FAGARTIKLER

Miljøvennlig og energieffektivtHele 218.000 boligenheter ble bygget i fjor, en vekst på hele 6,2 prosent fra år 2002.

Investerer i bolig og fritid

De gode tidene forklares med stigende lønninger og økonomisk trygghet hos forbrukerne. Samtidig holder lånerenten i landet seg rekordlav. Kombinert med sterk økonomisk vekst og positiv utvikling i arbeidsmarkedet, antar man at denne situasjon vil holde seg uendret også i nær fremtid.

Forbrukere investerer i bolig både for å heve standarden, men også for fremtidig økonomisk avkastning. Oppussing av boliger i Canada ble estimert til 25 milliarder canadiske dollar i 2003 - en fordobling siden 1996. Det er også estimert å være over 500.000 fritidboliger i Canada, som også blir oppgradert. I tillegg har Canada en svært aktiv tømmerhusindustri. Mange produsenter eksporterer inntil 60 prosent over grensen til de nordligste statene i USA. Norsk lafteteknikk er ofte benyttet, og mange aktører bruker "basert på nordiske tradisjoner" i sin markedsføring.

Bærekraftig utvikling

Deregulering av energimarkedet i Ontario i 2002 og en total "black-out" i 2003 har gjort canadierne oppmerksomme på hvor sårbare de vil være på fremtidige strømregninger. Samtidig har Canadas ratifisering av Kyoto-avtalen i 2002 ført til økt fokus på bærekraftig utvikling - inkludert miljøvennlige byggevarer og effektivt energiforbruk.

Ontario ønsker å erstatte samtlige fem kullkraftverk i provinsen som i dag står for 25 prosent av den totale energiproduksjonen, og samtidig redusere det totale energiforbruket med 5 prosent innen 2007. Alle hus i Ontario skal nå installere en såkalt smart energimåler. Den skal registrere når en husholdning benytter strøm og hvor mye. Hele hensikten er å unngå stor etterspørsel og belastning på nettet ved å regulere prisene, slik at forbrukerne ikke benytter strøm i samme tidsrom som industrien.

Svært mange eldre boliger i Canada har ikke tilfredsstillende islolering eller varme/kjølesystem installert. Eierne av disse boligene vil få merke kostnadsøkningen. R2000 - er en egen standard for energieffektivisering i Canada. Konseptet forutsetter mer isolasjon, bedre vinduer og ventilasjon med varmegjenvinning - HRV. Eneboliger bygget etter R2000-standarden hevdes å være 40 prosent mer energieffektive sammenlignet med boliger hvor standard byggekoder er oppfylt.

Norske muligheter

Canada er et marked med store muligheter for norske eksportører. Canadas eksport til USA utgjør nesten 86 prosent av den totale canadiske eksporten, og Canada kan dermed også fungere som et naturlig springbrett til USA.

Canada har også de laveste produksjonsfaktorer og etableringkostnader sammenlignet med de andre G-7 landene, og stigende interesse for joint-ventures med europeiske virksomheter har resultert i at flere norske aktører er i ferd med å etablere seg der.

Innovasjon Norges kontor i Toronto har god innsikt og kompetanse om den canadiske byggeindustrien og bistår gjerne flere selskaper. Det er også planer om en større norsk markering ved Canadas største samling for byggebransjen i 2004. "Construct Canada" samler i underkant av 1000 utstillere og har over 20.000 besøkende.

Se: http/www.constructcanada.com

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.