Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Forskningsrådet, Sintef, NTNU, Cicero, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

STATSBUDSJETTET 2015

Finansministerens Borregaard-besøk satte spor i statsbudsjettet

Siv ble overbevist om at næringsrettet støtte til forskning og utvikling fungerer.

Finansminister Siv Jensen fikk en innføring i hva Borregaard forsker på ved demoanlegget for bioraffineri. Anders Sjöde er sjef for demoanlegget. Administrerende direktør Per A. Sørlie til høyre.
Finansminister Siv Jensen fikk en innføring i hva Borregaard forsker på ved demoanlegget for bioraffineri. Anders Sjöde er sjef for demoanlegget. Administrerende direktør Per A. Sørlie til høyre. (Bilde: Tore Stensvold)

Siv ble overbevist om at næringsrettet støtte til forskning og utvikling fungerer.

Siv Jensen trakk fram Borregaard-besøket i Finanstalen i Stortinget da forslaget til Statsbudsjett ble lagt fram.

– Det å se hvilken innovasjonskraft, nytenking og gjennomføringsevne som eksisterte i den bedriften, var egnet til å skape begeistring hos noen og enhver. Dette vil Regjeringen gjerne ser mer av, og budsjettet legger godt til rette for det, sa Jensen i talen.

Ut for å lære

Næringsrettet forsking og kommersialisering, marin forskning, mineralnæringen og forenkling er blant hovedprioriteringene i Nærings- og fiskeridepartementets forslag til budsjett for 2015.

Norsk Industri mener at finansministeren og andre i regjeringen har hatt godt av å komme ut og snakke med bedriftsledere.

Riktig tempo

– Forslagene om å styrke blant annet Brukerstyrt innovasjonsarena, Skattefunn og miljøteknologiordninger er tre viktige og riktige områder. De er næringsrettede og kan gi raske resultater, sier Knut E. Sunde, industripolitisk direktør i Norsk Industri til teknisk Ukeblad.

Han synes størrelsene på økningene også er fornuftige.

– Det er en styrt opptrapping i takt med etterspørsel og behov. Øker de med for mye, vil de bare sitte igjen med masse ubrukte midler ved årsslutt, sier Sunde.

Les også: Norske forskere vil lagre CO2 i mikroalger

Automatisering: Fra dette kontrollrommet styrer Borregaard alle prosesser. Finansminister Siv Jensen får informasjon av prosessoperatør Vetle Engebråten (t.h). Konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Siemens og Borregaards fabrikk sjef Ole Gunnar Jakobsen følger med.
Automatisering: Fra dette kontrollrommet styrer Borregaard alle prosesser. Finansminister Siv Jensen får informasjon av prosessoperatør Vetle Engebråten (t.h). Konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Siemens og Borregaards fabrikk sjef Ole Gunnar Jakobsen følger med. Tore Stensvold

Skattefunn

Det er stor begeistring for å gjøre Skattefunn-ordningen bedre. Beløpsgrensen for fradraget til egenutført FoU økes fra 8 til 15 millioner kroner og beløpsgrensen for innkjøpt FoU utvides fra 22 til 33 millioner kroner.

Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan etter forslaget ikke overstige 33 millioner kroner.

– Dette åpner for at større prosjekter kan komme inn under ordningen. For en del bedrifter kan man velge Skatefunn-ordningen for å realisere prosjekter raskt, sier Sunde.

Styreleder i maritim bransjeforening i Norsk Industri, Kjersti Kleven, sier at Skattefunn er viktig både for det maritime klusteret og for industribedrifter generelt.

-Det er viktig å ha ordninger som gjør dørstokken mellom bedriftene og forskningsmiljøene lavere. Det er også viktig for bedriftenes innovasjonsevne og for å stimulere forsking med praktisk relevans for industrien, sier Kleven til Teknisk Ukeblad.

Norsk Industri ser også på endring i formuesskatten som positivt for næringsutvikling.

– Vi erfarer at utbytte i familieeide bedrifter brukes til investering og økt aktivitet dersom de ikke må brukes til å betale formueskatt, sier Sunde.

Selvopplevd

Kjersti Kleven, som er medeier i familiebedriften Kleven AS, er blant dem som gleder seg både privat og på vegne av mange i maritim bransje over at formuesskatten reduseres.

– Det gjør at investorer som oss kan investere mer og dermed bidra til arbeidsplasser og verdiskaping i samfunnet, sier Kleven.

Hun sier at eiere i familiebedrifter ikke  har andre kilder til å betale formuesskatten enn å ta verdier ut fra selskapene.

Tapper bedrifter

– I og med at formuesskatten også må betalast i år med negative resultat, fører det til uttak av utbytte også i år der en rent forretningsmessig ikke burde  gjøre det, sier hun.Kleven mener også at  formuesskatten er konkurransevridande i og med at utanlandske eiere, naturlig nok, ikke betaler denne skatten.

– I maritim bransje er det mange familieeide bedrifter som nå får redusert si konkurranseulempe.

Les også: Det går så det gviner for maritim næring på Mørekysten

Maritime verdier

Maritim næring gir i dag arbeid til over 105 000 personer i Norge og skaper verdier for til sammen 160 milliarder kroner, ifølge en Menon-rapport.

Fra 2004 til 2012 økte antall sysselsatte i maritim næring i Norge med over 25 000 personer, og den samlede verdiskapingen ble mer enn doblet.

Innen maritim satsing, trekkes Maroff-programmet fram som det viktigste området.

Knut E. Sunde, industripolitisk direktør i Norsk Industri. Peder Qvale

Ocean Space Center

Regjeringen lover også å sette av nok midler i 2015 til å bringe planen om Ocean Space Center fram til en avgjørelse av omfang og tekniske løsninger.

Satsingen på forskning og innovasjon i tall:

  • 110 millioner kroner – styrke ordninga for etableringstilskudd i Innovasjon Norge
  • 70 millioner kroner – styrke Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) i Norges forskingsråd
  • 50 millioner kroner – øke miljøteknologiordning i Innovasjon Norge
  • 30 millioner kroner – styrke de teknisk-industrielle instituttene
  • 20 millioner kroner – styrke forskingsprogrammet Forny2020 i Norges forskingsråd
  • 10 millioner kroner – styrke program for teknologier som har en bred samfunnsmessig betydning (muliggjørende teknologier)

Les også:

Ny Borregaard-teknologi hadde ikke kommet ut av laboratoriet uten offentlig støtte

Denne tanken har æren for noen av verdens beste skip

Dette skipet er utslippsfritt og har ingen mennesker ombord  

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå