Kristiansund skulle være først ut i landstrøm-prosjekt. Nå er det lagt på is

– Ikke mulig å få økonomi i prosjektet.

Kristiansund skulle være først ut i landstrøm-prosjekt. Nå er det lagt på is
Sot og støy: Hvert døgn ligger tre-fire forsyningsskip til kai i Kristiansund. Det betyr mye lokal forurensning og støy. Med landstrøm skulle problemet fjernes. Det vil ta litt mer tid enn først antatt. Bilde: Wiki Commons

Landstrøm

"Sømløs" skifte fra hjelpemotorer til strøm fra land for å opprettholde funksjoner om bord når skip ligger til kai for lasting og lossing.

 

Høyspent: 1000 volt og oppover. Skip som krever høyspent: Cruiseskip, store passasjerferger. Lavspent: 440 V, 690 V, -1000 V): Offshoreskip, frakteskip.

På land: Kabel inn til transformator og eventuelt frekvensomformer fra 50 Hz på land til skip som har 60 Hz-anlegg.

På skip: Tilkoblingsskap, transformator og kontrollsystem.

  • Ved å benytte internasjonale standarder, skal ethvert skip kunne koble seg til landstrøm. Skiftet fra generator til landstrøm må skje "sømløst" for ikke å ødelegge systemer om bord.
  • Ved å bruke landstrøm kan skipene slå av hjelpemotor og generator som produserer strøm til nødvendige funksjoner om bord. Dermed slipper man helt utslipp av helseskadelig NOx, svovel, sotpartikler og klimagassen CO2.

Standarder

  • Alle de tre internasjonale standardiseringsorganene ISO, IEC og IEEE er blitt enige om standarder både for høyspent og lavspent landstrøm. Høyspentstandarden ble vedtatt i juli 2012.

Her finner du høyspentstandarden.

  • Standard for lavspent tilkobling, det vil si under 1000 volt, ble vedtatt i 2014 og er kalt: «ISO IEC PAS 80005-3: Utility connections in port: Low Voltage Shore Connection (LVSC) Systems – General requirements».

Her finner du lavspentstandarden.

Last ned DNVs klassekrav for landstrøm her.

EU-direktivet om alternativ drivstoff finner du her.  Artikkel 4.5 krever landstrøm innen 2025.

Seks byer gikk sammen og utredet tilbud om lavspent landstrøm til blant annet offshorefartøyer.

Havnemyndighetene for Kristiansund, Oslo, Stavanger, Karmsund og Hammerfest samarbeidet om å lage anbudsgrunnlag for å bygge ut lavspent landstrøm. Kristiansund skulle være først ut.

Optimismen var stor.

Nå er prosjektet satt på hold.

Kostbart

Prisantydningene er for høye. Det er ikke mulig å få økonomi i prosjektet slik det ser ut nå, sier havnekaptein Geir Kjønnøy i Kristiansund og Nordmøre havn.

Med støtte fra Transnova gikk Kristiansund og Nordmøre Havn IKS i fjor sammen med Nordmøre Energiverk og aPoint om «Prosjektet Landstrøm Kristiansund». 

Målet var å legge til rette for etableringer av lavspent landstrømanlegg i norske havner, primært offentlige havner.

Det andre målet har vært å legge til rette for investeringsbeslutning for etablering av lavspent landstrøm spesifikt ved Storkaia i Kristiansund.

– Det er absolutt aktuelt fortsatt, men vi har satt det på hold foreløpig. Vi vil blant annet se på erfaringene fra Bergen, sier Kjønnøy.

Les også: Cruiseskip? Nei, det er PGS' nye seismikkskip

Bergen-pilot

På Skoltekaien i Bergen skal det i desember etableres et punkt for lavspenttilkobling for offshoreskip.

Det er et pilotprosjekt til 7,5 millioner kroner og får støtte fra Bergen kommune (2 mill), Hordaland fylkeskommune (1,5 mill) og Enova (1,9 mill). Resten betaler havnevesenet.  

– Vi håper pilotprosjektet for offshoreskip er starten på en elektrifisering av havnen. Vi møter velvilje fra offshorerederiene, sa prosjektleder for miljø ved Bergen og omland havnevesen, Even Husby, til TU på onsdag.

Pilotpunktet skal levere strøm tilpasset forsyningsskip og andre offshorefartøy, det vil si 60 hertz, 600 ampere og 440/690 volt.

Les også: Denne tanken har æren for noen av verdens beste skip

Kinderegg

Bellona har vært pådrivere for landstrøm. Kaptein Sigurd Enge i Bellona sier at det er viktig at Bergen Havn nå tar avgjørende steg og raskt kommer seg forbi pilotstadiet.

– Det er ingen grunn til å sitte på gjerdet og vente med investeringene. Bellona forventer at Bergens politikere snarlig kommer på banen med en adskillig større økonomisk bevilgning som gjør at byens havn vil komme mye lenger med miljøarbeidet sitt i 2015, sier Enge.

Han kaller landstrøm i Bergen Havn for et kinderegg for Bergen by.

– Det er bra for befolkningen, bra for næringslivet og ikke minst bra for miljøet, sier Enge.

Les også:

Verftet bommet - nå må fergene slankes med 2.500 tonn  

Dette skipet er utslippsfritt og har ingen mennesker ombord

Motorprodusentene gasser på med LNG-motorer