Legger inn ekstra lag datasikkerhet for skip

ABB har fått DNV-godkjenning for sin cyber security beskyttelse av sine integrerte systemer om bord.  I tillegg til å tilfredsstille sertifiseringskravene, har selskapet lagt inn et par ekstra tiltak.

Legger inn ekstra lag datasikkerhet for skip
Datasikkerhet blir viktigere og viktigere om bord på skip, både for å beskytte mot eksterne og interne sikkerhetstrusler. Bilde: Kongsberg Maritime

Fra 1. januar i fjor gjelder nye IMO-retningslinjer for risikovurdering rundt datasikkerhet for skip.