DEBATT

Nye skybaserte systemer er en nøkkel for å digitalisere byggebransjen

Store deler av byggenæringen preges av unødvendig mye manuelt arbeid, og økonomi og administrasjon er ikke noe unntak.

Byggebransjen er preget av mye manuelt arbeid og lite digitaliserte prosesser.
Byggebransjen er preget av mye manuelt arbeid og lite digitaliserte prosesser. Foto: Colourbox.com
Simen Karset, salgs- og markedssjef Consulatet AS
4. jan. 2021 - 11:00

Med det høye kostnadsnivået i Norge, og de lave marginene, er bransjen helt avhengig av å jobbe smartere.

De nye skybaserte ERP-systemene, som dekker alle kjerneprosessene som er nødvendig for å drive et bygg og anleggsfirma: finans, HR. produksjon, forsyningskjede, tjenester, anskaffelser med mer, er en av de viktige brikkene for at bransjen skal kunne reduserer det høye kostnadsnivået.

Store besparelser og økt lønnsomhet

Hovedutfordringen til mange av bedriftene i bransjen, er at de ikke klarer å ha god nok kontroll på økonomien i prosjektene. Det er flere grunner her. Det kan være mangel på gode rutiner, ikke god nok økonomiforståelse, for lav kompetanse på bedriften sine datasystemer, ikke god nok prosjektledelse, og mangel på gode integrasjoner mellom fagsystemene og økonomisystemene.

Det som vi også har merket oss, er at det ofte kan være store avvik mellom informasjonen som de ulike prosjektdeltagerne har tilgang til. Konsekvensen blir ofte uriktige tall, frustrasjon blant prosjektdeltagerne og lite lønnsomme prosjekter.

Skaper merverdi for bransjen

Når vi ser på den erfaringen vi har fra bransjen, så er det ingen tvil om at de nye systemene er en viktig medspiller til digitaliseringen av næringen. Det automatiserer det det kan automatisere, fra bankavstemming til fakturahåndtering. Systemene gir alle prosjektdeltagerne innsikt i den samme oppdaterte informasjonen, slik at alle prosjektdeltagerne til enhver tid skal kunne ta de riktige beslutningene

Automatiseringen og digitalisering reduserer også mengden manuelle arbeidsoppgaver. Flere av virksomhetene som vi har jobbet med, har ikke bare redusert unødvendig tidsbruk ute i felten hos prosjektledere og hos de som registrerer timer.

Med skybaserte ERP-systemer har man også redusert antallet årsverk innenfor økonomi og administrasjon, eller omskolert medarbeidere slik at de har fått et større controlleransvar der de på selskaps- og prosjektnivå bidrar med budsjettering og likviditetsstyring.

De samme personene tar også ofte på seg rollen som sparringspartnere for prosjektlederne og for ledergruppen. I tillegg foretar de løpende økonomisk oppfølging og analyse av prosjekter i forhold til sluttføringsgrad, budsjetter og prognoser.

Les også

Fjerner flaskehalsene

Siden de nye ERP systemene er skalerbare, unngår virksomhetene at systemet blir en flaskehals når bedriften vokser i størrelse, får flere avdelinger og ansatte, eller trenger gode løsninger for rapportering for flere selskap på konsernnivå.

Skalerbarheten gjør også at bedriften unngår høye kostnader på systemet dersom oppdragsmengden går ned. I tillegg reduseres feil ved å utnytte automatikken i bokføringen samt de gode spørremulighetene som noen av systemene har utviklet.

Mindre usikkerhet og bedre kontroll

Det er dessverre stor variasjon på hvor god kontroll de ulike virksomhetene har på prosjektene og økonomistyringen sin, og det er hovedgrunnen til at de fleste virksomhetene kan realisere store gevinster ved å ta inn skybasert ERP som den del av forretningsstrategien.

Med tanke på at bygg, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) omsetter for ca. 1100 milliarder i året, er de nye ERP-systemene en kjærkommen tilvekst, som tilrettelegger for enkel og god virksomhetsstyring av prosjekter, bedrifter og konsern. Det er skalerbart, det automatiserer unødvendig manuelt arbeid, og gir den nødvendige innsikten, slik at virksomheten får tatt de riktige beslutningene.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.