PROSJEKTER

Nye Veier har funnet sine favoritt-traseer på E39 i Agder og Rogaland

Foreslår å bygge ny bru over Fedafjorden, nord for brua som stod ferdig i 2006.

E39-brua over Fedafjorden stod ferdig i 2006. Nå planlegges det ny firefeltsbru over fjorden.
E39-brua over Fedafjorden stod ferdig i 2006. Nå planlegges det ny firefeltsbru over fjorden. Foto: Google Maps
9. jan. 2020 - 05:01

Høringsfristen til kommunedelplanen for E39 mellom Lyngdal og Ålgård går ut fredag 10. januar, og Nye Veier har nå gitt sin høringsuttalelse til planen, skriver selskapet i en melding.

Kommunedelplanen har trasé-alternativene A1 og A2 gjennom Agder, og alternativeneene R1, R2 og R3 gjennom Rogaland, og Nye Veier skriver i sitt innspill til planen at man bør velge A1 og R1-traseene fordi de har best samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Traseene A1 og R1, er de anbefalte E39-traseene vest for Fedafjorden. <i>Ill:  Nye Veier</i>
Traseene A1 og R1, er de anbefalte E39-traseene vest for Fedafjorden. Ill:  Nye Veier

Selskapet mener R2-traseen har dårligere måloppnåelse enn R1. Mens trafikantnytten reduseres med 2,1 milliarder, er besparelsene ved å velge R2 kun 400 millioner kroner. Det samfunnsøkonomiske tapet ved denne investeringen er derfor mer enn 30 prosent av investeringsbeløpet.

Nye Veier mener utredningene viser at A1-korridoren har størst nytte for trafikantene, lavest investeringer og gir færrest negative konsekvenser.

Energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre presenterte onsdag utfallet av den historiske havvindauksjonen.
Les også

Overraskende fjær i hatten til regjeringen

Foreslår ny fjordkryssing

A1 og R1-traseene er de samme forslagene som Statens vegvesen har anbefalt, men Nye Veier vil også vurdere å korte inn E39 på strekningen mellom Lyngdal og Flekkefjord med et nytt traséforslag. Dagens trasé på strekningen ble bygget ferdig så sent som i 2006, og var et av de tre første OPS-prosjektene Bondevik-regjeringen vedtok i 2001. Veien inkluderer blant annet en 570 meter lang hengebru over Fedafjorden, og Nye Veier foreslår å bygge ny bru nord for denne.

– Vi ber om muligheten til å utrede en ny korridor nordøst for forslaget fra Statens vegvesen. Her kan vi øke nytten for trafikantene tilsvarende en milliard kroner med en to kilometer kortere vei som også åpner for bedre tilknytning mot Kvinesdal, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for E39 til Veier24.

Nye Veier foreslår å bygge ny bru over Fedafjorden, i en trasé (rødstriplet linje) nord for dagens. <i>Ill:  Nye Veier</i>
Nye Veier foreslår å bygge ny bru over Fedafjorden, i en trasé (rødstriplet linje) nord for dagens. Ill:  Nye Veier

Vegvesenets opprinnelige forslag for strekningen går ut på å bygge to nye kjørefelt parallelt med dagens E39, og gjenbruke den eksisterende veien så mye som mulig.

Det vil være mulig å bygge firefelts med fartsgrense på minst 110 kilometer i timen på denne måten, men man vil også kunne bygge billigere ved å øke gjenbruken av dagens vei, hvis man kan akseptere en fartsgrense på 80-90 kilometer i timen, opplyser Vegvesenets prosjektleder Nils Ragnar Tvedt.

Han sier imidlertid at man også i Vegvesenets forslag går inn for å bygge en ny firefelts bru over Fedafjorden, like ved dagens bru, fordi det rent teknisk blir vanskelig å knytte dagens bru til den nye veien.

Årsaken til at det planlegges å bygge ny vei for å erstatte en vei som har vært i drift i knappe 14 år, er at veien fra 2006 er tofelts, mens Stortinget siden har vedtatt at det skal være firefelts motorvei fra Kristiansand til Stavanger. Både Tvedt og Heieraas er imidlertid klare på at veien mellom Lyngdal og Flekkefjord vil være den siste delen av E39 som oppgraderes til firefelts, og Tvedt sier til Veier24 at det derfor enda kan gå så mye som 20-25 år før den nye veien her åpnes for trafikk.

E6 Ranheim-Værnes.
Les også

E6 Ranheim-Værnes: Kostnadssprekk på tre milliarder

Fortsetter planleggingen

Nye Veier kommer med et formelt innspill om å ta ut strekningen fra Lyngdal, gjennom Kvinesdal og deler av Flekkefjord, fra kommunedelplanen. Selskapet vil i samarbeid med kommunene og øvrige myndigheter gjennomføre et planarbeid med konsekvensutredning av strekningen fra Lyngdal til Flekkefjord, og mener dette ikke vil forsinke realiseringen av E39-prosjektet mellom Kristiansand og Ålgård.

Nils Ragnar Tvedt sier at Vegvesenet har kjent til Nye Veier-forslaget en stund, og at de vil vurdere det før de gir sin anbefaling til samferdselsdepartementet. Anbefalingen kan være å gå for videre utredning av ett av alternativene, eller å fortsette utredningen av begge.

E39 går i tunnel på begge sider av Fedafjordbrua. Det blir derfor vanskelig å knytte dagens bru til ny vei, selv om den bygges parallelt med dagens vei. <i>Foto:  Statens vegvesen</i>
E39 går i tunnel på begge sider av Fedafjordbrua. Det blir derfor vanskelig å knytte dagens bru til ny vei, selv om den bygges parallelt med dagens vei. Foto:  Statens vegvesen

Nye Veier vil starte arbeidet med realisering av E39 fra Bue til Ålgård etter at høringsfristen for kommunedelplanen går ut fredag 10. januar. Reguleringsplan vil sendes til politisk behandling i kommunene Bjerkreim og Gjesdal.

– Rask fremdrift i planleggingen og realiseringen av E39 fra Lyngdal til Ålgård er betinget vedtatt kommunedelplan, finansiering med bompenger og vedtatte reguleringsplaner, sier Heieraas i meldingen Nye Veier sendte ut i forbindelse med høringsuttalelsen til kommunedelplanen.

Den nye brua over Reisaelva i Nordreisa skal skyves på plass over elva når den er klar.
Les også

Denne brua skal først bygges på en fotballbane

Andre traseer kan endre prioriteringene

Styret i Nye Veier prioriterte strekningen fra Flekkefjord til Ålgård i 2019. Da med forutsetning av at korridorene A1 gjennom Agder og R1 gjennom Rogaland ble valgt.

Styret prioriterer strekninger to ganger årlig, og Nye Veier skriver at det vil gjøre nye vurderinger knyttet til prioritering av E39 gjennom Rogaland dersom andre korridorer enn A1 og R1 velges.

Renseroboten er allerede satt i arbeid. Forskningssamarbeid med Norce skal vurdere hvor godt den fungerer. Roboten kryper opp og ned notposen og børster bort groer. Som tauene på utsiden viser, kan begroing være et stort problem.
Les også

Mener denne kan kutte utslipp betraktelig

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.