Overvåker havisen

Norsk Polarinstitutt er ansvarlig for IceCam-enheten, som er et integrert overvåkings- og miljødata-loggingsystem utviklet for anvendelse fra helikopter eller skip.

I løpet av 2004 og 2005 skal Norsk Polarinstitutt installere fem IceCam-enheter på skip som ferdes i farvannene rundt Svalbard.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå