Kaller organisasjonen en «risikofaktor» i Barentshavet

Oljetopp går hardt ut i nordnorsk oljedebatt.

Kaller organisasjonen en «risikofaktor» i Barentshavet
North Energy ser for seg at Barentshavet kan se omtrent slik ut i 2030. Men styreleder Johan Petter Barlindhaug mener bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er med på å bagatellisere utfordringene i nord. Bilde: North Energy

Det har blusset opp til en aldri så liten nordnorsk oljedebatt - mellom en styreleder i et oljeselskap, og oljeselskapenes egen bransjeorganisasjon.

– At Barentshavet kun er «business as usual» bidrar kun til å redusere troverdigheten til norsk oljenæring nasjonalt og internasjonalt.

Dette skriver styreleder i det nordnorske oljeselskapet Johan Petter Barlindhaug i et debattinnlegg på Nordlys sine nettsider.

Overlevende fiskere

Bakgrunnen for debattinnlegget er diskusjonen som har foregått den siste tiden om den pågående og kommende aktiviteten i Barentshavet, der blant annet Norsk polarinstitutt har sagt at tildelte lisenser på sokkelen bør trekkes tilbake.

Barlindhaug er ikke enig med Norsk Polarinstitutt, men mener at den politiske interessen dette har vakt ikke må undervurderes.

Det Barlindhaug synes å reagere mest på, er dog oljeselskapenes egen bransjeorganisasjon Norsk olje og gass (Norog) sine uttalelser om virksomhet i Barentshavet, som blant annet kom frem på et seminar i regi av Petroleumstilsynet (Ptil).

– Ikke bare repeterte de sin gamle lekse om at det er liten forskjell på de nye områdene i Barentshavet, og norsk sokkel for øvrig, men de bagatelliserte også risikobildet som ble presentert på seminaret, skriver Barlindhaug, og eksemplifiserer med det han omtaler som lettvinte kommentarer av typen:

«Jeg kjenner fiskere som fortsatt lever etter å ha operert i Barentshavet.»

Les også: Slik kan Barentshavet se ut i 2030

Mener Norog er en risikofaktor

Han mener denne typen utsagn gjør at det er på tide at Norge tar utfordringene i nord på alvor.

– Norge skal ha ledertrøya i Barentshavet. Derfor trenger vi solid faglig forankring, skriver Barlindhaug.

Han avslutter slik:

– Alle de utfordringer som nå er identifisert kan løses, men de koster. Det vil si at vi trenger flere funn og robuste løsninger. Da trenger vi en offensiv letepolitikk i Barentshavet og ikke små og omdiskuterte trinn.

– Dette krever bred oppslutning blant folk og i ulike fagmiljøer. Da kan Norogs bagatellisering representere en risikofaktor i nord mot å få de gode løsningene. Vi trenger større åpenhet om disse spørsmålene.

Les også: – Må ha en løsning på plass før de begynner å bore lenger nord

Norog: Han tegner feil bilde

Samme dag fikk styrelederen i North Energy svar på tiltale fra Norogs Erling Kvadsheim, som skrev et motsvar på debattsidene til den nordnorske regionalavisen. Kvadsheim mener Barlindhaug bommer på mål.

– Barlindhaug er en engasjert mann, særlig i spørsmål om olje og gass i nordområdene. Men vi kjenner oss overhodet ikke igjen i påstandene fra Barlindhaug, og det bildet han tegner av en næring som hver eneste dag jobber hardt med å gjennomføre sikre og trygge operasjoner på norsk sokkel, skriver Norog-direktøren.

– Bildet han tegner er feil og dessverre tjener det ikke bildet av en næring som jobber hardt hver eneste dag gjennom selskap og organisasjoner med å gjøre jobben i nord trygg og sikker, skriver han videre.

Les også:

– Skal du ha en redningsaksjon der oppe, nytter det ikke med helikopter fra land

Vurderer oljeaktivitet på Svalbard

Her er Arktis-oljen utenfor Tromsø  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.