KARRIERE

Nito om Statoil-kuttene: – Vi har ikke hatt reell innflytelse, kortene var lagt på forhånd

Fagforeningene trekker seg fra samarbeid.

Nito og de andre fagforeningene mener Statoil ikke tar hensyn til deres innspill i effektiviseringsprosessen. De er bekymret for at kutt i offshorebemanningen kan svekke sikkerheten, og trekker seg fra samarbeid med Statoil.
Nito og de andre fagforeningene mener Statoil ikke tar hensyn til deres innspill i effektiviseringsprosessen. De er bekymret for at kutt i offshorebemanningen kan svekke sikkerheten, og trekker seg fra samarbeid med Statoil. Bilde: Erlend Tangeraas Lygre
Ina AndersenIna AndersenJournalist
25. aug. 2016 - 13:56

Alle fagforeninger og verneombud har nå trukket seg fra arbeidsgruppene som skal jobbe med effektivisering av Statoils driftsorganisasjon for sokkelen.

Det skjedde etter at ledelsen i oljeselskapet varslet at de vurderer å kutte 600 stillinger fra offshorevirksomheten.

Fagforeningene er bekymret for at en for lav grunnbemanning på offshoreinstallasjonene som driftes av Statoil skal gå ut over sikkerheten, og mener at deres innspill ikke blir hørt av oljeselskapet.

– Utfallet gitt på forhånd

– Alle foreningene og verneombudstjenesten har vært tungt engasjert i arbeidsgrupper i hele vår for å utrede effektiviseringstiltak og alternativer for driftsmodell, men vi ser nå at utfallet i all hovedsak var gitt på forhånd. Vi har ikke hatt reell innflytelse på de viktigste punktene, kortene var lagt på forhånd, sier Jorunn Birkeland, Nito-tillitsvalgt i Statoil, på Nitos nettsider.

På lik linje med de andre foreningene i Statoil ser Nito og Tekna det som vanskelig å fortsette i arbeidsgruppene, skriver Nito.

Alle fagforeningene og verneombudstjenestene har trukket seg. Til sammen representerer foreningene to tredeler av Statoils ansatte. 

– Samarbeidsfora mellom bedriften og ansattrepresentantene skal brukes aktivt og en oppnår bedre løsninger gjennom godt samarbeid, påpeker Birkeland.

Fagforeningen mener at et reelt samarbeid ikke ble ivaretatt i prosessen, fordi Statoil gang på gang lot være å ta hensyn til innspillene fra arbeidstakerne. 

Vil ikke delta i møter

Nitos tillitsvalgte ser seg ikke i stand til å fortsette det videre arbeidet i Driftsbemanningsprosjektet 2016-2019 ut fra en helhetsvurdering av de vilkår som nå foreligger, skriver fagforeningen. 

– Våre tillitsvalgte i de ulike arbeidsgruppene i prosjektet vil derfor ikke lenger delta i planlagte arbeidsmøter. Videre samarbeid må nå ivaretas av formelle arenaer, sier Berit S. Sandven, NITO tillitsvalgt Statoil UPN.

Det vil si at det videre samarbeidet nå blir formelt i henhold til Hovedavtalen. 

– Dette er et sterkt signal til bedriften og også til myndighetene, ved Petroleumstilsynet. Forskriftene forutsetter godt samarbeidsklima og reell innflytelse fra de ansatte i omstillingsprosesser, fremhever Birkeland.

– Ser ingen annen utvei

Birkeland understreker at Nito ved å trekke seg ønsker at oljeselskapet skal dempe tempoet, se en gang til på innspillene og kommer fagforeningene i møte.

– Foreningene og verneombudstjenesten har fram til nå deltatt i arbeidsgruppene med mange ressurser og bidratt med stort engasjement. Vi forventer reell innflytelse. Både Nito og de andre fagforeningene har prøvd alle andre muligheter og sagt klart fra i flere omganger. Når vi nå går til det skritt å trekke oss fra samarbeidet er det fordi ikke ser noen annen utvei, sier hun.

Den utløsende årsaken er frykt for at sikkerheten ikke blir ivaretatt, dersom grunnbemanningen offshore blir for lav. 

– Grunnbemanningen skal ivareta historikk, kontiniuitet, eierskap og lokalkunnskap. En solid og kompetent grunnbemanning er en nøkkel til høyt sikkerhetsnivå. De skal assistere og koordinere alle de ulike aktørene som kommer om bord fra andre avdelinger og firma. Dessuten gjennomgår organisasjonen totalt sett mange endringer på en gang som vi ennå ikke vet konsekvensen av, påpeker Birkeland.

Uenige

Statoil uttaler til Teknisk Ukeblad at de respekterer beslutningen, men synes det er leit at fagforeningene trekker seg ut av arbeidsgruppene.

– Arbeidet i partssammensatte grupper har vært viktig, og vi har erfart et godt engasjement og i et både krevende, men også konstruktivt arbeid så langt, sier pressetalsmann Morten Eek.

Han forklarer at i det videre arbeidet vil involvering av ansattrepresentanter nå skje gjennom den etablerte samarbeidsstrukturen for bedriftsutvalg og arbeidsmiljøutvalg, og gjennom møter med de enkelte foreningene.   

Eek vil ikke være med på at de ikke har vektlagt ansattrepresentantenes synspunkter i beslutningene.

– Det ikke enighet mellom ansattrepresentantene og ledelsen i alle deler av beslutningen. Men vi har vurdert synspunktene nøye, det har vært drøftinger og justeringer, og synspunktene er vektlagt også i den endelige beslutningen, poengterer han.

Ikke bestemt

Eek understreker at det foreløpig ikke er besluttet at 600 stillinger skal vekk, men at det i tiltakene er pekt på et potensial for å effektivisere omkring 600 årsverk den kommende treårsperioden, fram til og med 2019.

– En betydelig del vil bli redusert gjennom naturlig avgang siden mange går av med pensjon. Videre vil enkelte felt gå ut av produksjon de neste årene, samtidig som nye stillinger kommer til når nye felt skal settes i produksjon. Feltene Gina Krog, Aasta Hansteen og Johan Sverdrup kommer alle i produksjon de neste tre årene. I sum gjør dette at vi trolig kan ta ut effektiviseringspotensialet uten bruk av sluttpakker eller oppsigelser, sier han.

Eek understreker dessuten at det er en klar forutsetning at tiltakene skal opprettholde sikkerheten på norsk sokkel og bidra til at denne styrkes.

– Som en definert del av arbeidet er det utarbeidet en risiko- og konsekvensvurdering med tiltak for de foreslåtte endringene, nettopp for å unngå at sikkerheten svekkes. Disse tiltakene skal igjen følges opp i en egen gjennomføringsplan, og fremdriften blir rapportert til samarbeidsorganene og ledelsen for sokkelvirksomheten.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.