E6 FJERDINGEN-GRØNDALSELV

Letnes Entreprenør fikk oppdraget med å bygge 10 km E6

Statens vegvesen har tildelt Letnes Entreprenør AS oppdraget med å planlegge, prosjektere og bygge 10 kilometer ny E6 i Grong kommune i Trøndelag.

Inderøy-selskapet Letnes Entreprenør sikret seg lokaloppdraget til over 200 millioner kroner.
Inderøy-selskapet Letnes Entreprenør sikret seg lokaloppdraget til over 200 millioner kroner. Foto: Letnes Entreprenør
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
16. mars 2021 - 07:34

De siste månedene har tre entreprenører konkurrert om å få bygge dette prosjektet, opplyser Statens vegvesen i en melding.  Tilbudsfristen gikk ut 21. januar.

Evalueringen viser at Letnes Entreprenør var lavest i pris og totalt sett hadde det mest fordelaktige tilbudet, selv om de andre entreprenørene var noe bedre på de øvrige tildelingskriteriene (organisering og tilbudt nøkkelpersonell, gjennomføring av oppdraget, fremdrift og anleggets kvalitet).

Letnes Entreprenør er et entreprenørselskap fra Inderøy i Trøndelag, med omlag 65 ansatte. Selskapet omsatte i 2019 for 126 millioner kroner. Med seg på oppdraget har de Sweco og Austad Maskinstasjon.

Oppdraget fikk de i konkurranse med Bertelsen & Garpestad med AFR og Tore Løkke i samarbeid med med Multiconsult og Veidekke Entreprenør.

Kontraktsummen er cirka 204 millioner kroner.

Brøytebil med biogass.
Les også

Biogass-biler: «Dau i motoren, god å kjøre»

– Anskaffelsesprosessen med såkalt konkurransepreget dialog mener vi har vært veldig vellykket så langt. Alle de tre entreprenørene kom med gode forslag som gav prosjektet betydelig merverdi opp mot det vi sammenlignet med (vedtatt reguleringsplan fra 2018). Kontraktsummen viser at bygging av ny og bedre vei ikke blir dyrere enn å utbedre eksisterende vei, samt at vi nå sikrer bedre kvalitet og regner med å få færre overraskelser underveis. Løsningene som entreprenørene har gitt pris på, er konferert om med sektormyndigheter og grunneiere i dialogprosessen, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

– Vi vil nå inngå kontrakt med Letnes Entreprenør om planlegging, prosjektering og utbygging av E6 Fjerdingen-Grøndalselv torsdag denne uka, sier Johnsen.

Midt-Norsk Havbruk har også utviklet en rømningssikker merd som er 22 meter høy og som har fått navnet Aquatraz. Den kan heises opp og ned ved levering av fisk, rengjøring og vedlikehold. Norsk havbruk trenger flere bærekraftige teknologiløsninger.
Les også

Bare investeringer i grønn teknologi vil fjerne miljøutfordringene i havbruk

Byggestart i 2022

Kontrakten er en totalentreprise hvor både reguleringsplanlegging, prosjektering og utbygging inngår. Letnes Entreprenør har med seg Sweco for å bistå med planlegging og prosjektering.

– At også reguleringsplanlegginga er med som en del av byggekontrakten er noe som så vidt vi kjenner til ikke har vært gjennomført tilsvarende tidligere. Dette er en måte å gjøre det på som vi tror gir et godt resultat for prosjekter av en slik art som her, som har lite interessekonflikter og få grunneiere, sier byggeleder Arild Gjerde i Statens vegvesen.

– 2021 vil gå med til å få utarbeidet og behandlet reguleringsplanen. Vårt utgangspunkt er det nylig vedtatte planprogrammet, som skisserer hva vi skal gjennomføre i løpet av reguleringsplanperioden. Vi håper på byggestart våren 2022 og ferdigstillelse i 2024, sier Gjerde.

Modell av nye Tørrfjordelva bru i prosjektet Megården-Sommerset.
Les også

Vegvesenet lyser ut nytt prosjekt til 5,4 milliarder

Om prosjektet

Veitraseen som inngår i kontrakten ligger stort sett utenfor dagens trase og er i hovedsak plassert på østsiden av dagens E6. Den nye planen legger opp til en ny vei med et svært begrenset antall avkjørsler.

Dagens E6 Fjerdingen-Grøndalselv oppfyller ikke kravene til vegbredde på europavei. Den nye veien skal oppgraderes til dagens standard for nasjonale hovedveier. Tofeltsveien vil få en bredde på ni meter. Fartsgrensen det legges opp til er 90 km/t.

Målsettingen med utbyggingen er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på den cirka 11 kilometer lange strekningen, heri inngår også kontrakten K1 Fjerdingelvbrua med tilstøtende veier som er under bygging

Tidspunkt for planlagt gjenåpning av gamle og nye E6 ved Stenungsund i Sverige, som ble rammet av kvikkleireskred 23. september i 2023, er høsten 2024.
Les også

Sverige: Tre pågrepet etter kvikkleireskred

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.