Mange land - også Norge - forbyr bruk av renseteknologi

Frykt for at svovelholdig vaskevann fra scrubbere forurenser sjøen.

Mange land - også Norge - forbyr bruk av renseteknologi
Cruiseskipet Celebrity Edge bygget for RCCL av STX France. Sjøvann skal pumpes gjennom dette rører fra sjøvannskisten og opp i scrubberen, som er plassert i eksossjakten høyt oppe i skipet. Eirik Helland Urke

Fra 1. januar 2020 er det forbud mot å bruke drivstoff med mer enn 0,5 volumprosent svovel for alle skip.