FORSVAR

Kjøper uniformer for flere milliarder: En av dem var ikke vanntett

En av Europas største uniformsprodusenter ble kastet ut av storkonkurransen om ny fellesnordisk uniform.

Fra NCU-prosjektets brukertester i Sverige tidligere i 2020. PS. Vi vet ikke hvilke av de på dette tidspunktet fire kandidatenes uniformplagg som er avbildet.
Fra NCU-prosjektets brukertester i Sverige tidligere i 2020. PS. Vi vet ikke hvilke av de på dette tidspunktet fire kandidatenes uniformplagg som er avbildet. Foto: FMV
23. des. 2020 - 14:00

Norge, Sverige, Danmark og Finland er i ferd med å kjøpe inn nye felles stridsuniformer.

Om tre måneders tid vil det være klart hvilket selskap som har klart å krige til seg storkontrakten verdt rundt fem milliarder kroner.

Dette blir neppe britiske Cooneen Defence, en av mange store leverandører meldte seg på i den nordiske konkurransen.

Selskapet var blant finalistene, men ble i tolvte time kastet ut av konkurransen. Årsaken er kort og godt at enkelte av deres uniformsplagg ikke lenger var vanntette etter noen få runder vask og tørk. Soldatene som testet dem ble gjennomvåte og kalde, ifølge Forsvarsmateriell (FMA) som leder prosjektet.

De påpeker at dette er svakheter som i verste fall kunne svekket de nordiske landenes forsvarsevne.

Cooneen klaget avgjørelsen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) – uten å få medhold.

Dette bildet er fra vårens brukertesting av ny stridsuniform der et svensk kanonlag skyter med Carl Gustaf RFK.
Les også

Testet i jungel, ørken og snø: De nordiske landene skal kjøpe felles stridsuniform for flere milliarder kroner

Fellesnordisk uniform

«The Nordic Combat Uniform Project» (NCU) ble startet opp i februar 2016, og er en del av samarbeidsprogrammet Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). Det ledes av norske Forsvarsmateriell med støtte fra de tre andre nasjonenes tilsvarende anskaffelsesorganisasjoner.

Kort fortalt handler firenasjonersprosjektet om å skaffe ny, ensartet stridsbekledning. Uniformssystemet består av plagg fra innerst til ytterst, og skal brukes av alle forsvarsgrener i alle de fire landene, både hjemme og ute.

Det eneste som vil skille en norsk stridsuniform fra en svensk, dansk eller finsk, er helt ytterst. Alle land beholder sin egen kamuflasje.

Kontrakten har en anslått verdi på 425 millioner euro totalt. For Norges del er anskaffelsen anslått å koste 100–150 millioner euro.

Det tok to år å enes om et felles kravdokument. De nordiske landene har blant annet hatt ulike krav til hva de forskjellige uniformene skal takle av klimasoner og hvor mye de skal tåle. Dette er løst gjennom å etablere ett system, men med tre-fire forskjellige konfigurasjoner.

Ettersom feltuniformer er en innsatsfaktor også i krig, må samtlige deler av bekledningen være av høy kvalitet og tåle hard bruk. I konkurransen er det derfor stilt strenge krav til kvalitet, vedlikehold, komfort, funksjonalitet og beskyttelse.

En så stor kontrakt har vekket interessen til alle de største leverandørene, og dersom alt går etter de nordiske landenes plan, får de på denne måten uniformer av høy kvalitet til en lavere pris enn de hadde fått til dersom de gikk ut på markedet på egen hånd.

Etter prekvalifiseringen var det seks leverandører som ble invitert inn i konkurransen, og deretter ble to tilbydere silt ut før brukertesten. Etter avvisningen av Cooneen gjenstår altså tre leverandører det nå skal forhandles med. Ambisjonen nå er å tildele kontrakten i månedsskiftet mars/april 2021, cirka tre måneder forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan.

Strøk i begge tester

I henhold til konkurransegrunnlaget skulle uniformssystemene gjennomgå omfattende testing, herunder brukertesting der i overkant av 400 vernepliktige og profesjonelle soldater fra alle fire nasjoner brukte uniformene i normal militær aktivitet i seks måneder.

Tilbakemeldingene om de vanntette skalljakkene og skallbuksene fra Cooneen var kritiske:

– Mange av soldatene ble gjennomvåte. Følgelig oppfylte ikke Cooneen kravene i denne viktige testen i konkurransen, skriver Forsvarsmateriell i sitt tilsvar til Kofa.

I tillegg til brukertest ble det gjennomført testingen i klimakammer hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og Cooneen-plaggene kom her svært dårlig ut.

Ifølge FFI-rapporten som FMA viser til, ble soldatene gjennomvåte allerede fra starten av testen, ettersom vannet trakk igjennom i stedet for å være vannavvisende og beskytte mot regn.

De vanntette plaggene skal ha absorbert så mye vann at risikoen for alvorlig hypotermi ble ansett som høy. I tillegg økte vekten på plaggene betydelig, og gjorde det vanskelig for soldatene å bevege seg. 

Våren 2020 ble det gjennomført en supplerende laboratorietest hos Research Institutes of Sweden (RISE) og her gikk plaggene fra høyeste til laveste skår etter kun tre vask og tørk.

Militær bekledning må tåle belastninger soldater utsettes for i arbeidshverdagen uten å tape funksjon gjennom produktets levetid - det vil si minimum ett år. Plaggene må derfor tåle hyppig vasking og tørking i tørketrommel.

– Resultatet av disse testene er uforenlig med konkurransegrunnlagets minimumskrav, og Cooneen ble derfor avvist fra konkurransen, skriver FMA.

Cooneen presenterer seg selv som en av Europas største uniformsprodusenter med over 50 års erfaring. De er også leverandør til det norske forsvaret i dag, oppgir selskapet som har hovedkontor i Nord-Irland.

Teknisk Ukeblad har bedt selskapet om kommentar før og etter Kofas avgjørelse, i tillegg til deres advokat, uten å lykkes. 

Soldat fra Telemark bataljon sender ut en Puma-drone under en vinterøvelse i Gausdal i februar 2020.
Les også

Hemmelig dronekjøp for 163 millioner kroner – Forsvaret gjorde ikke noe galt

– For høy tørketemperatur

Cooneen ble avvist 14. august og klaget dette inn for Kofa i 15. oktober, der deres advokat skriver at konklusjonen fremsto meget overraskende for dem som en stor og erfaren produsent av klær til bruk for blant annet militæret.

I klagen påpeker selskapet at det framsto åpenbart at produktene under forberedelsene var behandlet på en måte som hadde ødelagt den vanntette finishen eller den vanntette membranen i produktene, eventuelt begge deler. Eksempelvis vil dette skje dersom plaggene tørkes på høyere temperatur enn 70°C.

Ifølge konkurransegrunnlaget måtte plaggene tåle normalvask på 60°C og tørking på 70°C ved testing. I klagen hevder selskapet at avvisningsbeslutningen er basert på feil faktum, fordi FMA ikke fulgte den forberedende prosedyren før testing som var beskrevet, samt at de har brutt kravene til etterprøvbarhet, likebehandling og 

De påpeker at FMA selv har skrevet at de har tørket de laminerte plaggene på 80 grader, samt at makstemperaturen selv på 70-gradersprogrammet kan komme opp i 76°C.

FMA har replisert med at Cooneen selv har merket plaggene med to prikker, som er symbolet for tørking ved 80°C, selv om de fastholder at de aktuelle plaggene ikke tåler å tørkes på over 70°C.

De framholder samtidig at det viktigste poenget er at bekledningen som inngår i NCU-systemet ikke kan være sensitiv for små temperaturendringer som kan forekomme innenfor et gitt tørkeprogram som tilbyderne har opplyst at plaggene kan tørkes på.

– Dette bør være innlysende når det er tale om militær bekledning som har avgjørende betydning for forsvarsevnen til fire nasjoner, skriver Forsvarsmateriell som 16. desember fikk Kofas medhold i at de ikke har brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Telemark bataljon øver med sine CV9030 stormpanservogner i Polen sommeren 2019. Men de 21 oppklaringsvognene mangler fortsatt.
Les også

Hemmelig forlik: Forsvaret og Rheinmetall legger CV90-saken bak seg

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.