DOKTORGRADER

Minnebruk i datadominerte elektronikksystemer

Video på mobiltelefon er ett eksempel på at store multimedia- og telekommunikasjons-applikasjoner kan brukes på batteridrevne, håndholdte enheter. Dette forutsetter imidlertid at minnebruken optimaliseres. Sivilingeniør Per Gunnar Kjeldsberg har sett nærmere på dette i doktoravhandlingen sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.

Mange elektronikksystemer, for eksempel innen multimedia og telekom, er datadominert. Overføring og lagring av data er da bestemmende for viktige kvalitetsfaktorer som størrelse (kretsareal), ytelse (hastighet) og effektforbruk.

I samarbeid med forskningsstiftelsen IMEC i Belgia har Kjeldsberg utviklet en teknikk for å estimere og optimalisere minnebruk (RAM) for slike systemer. Dette er et avgjørende element i en total designmetodikk som fokuserer på overføring og lagring av data. Det er utviklet et prototyp dataverktøy som beviser nytten og effektiviteten av teknikken. Verktøyet er benyttet på flere representative applikasjoner, og det er for eksempel oppnådd en reduksjon i minnebruk fra 262400 til 257 minnelokasjoner sammenlignet med applikasjonen før optimalisering.

Avhandlingen har tittelen Storage Requirement Estimation and Optimization for Data Intensive Applications / Estimering og optimalisering av krav til minnestørrelse for dataintensive applikasjoner . Den er utført ved Institutt for fysikalsk elektronikk, NTNU, med professor Einar J. Aas som hovedveileder og professor Francky Catthoor, IMEC i Belgia, som medveileder. Arbeidet er delvis finansiert av Norges forskningsråd, og av EUs Marie Curie Fellowship.

Les mer om: