INDUSTRI

Ny start for magnesium på Herøya

Anders J. Steensen
28. jan. 2009 - 07:21
Vis mer

Hydro har inngått et joint venture-samarbeid med Advanced Metallurgical Group(AMG) for å utvikle teknologien for produksjon av silikat og magnesium basert på olivin som råvare.

– Vi skal bygge et pilotanlegg på Herøya for å viderutvikle en prosess for å produsere silika fra olivin. Hittil har vi utviklet denne prosessen i liten skala i laboratoriet. Nå må vi se på skaleringseffektene, forteller administrerende direktør Per Bjørn Engseth i SilMag DA.

Prosessen de har utviklet kalles for Silmag.

– Det er biproduktet fra denne prosessen, magnesiumklorid(MgCl) som vil være råstoffet for en eventuell oppstart av magnesiumproduksjon, sier direktør Thorvald Mellerud i Hydro Aluminium Products.Alt på plass

Pilotanlegget som skal stå ferdig i løpet av august i år, skal produsere rundt et tonn silika i uken. Pilotanlegget skal bygges i et rom i det eksisterende magnesiumstøperiet.

– Vi har en stor fordel på Herøya. All infrastruktur for våre prosesser er der. Selv om vi la ned magnesiumproduksjonen for noen år siden og støperiet i 2006, er hele elektrolysesanlegget og støperiet intakt. I tillegg er kraftforsyning, kaianlegg og annen infrastruktur som er nødvendig for å etablere en prosessindustri på plass, sier Mellerud.Riktig kvalitet

Bakgrunnen for prosjektet er at Hydro allerede i 2001 fikk kontakt med noen som ønsket å framstille silika fra olivin. Avfallsproduktet inneholdt magnesium. Siden da har Hydro utviklet teknologien i mindre skala.Volumene fra pilotinstallasjonen er for lave til å starte produksjonen av magnesium i denne fasen av prosjektet.

– Vi vil konsentrere oss om å utvikle de riktige kvalitetene av silika, slik at produktet blant annet kan brukes som tilsetninger i dekkproduksjon, sier Engseth.Ufarlig avfall

Avfallsstoffet fra pilotanlegget, som er magnesiumklorid – et type salt, vil enten slippes til sjø, hvor det er en naturlig del av saltvannet eller bli deponert. Dette vil avklares i samråd med Statens Forurensingstilsyn, SFT.

– Vi vil ikke studere videre på magnesiumproduksjon. Hydro har produsert magnesium i mange år og kjenner denne teknologien godt. Dersom pilotprosjektet blir vellykket, vil vi bruke en forbedret utgave av den prosessen vi utviklet for magnesiumfabrikken vi bygget i Becancour i Quebec.Klimavennlig

Først senhøstes 2010 er det mulig at det gis grønt lys for en mulig utbygging.

– Vi har nesten hele magnesiumanlegget intakt. Det kan bare dras rett ut av møllposen. Derfor er investeringene lave. En stor fordel med anlegget er at det vil være energieffektivt, og særdeles miljøvennlig. De utslippene vi hadde tidligere av dioksiner, er eliminert. Fotavtrykket for CO 2 er lavt forholdt til dagens produksjon i andre land. Alt i alt har vi stor tro på at vi kan realisere ny produksjon av magnesium på Herøya, sier Mellerud.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.