KARRIERE

Mange jobber venter på ingeniører som gløder for brannvern – men få vil studere

Både kommuner og rådgivingsselskap innenfor byggeindustrien trenger flere branningeniører. Likevel er bare halvparten av studieplassene fylt ved landets eneste branningeniørutdanning.

Førstelektor Arjen Kraaijeveld demonstrerer for førsteårsstudenter ved branningeniør-studiet hvordan en liten hindring i et rør skaper turbulens som gjør at gassen i røret forbrenner svært raskt og kan skape en eksplosjon.  Fra venstre: Høgskolelektor Liina Sangolt, Signe Marie Fedje Store, Vegard Solbakk, Olav Marius Skjærvø Bakken, Yusuf Göktas, Hilde Marie Salvanes, Lars Arthur Stiegler Hodnungseth, Jonas Pedersen.
Førstelektor Arjen Kraaijeveld demonstrerer for førsteårsstudenter ved branningeniør-studiet hvordan en liten hindring i et rør skaper turbulens som gjør at gassen i røret forbrenner svært raskt og kan skape en eksplosjon. Fra venstre: Høgskolelektor Liina Sangolt, Signe Marie Fedje Store, Vegard Solbakk, Olav Marius Skjærvø Bakken, Yusuf Göktas, Hilde Marie Salvanes, Lars Arthur Stiegler Hodnungseth, Jonas Pedersen. Foto: HVL, Campus Haugesund
Thomas Førde
11. apr. 2021 - 13:07

I Haugesund har byens høyskole under skiftende navn utdannet branningeniører på bachelornivå i mer enn 30 år. I løpet av de seneste årene har antall søkere til studiet falt. På det første året av studiet er det for tiden bare halvparten så mange studenter som skolen har budsjettert med og har plass til.

Hvert år blir det ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Haugesund planlagt å ta opp 30 nye studenter ved branningeniørstudiet.

– Selv om antall søkere hadde doblet seg, ville vi tatt opp alle sammen, sier en entusiastisk assisterende institutt-leder Per Fredrik Lennart Hemmingsson. Men for tiden er det bare 12 studenter som følger undervisningen for førsteårs-studentene.

Stor etterspørsel

– Selv med full kapasitetsutnyttelse ved høyskolen i Haugesund, ville privat sektor alene trolig kunne ansette samtlige som utdannes hvert år, sier Hugo Haug. Han er styreleder i Brannfaglig Fellesorganisasjon. Til daglig jobber han i Oslo kommune som brannteknisk rådgiver og fagansvarlig i Omsorgsbygg Oslo KF.

Haug peker på at lovverket gir pålegg om at branningeniører skal legge premissene for brannsikkerhet i nybygg av en viss størrelse. De samme krav gjelder for rehabilitering eller omfattende tiltak i større bygg.

Vis mer

– En branningeniør skal i samarbeid med arkitekt legge rammene for videre detaljprosjektering av bygninger. Det er som oftest større tverrfaglige rådgivningsfirma som tiltrekker seg flest branningeniører. Slike firma utfører dermed i stor utstrekning branntekniske analyser og lager sikkerhetskonseptet for prosjektering av nybygg, sier Haug.

Han legger til at nyutdannede branningeniører ofte starter i kommunale brannvesen, hvor de gjør tilsyn og brannforebyggende arbeid.

– Men etter noen år går mange over til private konsulentfirma og til prosjekteringsarbeid. Dermed mister kommunene ofte verdifull kompetanse, sier Haug, som legger til at det er underlig at branningeniørstudiet ikke fylles opp med kvalifiserte søkere hvert år.

Doktorgradsstipendiaten Dheeraj Dilip Karyaparambil og mastergrad-studenten Bjørn Røste Dalen studerer hvordan brann utvikler seg i høye trehus. <i>Foto:  HVL, Campus Haugesund</i>
Doktorgradsstipendiaten Dheeraj Dilip Karyaparambil og mastergrad-studenten Bjørn Røste Dalen studerer hvordan brann utvikler seg i høye trehus. Foto:  HVL, Campus Haugesund

For lite kjent

– Mitt inntrykk er at de fleste studentene ved branningeniørstudiet har eller har hatt en eller annen relasjon til brannvern før de søker seg til studiet.

