KARRIERE

Nye tall: Ingeniører er flinkere til å forebygge skader i hjemmet enn resten av befolkningen

40.000 undersøkt.

Mange branner starter i det elektriske anlegget. Ingeniører er imidlertid flinkere enn andre til å installere overspenningsvern og liknende skadeforbyggende tiltak, skal vi tro Gjensidige.
Mange branner starter i det elektriske anlegget. Ingeniører er imidlertid flinkere enn andre til å installere overspenningsvern og liknende skadeforbyggende tiltak, skal vi tro Gjensidige. Foto: Solum, Stian Lysberg/ NTB Scanpix

Norske ingeniører er flinkere til å forebygge skader i hjemmet enn resten av befolkningen, og får dermed færre store skader. Det er konklusjonen etter at Gjensidige har undersøkt hvilke skader deres nærmere 40.000 Nito-kunder var utsatt for i 2017.

Tallene er hentet ut etter forespørsel fra Nito.

Linda Engen, produksjef i Gjensidige, forteller at Nito-kundene er bedre på å installere forebyggende tiltak som overspenningsvern, vannstoppventiler og alarmer. Det gjør at ingeniørene har mindre av de tradisjonelle brann- og vannskadene.

– Forstår årsakene lettere

– Nito-kundene har i alle fall 20-25 prosent lavere utbetalinger på denne type bygningsskader sammenliknet med våre øvrige kunder. Vi gir rabatter for en del forebyggende tiltak, og får derfor beskjed om når de installeres, sier Engen til TU.

Dette har vært en vedvarende trend over flere år, forteller Engen.

– Det kan bety at den gjennomsnittlige ingeniør lettere forstår årsakene til slike skader, eller i hvert fall har mer selvtillit og kunnskap med tanke på å installere tekniske anordninger. Men det vet vi ikke, sier Engen.

Totalt utgjør uhell i hjemmet 25 prosent av alle forsikringssakene medlemmene meldte til Gjensidige på Nitos innboforsikring.

Flere skader totalt sett

Ingeniører er imidlertid ikke generelt mindre utsatt for uhell enn andre folk, skal vi tro Engen. I 2017 rapporterte Nito-medlemmene om omtrent 5000 skader, noe som proporsjonalt er noe mer enn resten av forsikringsselskapets kundegruppe, forteller Engen.

– De har flere skader totalt, men færre kjempestore skader. Knust skjerm og ødelagte PC-er har ingeniør-gruppen imidlertid mye av, sier produktsjefen.

Hele 46 prosent av de innmeldte skadene fra Nito-medlemmer gjaldt i fjor knust mobilskjerm. Dette er også den største årsaksgruppen. En mulig forklaring på den store andelen er at Nito aktivt gikk ut og promoterte at de i januar i fjor inkluderte mobilskjermforsikring i innboforsikringen.

– Nito-kundene har fått informasjon om dekningen av knust mobilskjerm fra både oss og Nito selv. Derfor har de kanskje i større grad fått det med seg, sier Engen.  

Gjensidiges øvrige kunder kan velge om de vil ha skjermforsikring inkludert.

Nedgang i meldte sykkeltyverier

Sykkeltyverier er på tredjeplass over meldte saker. Åtte prosent av sakene dreier seg om dette. Dette er en nedgang sammenliknet med tidligere år, forteller Engen.

Dette til tross for at antall anmeldte sykkeltyverier på landsbasis steg fra 11.203 til 13.673 i 2017, ifølge tall fra politiet.