FAGARTIKLER

Løfter seg med industriell IT

Snart halvveis inne i et nytt år ser vi tilbake på et år med få investeringer og sterkere konkurranse. Likevel var 2003 et godt år for mange. Med lavere rente i år vil utsiktene være enda bedre, men spørsmålet som alle stiller seg er: Vil industrien følge med? Vi har tapt mange industriarbeidsplasser, mange har flagget ut og flyttet til utlandet. Hva kan gjøres for å forhindre mer av dette?

For å beholde industrien i landet har undertegnede sterk tro på automatisering som en nøkkelfaktor for suksess. Bedrifter som blant andre Elko og Ekornes er eksempler på dette. Automatisering er i disse bedriftene sterkt forankret i styrets strategi. De investerer kontinuerlig for å senke produksjonskostnadene, øke effektiviteten og for å sikre jevn og riktig kvalitet. Styret setter for eksempel som mål at bedriften neste år skal øke effektiviteten med fem prosent uten å investere i nye maskiner, men ved å fokusere egne muligheter.

Reguleringssløyfen

For å dokumentere for styret i forhold til de investeringene som blir bevilget, og de målene som har blitt fastsatt, er det viktig med gode datafangst- og rapporteringsverktøy. Løsningene fungerer også som beslutningstøtteverktøy for et kontinuerlig forbedringsarbeid, og er essensielt for å nå målene. Det er dette som kalles industriell IT og kan sees på som bedriftens reguleringssløyfe!

Med industrielle IT-løsninger har produksjonssjef, kvalitetssjef og vedlikeholdssjef muligheten til å sikte direkte på årsaksforhold som kan utbedres, og som vil gi gevinster. Rapportene vil også i etterkant av en utbedring fortelle om denne hadde effekt. Industrielle IT-løsninger er absolutt nødvendig for å oppnå suksess i fremtiden, når markedet stiller stadig høyere krav til pris og kvalitet i et land med høyt kostnadsnivå.

Det har blitt brukt mengder av penger på ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) de siste 10-20 år. Systemene har blant annet til hensikt å ivareta ordre, lager/logistikk og produksjonsplanlegging. ERP-systemer er uunnværlige for større bedrifter, men problemet med slike systemer er at de ikke er integrert og mangler sanntidsdata fra produksjonen.

En liten sammenligning

Dersom du er kaptein på et fly som flyr fra København til New York, hvordan tror du det vil være å fly uten navigasjonssystem? Du vet hvor du skal, tar av, flyr i omtrent-retning, men etter en stund vet du ikke hvor du er. Du vet heller ikke hvordan du skal nå målet! Et industrielt IT-system vil på samme måte som et navigasjonssystem gi den informasjonen som er nødvendig for å nå målet.

De fleste bedrifter rapporterer produksjonsdata i dag ved bruk av regnearket Excel. Dette krever mye arbeid. Operatører gjør manuell datafangst og skriver lister ved maskinene, som leveres til arbeidsleder. Han sammenstiller data for sin avdeling og taster kanskje tre prosent feil, og leverer dette videre til produksjonssjef. Produksjonssjefen sammenstiller listene i Excel og gjør data om til grafer og nyttig informasjon.

Hele prosessen har antakelig tatt om lag en uke og er svært ressurskrevende. Allerede i denne prosessen vil det være muligheter for å spare penger. Med industriell IT kan lederne i bedriften heller konsentrere seg om forbedringsarbeid i stedet for rapporteringsarbeid.

Positivt mål

Dersom vi går tilbake til flyturen København-New York forstår vi at én uke forsinkelse i produksjonsdata får dramatiske konsekvenser. I løpet av denne tiden har bedriften tapt penger fordi de ikke så hva som skjedde og ikke fikk korrigert underveis.

Når en bedrift investerer i industriell IT, er det viktig å skape en felles forståelse av målet med løsningene. Målet må oppleves som positivt av alle involverte parter, og det blir viktig å rive vanntette skott på tvers av produksjon og administrasjon. Ønsket om investering må også være forankret i bedriftens ledelse. Det finnes mange leverandører i markedet. Slipp dem til for å vise hva de kan. Lykkes dette vil målet langt på vei være nådd.

Dersom vi sammen arbeider målrettet for å nå disse målene, vil vi utvikle oss i retning av et nytt område som skaper verdier for alle parter og gjør fremtiden tryggere for industrien i Norge.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.