Bestiller forskningsskip til 500 millioner

Regjeringen bevilger pengene i neste års budsjett.

Bestiller forskningsskip til 500 millioner
FoU: Nye "Dr. Fridtjof Nansen" skal være klar til innsats for utviklingsland fra 2016. Bilde: Regjeringen

Utviklingsminister Heikki Holmås har kommet med en lekkasje fra neste års statsbudsjett.

Regjeringen bestiller nemlig et nytt forskningsskip for levering i 2016.

Skipet vil blant annet bistå utviklingsland med marin- og fiskeri-forvaltning.

Nok en Nansen

Fartøyet skal døpes “Dr. Fridtjof Nansen” og vil erstatte dagens skip med samme navn. 

Det må ikke forveksles med Overhaler fireåring , som har helt andre bruksområder.

Forskningsskipet er sentralt i det norsk-støttede programmet ”Ecosystem Approach to Marine Fisheries Manage­ment in  Developing Countries”.

Programmet blir gjerne kalt EAF Nansenprogrammet, og forvaltes av FNs ernærings- og land­bruksorganisasjon FAO.

Les også: Kongsberg-ekko fant sunkne øyer

Gammelt og slitt

Det 20 år gamle forskningsskipet som nå brukes, har utdatert utstyr og mangler en del viktige instrumenter for de oppgaver skipet skal benyttes til.

Les også:

I havn med tidenes forsvarskjøp

Utstyrer forskningsskip

Designer indisk forskningsskip  

Les mer om: