Kvikkleireskred i Moss kan bli Norges største katastrofe: Bane Nor utreder risiko for flodbølge

Et kvikkleireskred i Moss kan ramme skoler og barnehager, og forårsake utslipp av formalin og brannfarlig LNG. Tidlig varsling kan bli vanskelig.

Kvikkleireskred i Moss kan bli Norges største katastrofe: Bane Nor utreder risiko for flodbølge
Rosa områder viser kvikkleiresonen, blå områder viser utløpsområde for kvikkleiren. Planlagt dobbeltspor og stasjon skal gå sørover langs fjorden, i vekselvis blå og rosa sone. Kart basert på NGI-rapport fra februar i år. Illustrasjon: Kjersti Magnussen

Om et kvikkleireras går i kvikkleiresonen Moss havn, der Bane Nor skal utvide jernbanetraséen og bygge ny stasjon, kan de 1930 innbyggerne som bor på leira få svært dårlig tid.