Det er Vegard Solbakk fra Bodø som sier dette. Han er inne i sitt første studieår og på vei mot bachelorgraden, som han kan nå etter tre år i Haugesund. Solbakk tjenestegjorde i brannvesenet da han gjorde unna den militære førstegangstjenesten. Han var klar på hvilken høyere utdanning han ville starte med etterpå. 

–Mitt inntrykk er at de fleste studentene ved branningeniørstudiet har eller har hatt en eller annen relasjon til brannvern før de søker seg til studiet, sier førsteårs-student Vegard Solbakk her sammen med Hilde Marie Salvanes til høyre og Signe Marie Fedje Store. <i>Foto:  Thomas Førde</i>
–Mitt inntrykk er at de fleste studentene ved branningeniørstudiet har eller har hatt en eller annen relasjon til brannvern før de søker seg til studiet, sier førsteårs-student Vegard Solbakk her sammen med Hilde Marie Salvanes til høyre og Signe Marie Fedje Store. Foto:  Thomas Førde

Om årsaker til at branningeniørstudiet har få søkere, sier Solbakk at studietilbudet og jobbmulighetene etterpå trolig er for dårlig kjent. Han peker på at høyskolen i Haugesund nå er blitt en del av Høgskulen på Vestlandet.

– Dette er en stor enhet med hoved-campus i Bergen og som har svært mange studietilbud totalt. Brannstudiet kan lett drukne i det store mangfoldet av tilbud, sier Solbakk.

Han får støtte i sitt syn fra assisterende instituttleder Per Fredrik Lennart Hemmingsson, som legger til at det kan være utfordrende å nå ut til unge søkere med et spesialisert tilbud innenfor en større helhet.

Sjeføkonom i Prognosesenteret Nejra Macic.
Les også

– Dette vil prege boligmarkedet de neste par årene

Matte og fysikk

– En annen bøyg for potensielle søkere kan være kravene til matematikk og fysikk.

Vi har sett de siste årene at antall kvalifiserte søkere har gått ned. Derfor har vi laget et tilbud med en tre-semesterordning. Det vil si at nye studenter får tilbud om mattekurs i et sommersemester fra juni til august, før studiet ellers starter opp. Deretter kan studentene ta kurs i fysikk om høsten, parallelt med ordinære fag, sier Hemmingsson.

Dette tilbudet har Vegard Solbakk benyttet seg av og sier at ordningen har fungert godt for hans del.

Ettersom branningeniørstudiet i Haugesund er det eneste i sitt slag i landet, kommer studentene fra hele Norge.

Godt studentmiljø

– Men hvordan er det å være student i en relativt liten by som Haugesund?

De tre førsteårsstudentene vi snakket med hadde bare lovord å si om studentbyen Haugesund.

– Byen er passe stor, oversiktlig og har et variert tilbud hvor det meste er innen gangavstand, sier Hilde Marie Salvanes fra Sandnes. Hun tilføyer at boligprisene ligger på et veldig sympatisk nivå. Salvanes studerer til å bli HMS-ingeniør, et studium som har svært sammenfallende fagplan med branningeniørstudiet de tre første semestrene.

Etter et fjerde studieår har flere studenter tatt bachelorgraden både innen brannsikkerhet og HMS for å kunne velge blant enda flere jobber etterpå.

– Studentmiljøet på høyskolen og på linjen er også svært bra, sier Signe Marie Fedje Store fra Tana. Hun studerer til HMS-ingeniør og peker på at når relativt få studenter samles fra hele landet, blir de som en stor familie, både på skolen og på fritida.

– Hadde det ikke vært for det gode miljøet og kameratskapet, tror jeg neppe jeg hadde klart å holde ut da koronapandemien stengte forelesinger og andre fellesarrangement i vinter, sier Store.

