SAMFERDSEL

– La oss nå få frem folka som står der på perrongen før vi skal frelse verden

NSB vil ha snuplasser, lengre perronger og vedlikehold foran Intercity og høyhastighetstog.

Geir Isaksen - konsernsjef i NSB, vil ha vedlikehold og kapasitetsøkning på eksisterende jernbanenett.
Geir Isaksen - konsernsjef i NSB, vil ha vedlikehold og kapasitetsøkning på eksisterende jernbanenett. Bilde: Mona Strande
21. okt. 2013 - 14:42

– Vedlikehold er ikke flashy, men det vil være en fjær i hatten for enhver regjering hvis kundene opplevde at stabiliteten til jernbanen ble veldig mye bedre. Da har de virkelig fått til noe, sier konsernsjef Geir Isaksen til Teknisk Ukeblad.

Gode tall

Mandag la han frem gode kvartalstall. Passasjertallene øker med 8,4 prosent, og selv de eldste jernbanetraverne i NSB kan ikke huske en slik vekst fra et år til et annet.

Totalt har over 39 millioner mennesker benyttet NSBs tog de første åtte månedene av dette året. Men det som gir penger i kassa til statsbanene, betyr stappfulle vogner og svette dager for de reisende – noe NSB-sjefen er smertelig klar over.

– Det er bekymrende at vi får en så stor økning, og ikke klarer å følge opp med kapasitetsøkning, sier konsernsjef Isaksen.

Jobb nummer 1

Nå ber NSB om at regjeringen får orden på vedlikehold og utnyttingen av den eksisterende kapasiteten før de begynner å bygge ut Intercity-triangelet.

– Jeg ønsker begge deler, både et sterkt vedlikehold og en utbygging av infrastruktur. Men prioritet nummer én er at vedlikeholdet er i orden, sier Isaksen.

Han vil at regjeringen prioriterer tiltak i det eksisterende anlegget i den første tiden av Nasjonal transportplan, og at utbyggingen av Intercity-triangelet eller eventuelle høyhastighetsbaner kommer etterhvert.

– Vi er litt «brød og smør»-orientert, vi da. La oss nå få de folka frem som står der på perrongen, før vi løfter blikket og skal frelse verden, sier Isaksen.

Les også: Intercity skal bygges for 250 km/t. Men her må togene uansett kjøre i halv fart

Dårligere punktlighet

Persontogsjef Tom Ingulstad i NSB mener det er et misforhold mellom kapasitet og etterspørsel.

– At folk står som sild i tønne og ikke kommer seg på jobb, er et stort problem både politisk og for oss, mener Ingulstad.

Han understreker at Intercity-triangelet må bygges ut, men at regjeringen må rydde opp i det store vedlikeholdsetterslepet på jernbanen.

Jernbaneverkets programområde for vedlikehold må dobles, mener sjefen for NSBs persontog. Han viser spesielt til behovet bedre strømforsyning og stabile signalanlegg.

– Vi kan ikke leve med at ting ikke virker, sier Ingulstad.

Slik det nå ser ut går det mot enda dårligere punktlighet og flere innstillinger. Det i internasjonal sammenheng relativt moderate målet om 90 prosent punktlighet er langt unna, selv om NSB gjerne skulle sett at man var langt bedre enn dette.

Les også: Her er strakstiltaket som skal sikre at togene går

Proppene i systemet

Mens de politiske partiene har kaptes i å være tilhengere av å bygge ut Intercity-triangelet, er det mer presserende og jordnære saker som opptar NSB.

Konsernet har investert tungt i nytt materiell, med 66 nye tog. Samtidig er det behov for 110 til 130 nye togsett de neste ti årene, ifølge NSB.

Persontogsjef Ingulstad etterlyser tiltak for å øke kapasiteten i eksisterende anlegg, slik at de kan benytte de nye togene fullt ut. Mens NSB lager en plan for materiellfornyelse, har Jernbaneverket laget et nytt handlingsprogram.

– Vi ser at det er mismatch. Det er ikke råd innenfor Jernbaneverkets handlingsrom å få gjort disse tiltakene, sier Ingulstad.

NSB ønsker en systematisk oppgradering av nettet rundt byene.

– Follobanen kan ikke stå ferdig før i 2021. I mellomtiden kan vi ikke leve med en situasjon der det ikke skjer noen ting. Åtte år er veldig lenge, sier Ingulstad.

Det trengs lengre plattformlengder og flere snuplasser. NSB må kunne kjøre dobbelsett på alle avganger.

– Det er jo helt tullete at det står svart med folk på perrongen, så kommer vi med et kort, lite tog, påpeker persontogsjefen.

Les også: Norge mangler rådgivende ingeniører til vei og jernbane

Her bygges snuplass

Et hastetilak for å bøte på et av kapasitetsproblemene, nemlig den underdimensjonerte jernbanetunnelen under Oslo, har vært å bygge en ny snuplass på Høvik vest for hovedstaden.

Nye ruter innebærer at flere tog som i dag snur på Skøyen eller Oslo S, i framtida skal ha Lysaker som endestasjon. Dette medfører behov for egne snuspor i kortest mulig avstand vest for Lysaker.

– Anlegget skal gjøre at vi klarer å snu togene utenfor Oslotunnelen. Vi må drenere Skøyenanlegget for å få kjørt 24 tog i timen gjennom tunnelen, sier han.

Han sier det trengs nye snuplasser både på Lillehammer og ved Skien. Spesielt på Gjøvikbanen trengs det lengre plattformer.

– Hva synes du om regjeringserklæringen på dette området?

– Den sier ingenting om dette. Den sier bare noe om en vilje til å bygge oppunder jernbanen. Og det synes jo vi er veldig ålreit. Ellers blir vel dette for detaljert til å gå inn i en regjeringserklæring.

Les også:

Én feil her kan lamme togtrafikken fullstendig

Danskene skifter hele signalanlegget på ti år

– Det forskes nesten ikke på jernbane i Norge i dag  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.