MARITIM

Mister opptil 11.000 arbeidsplasser etter koronakrisen

Før koronaen lammet norsk næringsliv vinteren 2020 pekte alle piler oppover for maritim næring. Nå ser det ut til at mellom 4.000-11.000 må se seg om etter nye jobber. Regjeringens mottiltak har ikke virket.

Vard Langsten her sikret god sysselsetting til 2024 med bygging av tre kystvaktfartøy. Det er mer usikkert for andre verft og leverandører til mer sivil skipsfart.
Vard Langsten her sikret god sysselsetting til 2024 med bygging av tre kystvaktfartøy. Det er mer usikkert for andre verft og leverandører til mer sivil skipsfart. Foto: Tore Stensvold

Det var 88.000 arbeidsplasser i maritim næring vinteren 2020. Det ser ut til å bli færre i 2023. Analysene spriker mellom 1.700 færre sysselsatt i beste fall og 11.000 i verste fall.