Prosjektet Goliatvind får to milliarder kroner i støtte fra Enova. De vil bruke kraftkabelen som allerede forsyner oljefeltet med strøm fra land.
Les også

Enova: Gir to milliarder til Goliatvind

Samarbeid med bedrifter

Bachelor-oppgavene skriver studentene ofte etter innspill fra og ønske om konkrete tester og problemløsninger hos private bedrifter.

Vegard Hamre Ramfjord og Simon Willy Johansen samarbeidet om sine bacheloroppgaver med et firma som ville teste hvor effektivt deres system for brannbeskyttelse av stålstrukturer vil være i industrien på land kontra offshore.

Produktet fungerte godt til beskyttelse i offshorekonstruksjoner med rask temperaturstigning ved en eventuell brann. Men forsøkene viste at under realistiske forhold fra industrien på land med saktere temperaturøkning, fungerte ikke løsningen med innkapsling av stålstrukturer fullt så bra.

– Resultatene fra testene våre ble ikke slik firmaet hadde håpet. Men vi skaffet dem ny og nøktern informasjon, sier Ramfjord.

Doktorgradsarbeider

Bachelorstudenter blir også trukket med i pågående forskningsprosjekter. Stine Frost Tjemsland arbeider nå med sin bacheloroppgave og gjennomfører den som et delprosjekt i doktorgradsarbeidet til stipendiat Einar Arthur Kolstad. Han studerer forløp og utvikling av væskebrann i rør. Kolstad ser spesielt på utvikling og varighet av brann i rør med varierende avstand mellom væskehøyde i røret og rørets øvre kant. Hans arbeid skal bidra til å optimalisere datasimuleringsverktøy.

Bachelor-oppgave: Stine Frost Tjemsland arbeider nå med sin bacheloroppgave og gjennomfører den som et delprosjekt i doktorgradsarbeidet til stipendiat Einar Arthur Kolstad. Han forsker på væske-brann i rør. <i>Foto:  Thomas Førde</i>
Bachelor-oppgave: Stine Frost Tjemsland arbeider nå med sin bacheloroppgave og gjennomfører den som et delprosjekt i doktorgradsarbeidet til stipendiat Einar Arthur Kolstad. Han forsker på væske-brann i rør. Foto:  Thomas Førde

Tjemsland har i sitt delprosjekt til bachelor-oppgaven testet varighet og utvikling av væskebrann i rør av ulik høyde.

De siste fem årene har det ved branningeniør-studiet i Haugesund også vært tilbud om mastergrad. Uteksaminerte studenter med mastergrad rekrutteres gjerne til ledende og overordnede stillinger i arbeidslivet.

Dessuten er det knyttet fem doktorgradsstipendiatstillinger til det brannfaglige høyskole-miljøet.

Høyskolen er tildelt 18,5 millioner kroner fra Norges Forskningsråd til to store forskningsprogrammer. Det ene prosjektet, Builder, fokuserer på hvordan utsatte grupper som eldre og bevegelseshemmede bedre kan sikres mot brann i sine boliger. I det andre prosjektet, Dynamic, konsentreres forskningen om brannverntiltak når vegetasjonen kryper nærmere inn på tettbebyggelse.

Mangel i hele Norge

Q Rådgivning er et selskap i Haugesund som tilbyr konsulenttjenester innen brann og sikkerhet. Daglig leder Lars Ove Østrem sier at de har rekruttert medarbeidere med branningeniørutdanning fra HVL i flere omganger.

– Det går relativt greit å rekruttere til vårt hovedkontor i Haugesund, men vi har slitt mer med rekruttering av branningeniører til vår avdeling i Tønsberg. Mitt inntrykk er at det er mangel på branningeniører over hele landet, både i offentlig og privat sektor. Ungdommer som tar slik utdanning går en sikker jobb-framtid i møte, sier Østrem.

Mo i Rana 20240125
Testfabrikken til Freyr i Mo i Rana.
Bildene viser deler av produksjonsanlegget og lager ved kaia i Mo.
Birger Steen CEO Freyr
Foto: Arash A. Nejad
Les også

På innsiden av det som skulle bli Norges første gigafabrikk

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.