Oversikt: Her er prosjektene som skal holde Norge i verdenstoppen på skipsfart

Nå skal det snart avgjøres hvilke skips- og maritime prosjekter som skal vise verden at Norge ligger flere kabellengder foran andre nasjoner.

Oversikt: Her er prosjektene som skal holde Norge i verdenstoppen på skipsfart
Grønt kystfartsprogram omfatter alt fra infrastruktur til skip, havner og utstyr.

Norge har klart det andre nasjoner misunner oss: Satt sammen et stort maritimt teknologiutviklingsprogram med deltakelse fra store, tunge teknologibedrifter, myndigheter, næringsinteresser og forskningsinstitusjoner. Programmet er kalt Grønt kystfartsprogram.

I over ett år har det blitt jobbet med konkretisering og mulighetsstudier av prosjekter for «grønn» skipsteknologi.

Fem piloter er plukket ut. Nå gjenstår det finberegninger, detaljering og engineering for å fastslå kostnader, priser og skaffe finansiering til det som er liv laga.

Her er prosjektene – med link til artikkel med mer detaljert forklaring for hvert prosjekt.

Pilot 1:

NAVN: NEW SHUTTLE SPIRIT

HVA: LNG-elektrisk hybrid bøyelaster med VOC-gjenvinning

MÅL: Energieffektiv frakt av olje fra felt, gjenvinning av VOC for bruk som drivstoff. Redusert installert kraft og fleksibel kraftgenerering

TEKNOLOGI: Optimaliserer skrog, propeller og kraftgenerering ut fra driftsprofil. Dual fuel LNG-motor, batteripakke, VOC-reformering til brennbar gass i motorene.

BESKRIVELSE: Neste generasjon bøyelaster, skreddersydd skrog og kraftgenerering ut fra reell driftsprofil. Fire 4.4 MW DF-motorer og 500 KW/h batteripakke, VOC gjenvinnes og omdannes til LVOC som drivstoff. Bunkringsreduksjon på 53 % målt mot eksisterende skip. Totalt 75 prosent reduserte CO2-utslipp, 83 % NOx og 96-97% mindre SOx og partikler.

DELTAKERE: Teekay, ABB, Kongsberg, Statoil, Norwegian Electric Systems, DNV GL, Sjøfartsdirektoratet, Gasnor

Les mer

Pilot 2:

NAVN: GODSFERGEN

HVA: LNG-drevet hybrid godsfartøy

MÅL: Miljøvennlig og lønnsom frakt med lavest mulig klimaavtrykk i transit og i havn

TEKNOLOGI: LNG-motor, landstrøm, ladbart batteri, elektriskdrevne kraner og utstyr. Automatisk fortøying og landstrøm/ladetilkobling.

BESKRIVELSE: Lasteskip for 240 TEU og annet gods fra faste havner i Nord-Europa og langs kysten av Norge. Gassmotor med batteridrift inn og ut fra havn. Landstrøm ved kai – lade batterier og operere kraner.

DELTAKERE: Norlines, Rolls-Royce, DNV GL, ZEM, GMC, Bellona, Klima- og miljødepartementet

Les mer

Pilot 3:

NAVN: HYBRID HAVBRUKSBÅT

MÅL: Redusert drivstoffbruk og utslipp, bedre driftssikkerhet, raskere tilgjengelig kraft

TEKNOLOGI: Gassmotor med akselgenerator, batteripakke for «peak shaving» og ekstra kraft og ved DP

BESKRIVELSE: Havbruksbåter må ha mye kraft tilgjengelig i korte perioder, blant annet ved merder. Batterier gir rask respons, økt sikkerhet for skip og fiskebruk under DP-operasjoner. Batterier og motorkonfigurasjon gir stor fleksibilitet og redusert forbruk. Egner seg for ombygging og nybygg.

DELTAKERE: ABB, DNV GL, Fraktefartøyenes rederiforening, Maritime Battery Forum, ZEM, Norwegian Electric Systems, Inpower, GMC, Kongsberg Gruppen

Les mer

Pilot 4:

NAVN: LNG BUNKRINGSFARTØY

HVA: Bygge om bulkskip til LNG-hybrid bunkringsfartøy for gass

MÅL: Gassdistribusjon og bunkring med minst mulig klima- og miljøavtrykk og til lavest mulig kostnad

TEKNOLOGI: Bygge om bulkfartøy, installere to gasstanker, bygge om motor til LNG-drift og batteri.

BESKRIVELSE: Kjøpe et ca. 20 år gammelt bulkskip, 85 meter langt, 3.200 dødvekttonn. Installere to isolerte gasstanker i lasterom, bygge om motor til LNG-drift. Diesel-hjelpemotor beholdes, men suppleres med batteri. Bunkring av LNG fra skip er raskt og fleksibelt, dekker stort geografisk område. Betyr færre tankvogner på smale vestlandsveier.

DELTAKERE: Energigass Norge, Øytank Bunkers, Statoil, Kongsberg Gruppen, Norwegian Electric Systems, ZEM, BB, Gasnor, DNV GL

Les mer

Pilot 5:

NAVN: GRØNN HAVN

HVA: Energieffektiv miljøhavn

MÅL: Få mer gods over på skip ved å være effektiv, miljøvennlig og konkurransedyktig

TEKNOLOGI: Elektrifisere mest mulig utstyr (kraner, trucker, stackere, kjøretøy) og tilby landstrøm ved alle kaier. «Smartgate» – terminalstyring. Sonedelt belysning med LED-pærer

BESKRIVELSE: Miljøhavn som skal tilby landstrøm ved alle kaier samt LNG-bunkring. Legger om til elektrisk drevet kran og annet utstyr, eventuelt HVO (2. generasjons biodiesel). LED-belysning, sonedeling og sensorstyring. Smartgate – elektronisk styring av gods og transport inn/ut – reduserer trafikk inne på terminalen med 50 %.

DELTAKERE: Risavika Havn, Fraktefartøyenes Rederiforening, Skangas, ZEM, Kystverket, DNV GL, Halliburton, GMC, KS Bedrift, Lyse

Les mer