BYGG

NVE: Friskmelder store deler av området ved kvikkleireskredet i Gjerdrum

Ikke fare for kvikkleireskred ved eksisterende bebyggelse i sentrum, slås det fast i fersk rapport.

Opprydning og undersøkelser etter leirskredet i Gjerdrum, april 2021.
Opprydning og undersøkelser etter leirskredet i Gjerdrum, april 2021. Foto: Eirik Helland Urke
Tia KarlsenTia KarlsenJournalist
21. sep. 2022 - 17:48

På oppdrag for NVE har Multiconsult utredet fare for kvikkleireskred i Ask sentrum, inkludert åstedet for kvikkleireskredet som gikk i Gjerdrum 30. desember 2020. 

– Utredningen på Ask viser at store deler av området utgår som faresone for kvikkleireskred, og kun mindre soner gjenstår som må hensyntas ved ny bebyggelse. Det er utført stabilitetsberegninger som viser at det ikke er fare for kvikkleireskred for eksisterende bebyggelse i sentrum, sier regionsjef i NVE, Toril Hofshagen i meldingen fra direktoratet.

Faresonene for kvikkleire kan reduseres

I rapporten har Multiconsult gjennomført en såkalt soneutredning av de tre tidligere kartlagte kvikkleiresonene i Ask sentrum som ble berørt av kvikkleireskredet i 2020.

Oversikt over området som NVE nå har vurdert for kvikkleirefare. Området er inndelt i syv delområder, hvor skredområdet fra 2020 er nummer syv.
Oversikt over området som NVE nå har vurdert for kvikkleirefare. Området er inndelt i syv delområder, hvor skredområdet fra 2020 er nummer syv. Illustrasjon: NVE

En soneutredning skal avdekke hvorvidt det er reell skredfare i et område, og dokumentere om området tilfredsstiller sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift.

– Undersøkelsene dokumenterer at det ikke er fare for nye kvikkleireskred for bebyggelsen i området, og at de tidligere etablerte kvikkleiresonene kan reduseres, skriver NVE i meldingen.

Fortsatt fare for stabiliteten enkelte steder

I tillegg til undersøkelsene som ble gjort i etterkant av skredet i Gjerdrum, er det utført supplerende grunnundersøkelser i 33 borpunkt. I et flertall av disse prøvene er det nå påvist at det ikke finnes kvikkleire eller sprøbruddmateriale.

Og i områdene hvor den nyeste undersøkelsen har påvist kvikkleire, ligger leiren generelt for dypt til å utgjøre fare for kvikkleireskred, ifølge NVE.

Unntakene befinner seg i nærheten av enkelte skråningskanter, der belastning kan medføre forverring av stabiliteten. Det er disse områdene som gjenstår som faresoner.

Sikkerheten for eksisterende bebyggelse skal være tilfredsstillende i disse sonene, men ved etablering av ny bebyggelse må stabiliteten økes ytterligere for å ta hensyn til eventuelle utfyllinger eller belastning ved ny utbygging.

Erosjon bidro til Gjerdrum-skredet - finner lite av det i dag

Når det gjelder skråningene rundt selve skredområdet, vil sikringstiltak medføre at stabiliteten tilfredsstiller krav til ny bebyggelse, skriver NVE. Det skal skje når direktoratets anleggsarbeider er ferdig i løpet av 2023.

Erosjon er en kjent utløsende årsak til kvikkleireskred. 

Gjerdrum-utvalget konkluderte også med at manglende sikring av Tistilbekken og den resulterende erosjonen bidro til å utløse kvikkleireskredet i 2020.

Multiconsults rapport konkluderer med at det i dag er lite til ingen erosjon i området, og at det derfor ikke er behov for erosjonstiltak i de gjenstående sonene i sentrum. 

Det er også blitt vurderinger i tilstøtende soner for å vurdere om skred herfra kan forplante seg inn mot Ask sentrum. Den muligheten kan man nå utelukke, ifølge NVE.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.