MARITIM

Nå blir det bare lov med små og korte cruiseturer på Svalbard

Regjeringen innfører forbud mot reiselivsaktiviteter, som cruise, på Svalbard fram til 1. november.

MS Brim og MS Bard skal seile på Svalbard. Reiseforbudet gjelder ikke dagscruise og cruise som startes og avsluttes på Svalbard. Det gjelder ikke faretøy som har inntil 30 personer om bord, og der overnatting inngår som en del av cruiset.
MS Brim og MS Bard skal seile på Svalbard. Reiseforbudet gjelder ikke dagscruise og cruise som startes og avsluttes på Svalbard. Det gjelder ikke faretøy som har inntil 30 personer om bord, og der overnatting inngår som en del av cruiset. Foto: Brim Explorer

Forbudet gjelder ikke dagscruise og cruise som startes og avsluttes på Svalbard. Det gjelder ikke faretøy som har inntil 30 personer om bord, og der overnatting inngår som en del av cruiset.

– Smitte om bord på et cruiseskip krever store ressurser for å begrense utbrudd og medfører en rekke praktiske utfordringer. Dette gjelder spesielt på Svalbard der cruisevirksomhet innebærer særlige utfordringer både for helse- og redningsberedskapen. Derfor er det nødvendig med en regelendring som senker risikoen for et lignende utbrudd slik som på Hurtigruten, sier helse og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Reglene vil i første omgang vare til 1. november.

Anbefaling fra Helsedirektoratet

Det var i juni at regjeringen åpnet for at det kunne gjennomføres kyst- og ekspedisjonscruise på Svalbard. I etterkant av smitteutbruddet på Hurtigruten fikk Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere om regelverket og veilederne knyttet til kystcruise bør endres.

I sin vurdering har Helsedirektoratet konkludert med at det er riktig å innføre et forbud mot gjennomføring av reiselivsaktiviteter i form av cruise på Svalbard med noen unntak.

Regjeringen følger opp anbefalingen fra direktoratet og forskriftsfester et forbud mot cruise på Svalbard.

Må følge veilederen for kystcruise

I pressemeldingen fra regjeringen heter det videre at virksomheter som tilbyr dagsturer med båt, fortsatt må følge kravene i veileder for reiseliv på Svalbard.

Virksomheter som tilbyr cruise som oppfyller kriteriene med inntil 30 personer og overnatting som en del av cruiset, må følge kravene i veilederen, blant annet kravet om at båtene må kunne returnere til fastlandet dersom det oppstår smitte om bord.

Regjeringen vil evaluere forskriftsendringen innen utgangen av oktober.

Les også