Ny norsk teknologi kan redusere drivstoffbruken på skip med opptil åtte prosent

Selskapet Tegma har utviklet teknologi for å omdanne restvarme fra eksos til elektrisk strøm.

Ny norsk teknologi kan redusere drivstoffbruken på skip med opptil åtte prosent
Forskningsleder for maritime energisystemer ved Sintef Ocean, Anders Valland, med kabler som kobles på for å måle virkningsgrad for de termoelektriske generatorene. Rørene som stikker ut på siden av eksosrøret er til testing av det aktive systemet. Bilde: Tore Stensvold

TRONDHEIM: I energi- og maskinlaboratoriet til Sintef Ocean i Trondheim står en solid skipsdieselmotor og dundrer.