FAGARTIKLER

Lokal innovasjon i et globalt markedVi fokuserte området bioteknologi, og brukte utviklingen av denne sektoren for å illustrere de komplekse relasjonene som bidrar til kommersialisering av forskningsresultater og utvikling av sterke lokale innovasjonssystemer.

Komiteen besøkte ledende kunnskapsprodusenter som MIT og Harvard, men også entreprenører, etablerte teknologiselskaper, kapitalmiljøer og politikere.

I tillegg til Silicon Valley i California og Cambridge i UK framstår Boston som et av de klassiske eksemplene på hvordan sterke kunnskapsmiljøer kan initiere teknologisk og industriell regional utvikling. En slik direkte overføring er naturligvis vanskelig, og utvikling av innovasjonssystemer påvirkes av en rekke politiske, kulturelle og strukturelle forhold.

Internasjonal studie

Næringskomiteen møtte bl.a. professor Richard Lester ved MIT. Lester leder MIT Industrial Performance Center og har utgitt flere bøker. De siste tre årene har han satt i gang en internasjonal komparativ studie for å studere prosesser og krefter som påvirker Utvikling av levedykige regionale innovasjonssystemer i en global økonomi. Han har satt i gang delprosjekter som fokuserer utvikling av ulike teknologier i ulike regioner i USA, Finland, India, Irland, Taiwan og Israel. Lester ser på tre ulike faser i utviklingen av slike komplekse innovasjonssystemer:

1) Universitet/industrisamarbeid

I denne fasen undesøker Lester hvordan universitetene møter industrien og hvordan de kan bli en drivkraft i lokale innovasjonssystemer. Hvilke roller spiller nasjonale og lokale politikere? Hva slags møteplasser skape, og hvordan påvirkes de involverte personene av dette samarbeidet?

2) Utvikling av bedrifter

Noe av det som kjennetegner et lokalt innovasjonssystem er høy frekvens av nyetableringer innen et spesifikt teknologiområde. Richard Lester vil imidlertid kartlegge og forstå hva som bidrar til at disse bedriftene blir levedyktige.

3) Internasjonalisering

Hvordan vil globalisering av kommunikasjon, kapital, transport etc. påvirke lokale innovasjonssystemer? Kan de overleve presset og konkuransen i et globalt marked? Hvordan kan spesielle lokale/regionale forhold utvikles til å bli konkurransefortrinn?

Forskningssamarbeid

Etter næringkomiteens studietur til Boston, har Richard Lester besøkt Norge forskningsråd. Som et resultat har nå Rogalandsforskning (RF) innledet et forskningssamarbeid med MIT. Stavanger-regionen med fokus på olje/gass-sektoren vil nå inngå i den ovennevnte MIT-studien.

Norge har friskt vedtatt å bli et av verdens mest innovative land. Det forplikter både politikere, industri, kapital og ikke minst akademia. I dette perspektivet er det viktig å utnytte den kunnskap som skapes av institusjoner som MIT og Richard Lesters internasjonale studier.

Innovasjon Norge har et etablert samarbeid med MIT, og vi vil følge Lesters studie i tiden framover.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.