KRAFT

– Må øke kraftproduksjonen med 13 TWh

LØSNINGEN: Jørgen Randers er i sluttfasen med en rapport som skisserer hvordan Norge kan klare å kutte sine utslipp.
LØSNINGEN: Jørgen Randers er i sluttfasen med en rapport som skisserer hvordan Norge kan klare å kutte sine utslipp. Bilde: Jannicke Nilsen
Mona Sprenger
11. feb. 2009 - 07:03

Sammen med EBLs administrerende direktør Steinar Bysveen og administrerende direktør Sverre Aam i Sintef Energiforskning jobber Randers med en energiplan for Norge frem mot 2020.

På Energiuka 2009 skisserte Randers fire tiltak som vil gjøre Norge i stand til å kutte sine utslipp tilstrekkelig.

Må elektrifisere deler av sokkelen

– Alle oljefyrene må utfases. Halve personbilparken må elektrifiseres, en fjerdedel av offshoreaktiviteten må elektrifiseres og vi må få mer energieffektivisering i bygg og anlegg, sa Randers, som fortsetter:

– Vi må ta i bruk mer bio, avfall og varmepumper til oppvarming og øke bruken av biodrivstoff noe.

Les også: Biodrivstoff er verst

Ikke kostnadseffektiv

Randers mener at dette lar seg gjennomføre, men at det ikke er sikkert at alle av disse tiltakene er kostnadseffektive.

– Men en dyrere måte å gjøre det på, kan være biligere i 2020. Det kan være at klimaproblemene oppveier ekstrakostnadene da.

Må øke med 13 TWh

BI-professoren, som også ledet Lavutslippsutvalget, mener at det er nødvendig å øke kraftproduksjonen i Norge med 13 TWh i året.

– Når vi driver og bygger ut mer enn 13 terawattimer (TWh) er det for eksport. Vi trenger ikke mer kraft i Norge. Før vi bygger ut, må vi finne noen som er interessert i å kjøpe kraften vår og som vil betale kostnaden.

– Impotent oljedepartement

Randers understreker at det er nødvendig å få på plass politiske vedtak for å få disse tiltakene på plass og at det finnes flere barrierer som må overvinnes.

– I Norge har vi en sterk olje- og gassbransje, som er opptatt av å produsere så mye som mulig. Vi har også NVE og sterke vannkraftinteressenter som jobber for sin sak. Mellom disse ulike interessene har vi et impotent oljedepartement. Vi har derfor et beslutningsproblem, sier professoren, som understreker med et smil at dette er 87,3 prosent riktig.

EBLs kommunikasjonsdirektør Kristian Pladsen vil ikke kommentere denne rapporten.

– Den er nå i sluttfasen og vil bli lagt fram om ikke alt for lang tid, sier han.