innovasjon og resultater.

Innovasjon kan defineres som utvikling av nye produkter og prosesser som omsettes i et marked. Denne definisjonen viser at innovasjon har to sider: utvikling og salg. Tar man vekk det ene av disse to elementene, snakker vi ikke lenger om en innovasjon, men i beste fall om en god idé.

En kumulativ prosess

Utvikling er den prosess som fører fram til et nytt produkt eller en ny prosess. Det er ikke alltid like enkelt å se hva som er en ny prosess, og ofte henger produkt og prosess sammen. Det kan for eksempel skje når en bedrift velger å utvikle en ny idé til et produkt og samtidig oppdager at ny teknologi behøves, som tvinger frem nye arbeidsoppgaver. Under slike forhold utvikles ikke bare et nytt produkt, men også en ny måte å arbeide på og en ny prosess introduseres.

Salg trenger nødvendigvis ikke være til et eksternt marked, men kan også være et innsalg til en avdeling eller andre deler av en organisasjon, altså internt. Begrepet salg henviser til at produktet eller prosessen som er utviklet tas i bruk eller blir gjort omsettelig i et marked.

Selve utviklingen skjer ved at en idé realiseres til et fedigstillt produkt ved at bedriften anvender den kunnskap og erfaring som den har tilegnet seg gjennom sin praksis. Det er derfor rimelig å si at produktutvikling er en kumulativ prosess hvor evne til å omsette tdligere erfaringer og kunnskaper er viktig.

Involverer mange

Produktutvikling er ingen isolert aktivitet som kun foregår i verkstedet eller i bedriftens utviklingsavdeling, men en sosial aktivitet hvor hver dag består av forhandling mellom deltakerne for å kunne komme frem til en omforent løsning på de daglige utfordringene.

Produktutvikling involverer mange mennesker, som hver gir sitt bidrag på ulike stadier i utviklingen. Siden aktiviteten går ut på å løse praktiske problemer, trengs kunnskaper.

Kunnskaper utvikles gjennom en læreprosess og dermed blir læreprosessen en av de viktigste forutsetningene for å lykkes med produktutvikling. Produktutvikling kan derfor sies å være en læringsprosess.

Hva som læres og hvem som lærer, vil blant annet være avhengig av hvem som får delta i læringsprosessen, hvilket problem man står overfor og hva slags kunnskap man får gjennom å løse problemet. Det siste kan illustreres med et eksempel. I en dansk bedrift som utvikler elektroniske komponenter er det utviklingsdirektørens klare holdning at de forretningsområder man satser på, avgjør hvilke kunnskaper bedriften har og hvilke den satser på. Dette betyr ifølge utviklingsdirektøren at nye prosjekter etableres innenfor de områder hvor de kan se at ny kunnskap vil gi bedriften en fordel i forhold til sine forretningsområder. Der hvor man ifølge utviklingsdirektøren ikke ønsker ny kunnskap fordi det er et område man ikke vil arbeide med, vil oppgavene knyttet til feltet bli outsourcet. Dette viser at bedriften har en bevisst holdning til egen læringsprosess.Utfordringen for bedriften blir å sørge for at man kan håntere læringsprosessen slik at man opparbeider seg nye kunnskaper og erfaringer som kan anvendes i nye utviklingsprosjekter.

Utfordringer

Tre viktige kjennetegn ved læringsprosess under produktutvikling er:

1) En læreprosess er en sosialt basert aktivitet.

2) En læreprosess er basert på reelt engasjement.

3) En læreprosess er basert på forhandling knyttet til reelle problemer og utfordringer.

Når man snakker om produktutvikling som en læringsprosess, er det derfor viktig å forstå hva som skal til for å stimulere en slik prosess, og dermed bidra til at bedriften får fatt i den kunnskapen den trenger for å løse produktutviklingsproblemene. I prinsippet handler dette derfor om hva som stimulerer vårt engasjement og hvordan vi lærer.

Produktutvikling er en kumulativ prosess hvor evne til å omsette tidligere erfaringer og kunnskaper er viktig

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.