Lager plast av CO2

Lager plast av CO2
SKAL FORSKE: Prosjektleder Siw Bodil Fredriksen jobber videre med å finne ut hva plasten kan brukes til. Bilde: MONA SPRENGER

– Dette er et spydspissprosjekt for oss. Det viser at man kan bruke kunnskapen kreativt, og gå inn på helt nye felt, sier Rørvik til Teknisk Ukeblad.

Forskningsprosjekt

Norner skal lede et fire års forskningsprosjekt med en ramme på 25 millioner kroner.

Målet er å utvikle helt nye plastmaterialer basert på CO2 som råvare. I tillegg skal forskerne utvikle prosess- og produksjonsteknologien for dette.

Prosjektet er støttet av Forskningsrådet, og industrielle aktører som Yara og den danske emballasjeprodusenten Superfos er med.

Plast til emballasje

Forskerne ved Norner ser for seg at plasten kan brukes til for eksempel emballasje, teppeproduksjon og møbler.

– Prosjektet dreier seg om å se på hvilke grunnleggende egenskaper plasten har. Vi kan bruke ulike additiver for å få frem ønskede egenskaper, sier Rørvik.

Ideen kom allerede da de tidligere Borealis-forskerne var helt i startfasen av sitt nye forskningssenter.

– Vi slapp rett og slett løs kreativiteten, og ville se hva vi kunne bruke kunnskapen og utstyret vårt til, sier Rørvik.

Erstatter olje

Borealis-forskerne hadde allerede mye kunnskap om å omsette gass til et fast stoff ved bruk av katalysator.

– Dette er en prosess som ligner det vi har gjort før. Vi visste at CO2 kan brukes til noe annet ved hjelp av katalysator. Dermed satte vi bare i gang, sier prosjektleder Siw Bodil Fredriksen.

Plasten kan bestå av opp til 50 prosent CO2. Gassen kan komme fra et fangstanlegg, biomasse eller fra en produsent som Yara.

– Vi tror dette har et veldig stort potensial. Når du kan erstatte fossile råvarer som olje og gass med CO2, som er tilgjengelig, trygg og sikker, tror jeg mange vil være interessert, sier Fredriksen.

Elastisk og sterkt

Så langt har Norner produsert polymerer i industrielle labreaktorer, og nå kan de begynne å teste de mekaniske og fysiske egenskapene ved plasten.

– Vi må blant annet finne rett katalysator og utvikle prosessteknologien, sier Fredriksen.

Hun forteller at produktet har interessante egenskaper som høy elastisitet og styrke.

– Vi må skreddersy polymer-egenskapene, og så vil vi få vite mer om hvilke bruksområder plasten har, sier prosjektlederen.

Interessant for Yara

Yara selger i dag CO2, og er spent på hva som kommer ut av prosjektet.

– Enhver applikasjon hvor man kan bruke CO2 som råstoff eller i en prosess, er interessant for oss ut i fra et kommersielt synspunkt, sier CO2-direktør Torben Skyum-Jensen i Yara.