Krever flere gylne år for elbilene

Gøril Andreassen, politikkansvarlig i Zero og Tekna-president Marianne Harg vil la de såkalte nullutslippsbilene være avgiftsfrie fram til det finnes 100 000 av dem. (Bilde: Hanne Løvik Kirknes)

Det kommer fram i en ny rapport som presenteres tirsdag, på andre dag på årets Zero-konferanse, Zero 10.

Det er Tekna og miljøstiftelsen Zero som sammen har fått utarbeidet en rapport som beskriver hvordan Norge raskt kan få flere klimavennlige biler på veiene.

Et av forslagene er altså å gi forbrukere og bilprodusenter en slags insentivgaranti.

Les også: Vil frede elbilene i 10 år

Ingen nye elbiltiltak

Langsiktighet

– Det er i ferd med å skje en elbilrevolusjon i bilbransjen. En avgift på nullutslippsbiler vil kvele markedet i startfasen. Men etter at regjeringen overrumplet alle ved å innføre avgift på klimavennlig biodiesel i fjor, er behovet for forutsigbarhet stort. Vi foreslår derfor at Stortinget vedtar å sikre fordelene for de klimavennlige bilene, sier Gøril L. Andreassen, politikkansvarlig i Zero i en pressemelding.

Hun peker på fjorårets Biodiesel-sak, og mener den har gjort både forbrukere og bilprodusenter usikre på hva som vil skje med de økonomiske fordelene elbiler og hydrogenbiler har i dag.

Forslaget er at alle økonomiske fordeler opprettholdes inntil minst 50 000 elbiler og minst 50 000 hydrogenbiler ruller på norske veier. Og deretter en gradvis avgiftsopptrapping.

Kopierer danskene

– Den danske klimakommisjonen fremmet et lignende forslag tidligere i høst. Dette kan vi med fordel kopiere i Norge, sier Tekna-president Marianne Harg.

Det danske forslaget handlet om å gi en avgiftslettelse for alle ladbare biler (inkludert plug-in-hybrider) målt i kilowattimer (kWh) installert batterikapasitet. Dog med en gradvis nedtrapping dersom, eventuelt når, elbilene blir mer konkurransedyktige.

– Av fiskale og samfunnsøkonomiske hensyn bør avgiftslettelsen begrenses til størrelsesordenen 100 000 biler fram til 2020, tilsvarende cirka fire prosent av bilparken, heter det i den danske rapporten.

Den danske regjeringen har fra før garantert avgiftsfritak for elbiler til 2015. Klimakommisjonen mener innfasingsstøtten bør forlenges for å skape forutsigbare rammer for produsentene og sørger for en elbilpark som er stor nok til en fullskala utprøving av bilene og infrastrukturen rundt.

Har ventet på elbilavgifter

Ingen elbilgaranti

Sverige vil ta elbil-teten

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå