UNDER TEST: Hele brønnhodet senkes ned og testes ut før det monteres i brønnramme. Enheter inn til 70 tonn kan testes i de to bassengene. (Bilde: Anders J. Steensen)

Dobler subsea-kapasiteten

  • Olje og gass

Med både test og produksjonsfasileter er kapasitet mangedoblet.

Montasje og test er nå samlet på et sted. De tre produksjonslinjene for brønnhodemoduler ( Xmas-trees) kan svelge unna opp til 120 moduler årlig.

Verksteder er på 10.000 m 2 og gir 135 verkstedarbeidsplasser.

Testbasseng

Det nye bygget har alt som er nødvendig for en effektiv produksjon og test av systemene. Det er egne bassenger for å senke enhetene ned for å sjekke mot lekkasjer.

Brønnnhodeventiler kan testes for trykk inntil 1400 bar. Alle brønner skal testes og overvåkes av kundene. derfor er det satt opp et eget rom hvor alle viktige måledata for testene vises.