KARRIERE

E-læring skal styrke teknologiutdanningene

Går nye veier på Vestlandet.

Utdanningsinstitusjoner på Vestlandet, fra Stavanger i sør til Ålesund i nord, samarbeider innenfor teknologifag i nettverket TeknoVest. Nå vil alliansen ta skrittet fra tavleundervisning på hver sin kant, til å satse på e-læring på tvers av institusjonene.
Utdanningsinstitusjoner på Vestlandet, fra Stavanger i sør til Ålesund i nord, samarbeider innenfor teknologifag i nettverket TeknoVest. Nå vil alliansen ta skrittet fra tavleundervisning på hver sin kant, til å satse på e-læring på tvers av institusjonene. Bilde: Ina Steen Andersen
Ina AndersenIna AndersenJournalist
12. aug. 2014 - 12:58

TeknoVest ble i 2004 etablert som et nettverk for teknologiutdanning og forskning innen naturvitenskap og teknologi på Vestlandet.

Til å begynne med var nettverket et samarbeid for å synliggjøre teknologiutdanningene på Vestlandet, for å tiltrekke seg studenter som ofte dro utenfor landsdelen for å studere denne typen fag.

I dag jobber institusjoner fra Ålesund i nord til Stavanger i sør sammen innen både utdanning og forskning, for å dra nytte av hverandres kompetanse.

Det nyeste satsingsområdet er e-læring på masterprogram, på tvers av institusjonene.

Les også: Tord (22) og Tobias (21) har «årets feteste sommerjobb»

– Styrker tilbudet

– Vi ser at samarbeidet innad i nettverket tiltar, over tid har vi blitt flinkere til å se mulighetene som ligger her. Vi har blant annet kartlagt kompetansen, ved å intervjue fagfolk om kompetanse og interessefelt, og vi ser at vi utfyller hverandre godt, sier leder for styringsgruppen i TeknoVest, Geir Anton Johansen, som er tilknyttet Høgskolen i Bergen.

Han forklarer at de ønsker å utnytte denne komplementære kompetansen, gjennom en ny form for utdanningssamarbeid.

– Vi tror at det å tilby e-læring på tvers av institusjonene, spesielt innenfor masterprogrammene, kan styrke tilbudet til studentene, sier Johansen.

Med e-læring mener han kurs som vil ha en kombinasjon av tjenester på nett, som for eksempel videostreaming, og direkte kontakt med foreleser. Slik vil de kunne tilby kurs på tvers av institusjonene, som kan følges av flere studenter.

Les også: Dette er de vanskeligste teknostudiene å komme inn på

Merverdi

TeknoVest jobber med utgangspunkt i at nettverket skal gi merverdi.

Det innebærer at selv om utdanningsinstitusjonene formelt sett er konkurrenter, så jobber de sammen mot et felles mål, som er å bringe flere studenter til Vestlandet samlet sett.

– Å gå sammen om e-læring vil gi studentene et bedre tilbud, samtidig som det vil kunne gi mer handlingsrom. På sikt er det også et grep vi mener kan være kostnadsbesparende, påpeker TeknoVest-lederen.

Når Høgskolen i Bergen går i gang med undervisning til høsten igjen vil store deler av institusjonen ha flyttet inn i nye lokaler. Da vil alle undervisningsrom være utstyrt med det som kreves for å sette i gang med e-læring.

– Da skal alt ligge til rette for at vi skal kunne gjennomføre denne typen undervisning, forklarer Johansen.

Les også: Dette er de beste oljeuniversitetene i Europa

Trippel heliks

Teknologinettverket jobber også for å få i stand et mer formelt samarbeid med fylkeskommunene på Vestlandet. Det er et ledd i å forbedre TeknoVests satsing på forskning og utvikling (FoU).

– Vi har jobbet med forskningsprosjekt siden 2008 og har de siste årene etablert god kontakt med næringslivet. Vi er avhengig av et godt samarbeid med teknologibedrifter og næringsnettverk, for å kunne jobbe best mulig med FoU. Nå vil vi også ha det offentlige mer med på banen, for å danne en trippel heliks mellom utdannings- og forskningssektoren, næringsliv og myndigheter, påpeker Johansen.

Han forklarer at nettverket har initiert mange forskningsprosjekter, gjerne i sammenheng med næringslivet.

– Vi bruker våre kontakter i næringslivet til å komme i kontakt med mulige samarbeidspartnere, gjerne via næringsklynger til enkeltbedrifter. På samme måte kan de nå oss, dersom de trenger FoU-kompetanse, forklarer han.

Det har de også flere eksempler på. Johansen trekker fram en reder i Haugesund, som hadde en utfordring knyttet til å analysere ballastvann.

– TeknoVest fikk henvendelsen via Høgskolen Stord/Haugesund, og deretter fant vi et miljø i Bergen som har kompetanse på det området. Slik fikk vi i gang et FoU-prosjekt, for å løse denne utfordringen.

Les også: Dobbelt så mange realister som sivilingeniører er arbeidsledige

Fortsetter rekrutteringsarbeid

Men TeknoVest fortsetter samtidig å jobbe med sin opprinnelige misjon, å rekruttere flere studenter til ingeniør- og teknologifag på Vestlandet.

– Hensikten da vi startet i 2004 var å synliggjøre teknologiutdanningstilbudet på Vestlandet. Vi så at veldig mange gode studenter flyttet fra regionen fordi de ville ha en teknologiutdanning, og kanskje ikke klar over at det fantes også her. Vi har mange nisjer innen teknologifag, hvor vi er veldig gode, og de vil vi fortsette å synliggjøre, sier Johansen.

– Har rekrutteringsarbeidet til TeknoVest virket?

– Vi mener det har virket, men det er vanskelig å vise. Det er gjort et formidabelt løft innen denne type fag i Norge, det er langt flere som velger realfag og teknologiutdanning nå enn det har vært på lenge. Institusjonene som er med i TeknoVest har hatt gode søkertall, men det er vanskelig å måle i hvor stor grad det skyldes vårt arbeid. Det som uansett er sikkert er at nettverket har sørget for langt bredere samarbeid mellom medlemsinstitusjonene på Vestlandet, sier TeknoVest-lederen.

Les også:

På dette masterstudiet IQ-testes studentene

Dette blir den viktigste kompetansen i fremtiden

3000 søkere har fått tilbud om plass på et siving-studium. Men det er bare planlagt 1900 plasser  

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.