INDUSTRI

Kan stenge helt i Tyskland

Aluminiumsverket her i Neuss er det siste verket i rekken som må tåle kutt i produksjonen.
Aluminiumsverket her i Neuss er det siste verket i rekken som må tåle kutt i produksjonen. Bilde: Hydro
Trond Gram
5. feb. 2009 - 13:51

Høye energipriser og fallende aluminiumspris gjør Hydros aluminiumverk i tyske Neuss til et tapssluk. Verket, som er Tysklands største, er det som leverer de dårligste resultatene i Hydro, ifølge DN.

Nå melder Hydro at det om kort tid kan bli satt i verk ytterligere produksjonskutt ved aluminiumverket. Verket, som har en produksjonskapasitet på 230.000 tonn, kan bli tatt ut av drift inntil videre, dersom konkurransesituasjonen ikke forbedres vesentlig.

Ikke tegn til forbedring

– Vi ser ingen tegn til vesentlige forbedringer innenfor den tidsrammen som kreves for at vi skal kunne opprettholde en levedyktig drift på lang sikt i Neuss, sier Hilde Merete Aasheim, konserndirektør for Hydros forretningsområde Aluminium Metall.

Selskapet er inne i en siste fase når det gjelder å vurdere ytterligere produksjonskutt, i dialog med fagforenings-representanter og andre interessegrupper for å undersøke alle muligheter. Men fortsatt er det ikke fattet noen formell beslutning.

Kan settes i drift

– Dersom vi reduserer produksjonen ytterligere, vil elektrolysecellene fases ut og opprettholdes på en slik måte at de kan settes i drift igjen, såfremt en bedring i markedsforhold og rammebetingelser skulle tillate det, sier Aasheim i en melding.

En kontrollert kapasitetsreduksjon som gjør verket klart for foreløpig nedstenging vil ta om lag to måneder.

Dersom forholdene ikke forbedrer seg vesentlig, vil verket stanse all produksjon av primæraluminium når den siste cellen er faset ut. Elektrolysen vil da i praksis være stengt, og som følge av dette vil også driften ved karbonanlegget innstilles.